Významná démonická aktivita je takzvaný “firewalking”

Jedná se o rituální obřad zasvěcení se démonickým silám, velmi klasický a pradávný. Je dokonce ve Starém Zákonu zmíněn jako jeden z klíčových zasvěcovacích rituálů démonickým bohům.

2. Královská 23. 10
Poskvrnil i Tófet v Údolí syna Hinómova, aby už nikdo neprovedl svého syna nebo dceru ohněm k poctě Molekově.

5. Mojžíšova.
Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých.  Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.

Dnes je často provozován i v rámci koučingu a teambuildingu firem, duchovní význam je však stejný a v rámci duchovních zákonů nikoho neomlouvá, že se nezajímá o to co dělá a čemu se tímto rituálem zasvěcuje.

Zhlédnutí: 1512