Sdílej:
j grey - Firewalking, provádění ohněm Přečteno 10146 krát.

Významná démonická aktivita je takzvaný “firewalking”

Jedná se o rituální obřad zasvěcení se démonickým silám, velmi klasický a pradávný. Je dokonce ve Starém Zákonu zmíněn jako jeden z klíčových zasvěcovacích rituálů démonickým bohům.

2. Královská 23. 10
Poskvrnil i Tófet v Údolí syna Hinómova, aby už nikdo neprovedl svého syna nebo dceru ohněm k poctě Molekově.

5. Mojžíšova.
Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých.  Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.

Dnes je často provozován i v rámci koučingu a teambuildingu firem, duchovní význam je však stejný a v rámci duchovních zákonů nikoho neomlouvá, že se nezajímá o to co dělá a čemu se tímto rituálem zasvěcuje.

Sdílej:

Related Posts

 • fig 07 12 2018 14 08 15 150x150 - Firewalking, provádění ohněmÚkol falešných proroctví je znemožnit lidem cestu k Božímu slovu, znemožnit jim poznání skutečnosti vytvořením argumentů proti, vybudovat v lidech myšlenkovou bariéru proti Božímu slovu, případně je rovnou přivést k Satanovým náboženstvím. Sekundární úkol lživých proroků Připravit lidi k tomu, aby bez protestu a bez možnosti odporu přijali New Age…
  Tags: a, f, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
 • square 1545822 1280 150x150 - Firewalking, provádění ohněmProrok není věštec, který předpovídá budoucnost na požádání, prorok oznamuje Boží věci lidem, podle Boží vůle. Protože skuteční Boží proroci stojí proti dílu Bezbožnosti, překroutil trvalý vliv Božího Odpůrce význam slova "prorok" tak, aby ho většina lidí vnímala jako synonymum pro "věštce", tedy pro člověka, který okultními metodami napodobuje předpovídání budoucnosti.…
  Tags: a, v, se, odkryté, lži, p, rozsuzujte, slovník
 • laptop 2562361 1920 150x150 - Firewalking, provádění ohněmProtože Věda sama o sobě prohlašuje, že existuje pro popření Boha Věda existuje proto, aby popírala Boha. Ve snaze přesvědčit nevěřící nebo upevnit svou vlastní víru se někteří křesťané (kreacionizmus) spoléhají na to, že Věda jim poskytne důkazy pravdivosti Bible a existence Boha, což je logická chyba. Písmo Svaté nás…
  Tags: a, o, se, v, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
 • man 1216854 1280 150x150 - Firewalking, provádění ohněm
  Tags: a, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
 • fear 615989 1280 150x150 - Firewalking, provádění ohněmApostáze je odpadnutí od Boha, odvrácení od Boha, odstoupení od Boha je jedním ze Znamení Času blížícího se konce. Pojem "apostáze" je pro své důležité postavení v Satanově taktice klamání celého světa terčem obrovského množství chybných výkladů. Odstoupení od Boha se týká všech lidí, nejen lidí, co v Boha věří.…
  Tags: se, a, v, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
Translate »