Démonské učení, které je součástí magických obřadů zasvěcení obytných prostor démonické bytosti.

Osoby, které se věnují tomuto rituálu a jsou již démonem dobývány, bývají agresivní při odkrývání démonské podstaty tohoto učení a propadají záchvatům velkého vzteku. Feng-shui je démonická nauka, nepřátelská člověku.

Pokud někdo věří, že feng shui funguje, dostává se do kletby. Tato kletba se dá definovat velmi jednoduše: Dotyčný věří, že dokud neuspořádá byt podle démonického učení, bude se mu dařit špatně. Je to stejný druh kletby jako v případě držení amuletu, kdy se dotyčný domívá, že když nebude mít amulet u sebe, tak že se mu stane něco špatného.

Samotné Feng Shui se maskuje za estetické učení, které svou podobou opravdu velmi připomíná.

I samotné vědmy ho však správně zařazují mezi magii. Člověk, který uposlechne tato rituální pravidla a podřizuje jim svůj obytný prostor, dává démonským bytostem povolení k zacílení na osoby v tomto prostoru žijícím.

Znovu a znovu a znovu se zde používá materiálových a tvarových kombinací, které jsou pro bytosti snáze rozeznatelné a které nemohou být náhodné, (rozuměj, žije v nich člověk, který si jejich vliv přeje, to je důležité z hlediska duchovních zákonů).

Jiné označení pro podobnou službu je “likvidace geopatogenních zón”. Geopatogenní zóny mají být jistá místa, které “něčemu” nevyhovují, nebo se na nich “něco” může a nebo nemůže dít. Biotronici, zabývající se “geopatogenními zónami”, potom rozdávají různé předměty a nebo provádějí různé rituály, aby tyto zóny jakoby “odstranili”. Biotronici tedy provádí stejnou démonickou službu jako dávní šamani.

Osoby, které se věnují tomuto rituálu a jsou již démonem dobývány, bývají agresivní při odkrývání démonické podstaty tohoto učení a propadají záchvatům velkého vzteku. To ale nic nemění na tom, že Feng-shui je démonická nauka, člověku nepřátelská.

Příbuzné články

 • Apostáze, vysvětleníOdklon od veškerých duchovních poznatků minulosti a jejich nahrazení Druhou Vědou je úkol MOŠ (Internetu) a je přípravou k příchodu Bezzákoného.
  Tags: a, se, v, slovník, odkryté, lži, s, u
 • VytrženíUčení Církevních Organizací o Vytržení je lež Ve většině církevních organizací se šíří lživá varianta učení o vytržení církve. Tvrdí, že Boží věrní budou vytrženi z tohoto světa k Bohu ještě dříve, než přijde doba velkého soužení. Toto učení tak vlastně křesťany chlácholí, že se nemusejí bát, protože nic z…
  Tags: a, se, v, slovník, odkryté, lži, s, u
 • Humanita, humanismus, teror humanityHumanita je nesmyslná nauka založená na lidské pýše Tento článek nehovoří o uměleckém směru s názvem "humanismus". Korektní by bylo používat název HUMANITA Základem humanismu je lidská pýcha na sebe sama. Tato pýcha vede k základní chybě celé nauky. Humanita chybně předpokládá, že v podstatě každý člověk se chová čestně,…
  Tags: a, se, že, v, slovník, odkryté, lži, s, u
 • PokáníPokání znamená: "změna smýšlení" Pokání je jedno ze slov, u kterého Odpůrce Boha záměrně změnil význam tak, aby díky nově přijatému významu lidé nechápali slova Bible a mohli si vytvářet lživé interpretace. (Patří tedy do kategorie slov s vylhaným novým významem, mezi které patří slova Hřích, Spasení, Evangelium, Prorok, Nepravost, Peklo a další) Co…
  Tags: a, se, v, že, slovník, odkryté, lži, s, u
 • Blud o tom, že teprve přijde Tisíciletá říše KristovaBoží království na Zemi začalo s prvním příchodem Ježíše krista Hereze o tom, že bude na Zemi v budoucnu tisíciletá říše, ve které budou lidé naprosto povinni žít bez tělesných pudů a zákonitostí, je forma emisarství. Tato hereze připravuje lidi na očekávání Bezzákoného, který by vyřešil strádání lidí, které Šelmy…
  Tags: a, se, že, v, slovník, odkryté, lži, s, u
Translate »