Démonské učení, které je součástí magických obřadů zasvěcení obytných prostor démonické bytosti.

Osoby, které se věnují tomuto rituálu a jsou již démonem dobývány, bývají agresivní při odkrývání démonské podstaty tohoto učení a propadají záchvatům velkého vzteku. Feng-shui je démonická nauka, nepřátelská člověku.

Pokud někdo věří, že feng shui funguje, dostává se do kletby. Tato kletba se dá definovat velmi jednoduše: Dotyčný věří, že dokud neuspořádá byt podle démonického učení, bude se mu dařit špatně. Je to stejný druh kletby jako v případě držení amuletu, kdy se dotyčný domívá, že když nebude mít amulet u sebe, tak že se mu stane něco špatného.

Samotné Feng Shui se maskuje za estetické učení, které svou podobou opravdu velmi připomíná.

I samotné vědmy ho však správně zařazují mezi magii. Člověk, který uposlechne tato rituální pravidla a podřizuje jim svůj obytný prostor, dává démonským bytostem povolení k zacílení na osoby v tomto prostoru žijícím.

Znovu a znovu a znovu se zde používá materiálových a tvarových kombinací, které jsou pro bytosti snáze rozeznatelné a které nemohou být náhodné, (rozuměj, žije v nich člověk, který si jejich vliv přeje, to je důležité z hlediska duchovních zákonů).

Jiné označení pro podobnou službu je “likvidace geopatogenních zón”. Geopatogenní zóny mají být jistá místa, které “něčemu” nevyhovují, nebo se na nich “něco” může a nebo nemůže dít. Biotronici, zabývající se “geopatogenními zónami”, potom rozdávají různé předměty a nebo provádějí různé rituály, aby tyto zóny jakoby “odstranili”. Biotronici tedy provádí stejnou démonickou službu jako dávní šamani.

Osoby, které se věnují tomuto rituálu a jsou již démonem dobývány, bývají agresivní při odkrývání démonické podstaty tohoto učení a propadají záchvatům velkého vzteku. To ale nic nemění na tom, že Feng-shui je démonická nauka, člověku nepřátelská.

Zhlédnutí: 1510