Démonské učení, které je součástí magických obřadů zasvěcení obytných prostor démonické bytosti.

Osoby, které se věnují tomuto rituálu a jsou již démonem dobývány, bývají agresivní při odkrývání démonské podstaty tohoto učení a propadají záchvatům velkého vzteku. Feng-shui je démonická nauka, nepřátelská člověku.

Pokud někdo věří, že feng shui funguje, dostává se do kletby. Tato kletba se dá definovat velmi jednoduše: Dotyčný věří, že dokud neuspořádá byt podle démonického učení, bude se mu dařit špatně. Je to stejný druh kletby jako v případě držení amuletu, kdy se dotyčný domívá, že když nebude mít amulet u sebe, tak že se mu stane něco špatného.

Samotné Feng Shui se maskuje za estetické učení, které svou podobou opravdu velmi připomíná.

I samotné vědmy ho však správně zařazují mezi magii. Člověk, který uposlechne tato rituální pravidla a podřizuje jim svůj obytný prostor, dává démonským bytostem povolení k zacílení na osoby v tomto prostoru žijícím.

Znovu a znovu a znovu se zde používá materiálových a tvarových kombinací, které jsou pro bytosti snáze rozeznatelné a které nemohou být náhodné, (rozuměj, žije v nich člověk, který si jejich vliv přeje, to je důležité z hlediska duchovních zákonů).

Jiné označení pro podobnou službu je “likvidace geopatogenních zón”. Geopatogenní zóny mají být jistá místa, které “něčemu” nevyhovují, nebo se na nich “něco” může a nebo nemůže dít. Biotronici, zabývající se “geopatogenními zónami”, potom rozdávají různé předměty a nebo provádějí různé rituály, aby tyto zóny jakoby “odstranili”. Biotronici tedy provádí stejnou démonickou službu jako dávní šamani.

Osoby, které se věnují tomuto rituálu a jsou již démonem dobývány, bývají agresivní při odkrývání démonické podstaty tohoto učení a propadají záchvatům velkého vzteku. To ale nic nemění na tom, že Feng-shui je démonická nauka, člověku nepřátelská.j grey - Feng Shui, Feng-shui, Feng-šuej - co je jeho podstata Přečteno 10036 krát.
Sdílej:

Related Posts

 • fear 615989 1280 150x150 - Feng Shui, Feng-shui, Feng-šuej - co je jeho podstataApostáze se týká celého lidsva, ne jen Církevních Organizací Apostáze je odpadnutí od Boha, odvrácení od Boha, odstoupení od Boha je jedním ze Znamení Času blížícího se konce. Pojem "apostáze" je pro své důležité postavení v Satanově taktice klamání celého světa (Pomocí Mluvícího Obrazu) terčem obrovského množství chybných výkladů. Odstoupení…
  Tags: se, a, v, učení, slovník, odkryté, lži, s, u
 • fig 11 04 2022 08 21 45 150x150 - Feng Shui, Feng-shui, Feng-šuej - co je jeho podstataUčení Církevních Organizací o Vytržení je lež Ve většině církevních organizací se šíří lživá varianta učení o vytržení církve. Tvrdí, že Boží věrní budou vytrženi z tohoto světa k Bohu ještě dříve, než přijde doba velkého soužení. Toto učení tak vlastně křesťany chlácholí, že se nemusejí bát, protože nic z…
  Tags: a, se, v, slovník, odkryté, lži, s, u
 • fig 14 02 2022 09 25 03 150x150 - Feng Shui, Feng-shui, Feng-šuej - co je jeho podstataHumanita je nesmyslná nauka založená na lidské pýše Tento článek nehovoří o uměleckém směru s názvem "humanismus". Korektní by bylo používat název HUMANITA Základem humanismu je lidská pýcha na sebe sama. Tato pýcha vede k základní chybě celé nauky. Humanita chybně předpokládá, že v podstatě každý člověk se chová čestně,…
  Tags: a, se, že, v, slovník, odkryté, lži, s, u
 • fig 28 04 2022 08 47 51 150x150 - Feng Shui, Feng-shui, Feng-šuej - co je jeho podstataPokání znamená: "změna smýšlení" Pokání je jedno ze slov, u kterého Odpůrce Boha záměrně změnil význam tak, aby díky nově přijatému významu lidé nechápali slova Bible a mohli si vytvářet lživé interpretace. (Patří tedy do kategorie slov s vylhaným novým významem, mezi které patří slova Hřích, Spasení, Evangelium, Prorok, Nepravost, Peklo a další) Co…
  Tags: a, se, v, že, slovník, odkryté, lži, s, u
 • fig 26 06 2022 10 13 45 150x150 - Feng Shui, Feng-shui, Feng-šuej - co je jeho podstataŽádná sekta Praetoriánů neexistuje Lidé, kteří zaslechli nějaké informace o Praetorianech, časopisu Praetorian, praetorianských webech a chtějí, aby se jednalo o "další sektu", (podvědomě každý vnímá slovo sekta jako místo k vyučování lží a to by potom zaručovalo, že tyto zdroje hovoří lži) vyhledávají na webu informace o tom, kde…
  Tags: a, se, v, že, slovník, odkryté, lži, s, u
Translate »