Exopolitika je organizace (její účastníci často ani netuší o co jde a jsou jen příjemně vzrušeni lživou démonskou hrou na UFO), připravující oficiální materiály pro Satanovo příchod na Zemi tak, aby byl oklamaným lidstvem bez problému a odporu přijat jako mimozemské stvoření.

Exopolitika (a “oficiálnější” OOSA) využívá lidmi již přijatou (démony vnucenou) představu o mimozemšťanech, kterou se postupně snaží slučovat s historickými záznamy o Padlých Andělech a vytvářet v myslích lidí falešné spojitosti a názory.

Cílem exopolitiky je vše připravit tak, aby lidé padli do zotročující pasti bez obranných reakcí. Rovněž je také cílem vytvořit v lidském myšlení převrácení významu faktů. Změněné vnímání reality poté způsobí, že nějaké “nově nalezené důkazy” vyvrátí “staré spisy”, (míněna Bible) a ve světle jakýchsi nových a skvěle logických důkazů podají zmanipulované vysvětlení, že stvořitelem lidí je mimozemská bytost (Satan).

Exopolitika je svůdná v tom, že se naoko tváří, ŽE POMÁHÁ HLEDAT PRAVDU.

Čtenář se tak cítí v bezpečí, protože se mu někdo snaží “pomáhat” informováním. Vůbec si tak nevšímá, že právě naopak od exopolitiků přijímá manipulativní lež.

Hlavní cíle činnosti české exopolitické skupiny jsou zcela shodné se Satanovo plány:

  1. zvyšovat informovanost v otázce UFO a vesmírných civilizací
  2. úsilí ukončit utajování existence mimozemské přítomnosti na naší planetě zodpovědnými činiteli.
  3. studium klíčových dokumentů uniklých z vládních institucí týkajících se mimozemské otázky a odhalení manipulace s důkazy ohledně utajování a potlačování informací týkajících se mimozemské otázky
  4. Studium a výzkum vesmíru a navázání kontaktu a spolupráce s vesmírnými civilizacemi.
  5. prosadit zákaz umisťování zbraní ve vesmíru, viz návrh rezoluce OSN „Desetiletí kontaktu“ www.thepetitionsite.com/takeaction/529287855
  6. prosadit zahájení výzkumu nových čistých zdrojů energie, zejména volné energie a dále postupné opravování mylných historických faktů o původu a vývoji lidstva (exo-archeologie, exo-teologie)

Exopolitika v Čechách bude apelovat na českou vládu. ministerstvo obrany a další instituce ohledně spolupráce ve smyslu prioritních zájmů exopolitiky

Share This