Nabídka finanční prosperity je výhodná pro bezzákonné lidi

Finanční prosperita není žádná konečná hodnota, podle které by se dalo identifikovat Boží působení

Satan je knížetem tohoto světa a láska k penězům je kořen zla. Prosperitu ve Světě vám démonští duchové zajistí také, stejně jako báječné tělesné pocity podobné orgasmickým stavům. To je specialita Mocností a takové stavy jsou v Církevních Organizacích a sekltách vykládány populárně jako prosperita ducha.

Finanční, materiální a tělesnou prosperitou se přijetí Ježíše Krista jako Pána a Spasitele samozřejmě neměří. Vše se měří podle ovoce, tedy podle konečného výsledku, kam nás takové přijetí a rozhodnutí dovede.

Evangelium Prosperity je často přehnaně hlásáno falešnými evangelizátory Církevních Organizací, kteří chtějí oslovit co nejvíce lidí. Pracují s ním jako s obchodní nabídkou. Jedná se ale o falešný obchod, výhodný hlavně pro Bezzákonné lidi. Jak praví Bible, takoví už mají svoji odměnu zde na Zemi.

Views: 8