Finanční prosperita není žádná konečná hodnota, podle které by se dalo identifikovat Boží působení

Satan je knížetem tohoto světa a láska k penězům je kořen zla. Prosperitu ve Světě vám démonští duchové zajistí také, stejně jako báječné tělesné pocity podobné orgasmickým stavům. To je specialita Mocností a takové stavy jsou v Církevních Organizacích a sekltách vykládány populárně jako prosperita ducha.

Finanční, materiální a tělesnou prosperitou se přijetí Ježíše Krista jako Pána a Spasitele samozřejmě neměří. Vše se měří podle ovoce, tedy podle konečného výsledku, kam nás takové přijetí a rozhodnutí dovede.

Evangelium Prosperity je často přehnaně hlásáno falešnými evangelizátory Církevních Organizací, kteří chtějí oslovit co nejvíce lidí. Pracují s ním jako s obchodní nabídkou. Jedná se ale o falešný obchod.

Na bázi prosperity pro všechny bude postaven i příchod falešného spasitele, otřesné Ohavnosti. Bezbožník Ohavnost tím, že přikáže svým démonům polevit, dokáže navodit dojem “okamžitého zvýšení všeobecné prosperity”, takže každý se bude podivovat, jak je toto Pozitivní.

Zmírnění nebo odstranění démonického útlaku a manipulace lidí vyvolá zlepšení společenské atmosféry a zvýšení prosperity a životní úrovně lidí. Způsobí to větší klid, odstranění negativních tlaků. Tento jev může být buď projevem Božího požehnání nad skupinou lidí, která je takto Bohem chráněna, nebo to může být projev Satanův, který se rozhodne sám sebe prezentovat jako Spasitele a útlum svým démonům poručí. V případě takového Satanem přikázaného útlumu je dokonce vzrůst ekonomické prosperity ještě výraznější, neboť Satanovy Mocnosti můžou vnutit lidem nové materiální potřeby a tudíž můžou libovolně pohánět výrobu produkující zisky.

To je součástí Božího plánu na Dobu Konce

Na Evangeliu Prosperity se shodnou Církevní Organizace s okultisty

Na esoterických stránkách démonických služebníků je také často uváděno evangelium prosperity. Esoterici a lidé v démonické službě si pochvalují, jak získali vhodného partnera (často také esoterika), bohatství, peníze a hmotné statky. Dokonce vše potřebné k tomu, aby mohli provozovat rozsáhlé okultní služby. To je důkazem, že samotná prosperita není žádný indikátor pravého Božího působení, ale je pouze důkazem toho, že spolupráce s duchovním světem funguje. Kdo napomáhá satanským démonům a zůstane věrný jim, toho čeká osud satanských démonů. Kdo se rozhodne přijmout Boží Spasení skrze Ježíše Krista, ten má život věčný v přítomnosti Boží.

Pokud tedy někdo káže, že to, že je bohatý, znamená že je opravdu Boží služebník, je to falešný argument a svědčí to o lhaní a manipulaci dotyčného, protože Boží služebník ví, že bohatství a prosperita nemohou být důkazem služby Bohu.

Zhlédnutí: 43