Přibývá lidí, kteří se nebrání představě, že život byl stvořen nějakou vyšší bytostí. Nemají však na mysli skutečného Boha Stvořitele.

Náhled lidí se mění díky tomu, že si našli “učitele podle svého přání”. Tito nepokrytě vyhlašují, že lidé byli stvořeni bohem, ale myslí Božího Odpůrce. Prozradí je prohlášení, že tento bůh nás stvořil, abychom navazovali kontakty s údajnými vyspělými civilizacemi ve vesmíru.  Tak lze zmíněného boha identifikovat jako knížete tohoto světa – satana.

Lidé, kteří těmto falešným učitelům naslouchají, už opouštějí argumentaci první, materiálně orientované vědy, která učí, že vše živé vzniklo náhodou a “samo od sebe”. Tato materiální věda nedává prostor pýše lidí na to, že jsme jakési “božské” bytosti, které se již brzy převibrují na vyšší úroveň existence.

Proto se lidé obracejí ke druhé vědě, která ruku v ruce s druhou morálkou vytváří scénu pro příchod satana vydávajícího se za pravého Boha stvořitele. Satan tedy vede lidi k tomu, aby uvěřili, že jsou dílem stvořitelské vyšší bytosti (materiální učení první vědy o evoluci už pro satana nemá užitek a je tedy postupně vytlačováno), ale zároveň se za skutečného Stvořitele bude vydávat on sám.

Mnozí křesťané tak budou překvapeně hledět na to, že i lidé zcela propadlí esoterice a dalším satanovým cestám budou najednou hlásat, že jsou stvořeni bohem. Protože zároveň přijde mohutná vlna druhé morálky oplývající superláskou, bude řada křesťanů tento trend mylně považovat za velké probuzení, o němž vyučuje většina církevních organizací.

Zhlédnutí: 1608