Stejně jako na začátku lidské historie i dnes nabízí Satan lidem všemožné výhody: popularitu, lásku, zhubnutí, štěstí, sebevědomí, sex, peníze, zdraví a tak podobně. Je ironií, že Satan jakoby nabízí pomoc od zla, které sám působí! Nebuďte překvapeni, že to není z jeho dobré vůle. Je to samozřejmě PAST, jen další název, který připomíná Vědecké názvy.

Pod názvem EFT, Energetická psychologie, osobní či skupinový koučing, seflcare, a podobně, se tedy skrývá klasická nabídka démonů, pomocí rituálů a skryté magie se spolehlivě dostanete pod jejich vliv.

Satan totiž ví, že lidi řádně vyučil, tak aby “vědeckým” pojmům důvěřovali.

Neboť se přeci říká, že co je vědecké, je taky pravdivé. Jak elegantní klam. VŽDY je cílem celé nabídky, abyste se dostali pod vliv démona a vydali se cestou, která vás co nejvíc odvede od Boha. Pod názvem EFT, Energetická psychologie, osobní či skupinový koučing, selfcare, a podobně, se tedy skrývá mnohasetletá klasická nabídka démonů. Pomocí rituálů a skryté magie se spolehlivě dostanete pod jejich vliv, nejlépe když jim naprosto odevzdáte svůj život.

Takzvaná Moderní psychologie bude a již je založena na manipulativním učení démonů a Druhé Vědě.

První Věda je samozřejmě v tomto oboru nepoužitelná, neboť se jím nezabývá, pro ní to neexistuje. Státní aparát, řešící podivnou legalitu takových podnikatelských činností, se tímto nezabývá. Proč? Neboť světu vládne Satan a ten nakázal, aby se do jeho činnosti světská státní moc nezapojovala. (Nezapomínejme ale, že tuto pravomoc má Satan ale pouze z Boží vůle, neboť Satanovi bylo dáno, aby vyučil lidi, kteří nechtějí znát Boha, falešnému učení démonů. Bůh je tedy dokonale spravedlivý i v této věci naší svobody volby.)

Démoni se předhání v nabízení bohatství a tělesných prožitků.

Budou vám skrze své služebníky nabízet zdraví, lásku, harmonii, štěstí, uspokojení, sex, klid, peníze, bohatství, prostě na co si vzpomenete. Za to ale v tento čas požadují jen “málo”. Nikdo však nemusí jejich lžím věřit!  Démoni vymýšlí ty nejrafinovanější způsoby, aby to nevypadalo, že se jim musíme nejprve upsat a poklonit se jim. Mějme pořád na paměti, že nemáme co do činění s bezduchým automatickým Universem, nýbrž proti nám stojí velice inteligentní NEPŘÍTEL. Nepředstavujme si naivně, že hravě prokoukneme, co na nás chystají. Musíme se držet co nejdále od satanových služebníků, protože ti jsou skrze peníze a slastné pocity nuceni ostatní přemlouvat, aby se démonům upisovali.

Views: 2288