Sdílej:
j grey - Dvojtá kletba vyrčená Mluvícím Obrazem Přečteno 276 krát.

Kletba je mechanizmus, jak dostat do vlivu manipulace kohokoliv, kdo věří emitentovi KLETBY. Bezbožník Ohavnost bude potřebovat vystupovat jako univerzální zachránce a spasitel lidského pozemského života ve všech jeho aspektech. Proto potřebuje vytvořit univerzální kletbu ohrožení života lidí. Zde přichází na řadu Mocnosti. Použije na to kletbu MOCNOSTÍ NEŽIVÝCH ve smyslu: “Planeta se zlobí a bude zabíjet lidi” – a kletbu MOCNOSTÍ ŽIVOTA: “život se zlobí a bude zabíjet pomocí nemocí.

Jelikož ale Bezbožník potřebuje převzít vládu nad všemi lidmi, potřebuje zničit důvěru lidí v jakékoliv současné lidské vlády a zřízení a zlikvidovat hybnou sílu všech současných vlád a mocných lidí, tedy jejich peníze. Poté chudým i bohatým, svobodným i otrokům předá k placení své znamení nebo alespoň jeho číslo. Ostatní zlikviduje.

K univerzální kletbě živé i neživé přírody (Tedy k Mocnostem) přidá oblíbenou bipolární (A-B) ideologii, která bude zcela diskreditovat původní lidské vlády. A to takto: NEŽIVÉ MOCNOSTI: a) nebudete dělat nic a přiroda lidi bude zabíjet, nebo za b) budete dělat všechno a zcela vás to zničí. A u MOCNOSTÍ ŽIVOTA: a) nebudete nic dělat a nemoc vás zabije, a za b) budete dělat všechno a zlé úmysly lidí při vaší “léčbě” vás zabijí.

Mluvící Obraz té Šelmy pak nechá všechny vlády vyhlásit peněžní závazky za všechny předchozí slova Mluvícího Obrazu, a poté svou neomezenou mocí (která mu byla dána Bohem) vyhlásí, že vlády lidí všechny lidi zradili.

Sdílej:

Related Posts

 • fig 09 01 2022 09 59 45 150x150 - Dvojtá kletba vyrčená Mluvícím ObrazemTak jako v malé skupině lidí působí Duch Svatý, tak v ostatní převažující většině působí Duch Bezbožnosti. Bůh nám říká, že člověk se ve svém životě nemá čím chlubit KROMĚ jediné věci: že poznal pravdu o Bohu, že přijal lásku k Pravdě. Moc Ducha Bezbožnosti vždy slouží svodu člověka na…
  Tags: a, nová, proroctví, rozsuzujte
 • fig 25 11 2021 10 24 46 150x150 - Dvojtá kletba vyrčená Mluvícím ObrazemJe nesmírně neetické, aby vláda požadovala něco po občanech a trestala je za nedodržení, když k oznámení těchto požadavků POUŽÍVÁ JEN VYSOCE NEDŮVERYHODNÝCH A PADĚLATELNÝCH PROSTŘEDKŮ, jako je INTERNET a TELEVIZE. Na Internetu a v Televizi si kažý může říkat co chce a taky drtivá většina veškerého obsahu je manipulativním…
  Tags: a, nová, proroctví, rozsuzujte
 • Přikázání Nezobrazíš je vydané kvůli tomu, že věci, které přijímáme očima se do našeho mozku zapisují, jako by to byla pravda. Pomocí fikce se tak rychle dostaneme k vyznávání Nepravosti. Se zobrazováním Ježíše Krista se můžeme setkat zcela běžně, ať už v kostelích, nebo v literatuře pro děti, filmech, videích apod.  Ve…
  Tags: a, proroctví, rozsuzujte, slovník
 • fig 02 11 2021 19 45 52 150x150 - Dvojtá kletba vyrčená Mluvícím ObrazemDuchovní, chcete-li náboženský rozměr ideologie Green Deal Tím, že ideologie Green deal je záležitostí duchovní a nikoliv lidskou, pro naprostou většinu lidí je záhadou, kdo za ní stojí. Pro lidi je obtížné si připustit, že se jedná o náboženský boj. Lidi mate především fakt, že tato ideologie představuje maskulinní moc,…
  Tags: a, nová, proroctví
 • penises 150x150 - Dvojtá kletba vyrčená Mluvícím ObrazemZe stovek fotografií penisů ve virtuálních schránkách ženských profilů se stává norma Počet penisů ve vzkaznících žen je přibližně stejný jako počet videí s dívkami předvádějícími kopulační pohyby na tiktoku, instagramu a podobně. Při vzájemném hledání sexuálního kontaktu pomocí netělesné a neosobní elektronické komunikace nastává jev "sto na sto". Pokud…
  Tags: a, nová, proroctví, rozsuzujte
Translate »