Kletba je mechanizmus, jak dostat do vlivu manipulace kohokoliv, kdo věří emitentovi KLETBY. Bezbožník Ohavnost bude potřebovat vystupovat jako univerzální zachránce a spasitel lidského pozemského života ve všech jeho aspektech. Proto potřebuje vytvořit univerzální kletbu ohrožení života lidí. Zde přichází na řadu Mocnosti. Použije na to kletbu MOCNOSTÍ NEŽIVÝCH ve smyslu: “Planeta se zlobí a bude zabíjet lidi” – a kletbu MOCNOSTÍ ŽIVOTA: “život se zlobí a bude zabíjet pomocí nemocí.

Jelikož ale Bezbožník potřebuje převzít vládu nad všemi lidmi, potřebuje zničit důvěru lidí v jakékoliv současné lidské vlády a zřízení a zlikvidovat hybnou sílu všech současných vlád a mocných lidí, tedy jejich peníze. Poté chudým i bohatým, svobodným i otrokům předá k placení své znamení nebo alespoň jeho číslo. Ostatní zlikviduje.

K univerzální kletbě živé i neživé přírody (Tedy k Mocnostem) přidá oblíbenou bipolární (A-B) ideologii, která bude zcela diskreditovat původní lidské vlády. A to takto: NEŽIVÉ MOCNOSTI: a) nebudete dělat nic a přiroda lidi bude zabíjet, nebo za b) budete dělat všechno a zcela vás to zničí. A u MOCNOSTÍ ŽIVOTA: a) nebudete nic dělat a nemoc vás zabije, a za b) budete dělat všechno a zlé úmysly lidí při vaší “léčbě” vás zabijí.

Mluvící Obraz té Šelmy pak nechá všechny vlády vyhlásit peněžní závazky za všechny předchozí slova Mluvícího Obrazu, a poté svou neomezenou mocí (která mu byla dána Bohem) vyhlásí, že vlády lidí všechny lidi zradili.

Zhlédnutí: 205