Kletba je mechanizmus, jak dostat do vlivu manipulace kohokoliv, kdo věří emitentovi KLETBY. Bezbožník Ohavnost bude potřebovat vystupovat jako univerzální zachránce a spasitel lidského pozemského života ve všech jeho aspektech. Proto potřebuje vytvořit univerzální kletbu ohrožení života lidí. Zde přichází na řadu Mocnosti. Použije na to kletbu MOCNOSTÍ NEŽIVÝCH ve smyslu: “Planeta se zlobí a bude zabíjet lidi” – a kletbu MOCNOSTÍ ŽIVOTA: “život se zlobí a bude zabíjet pomocí nemocí.

Jelikož ale Bezbožník potřebuje převzít vládu nad všemi lidmi, potřebuje zničit důvěru lidí v jakékoliv současné lidské vlády a zřízení a zlikvidovat hybnou sílu všech současných vlád a mocných lidí, tedy jejich peníze. Poté chudým i bohatým, svobodným i otrokům předá k placení své znamení nebo alespoň jeho číslo. Ostatní zlikviduje.

K univerzální kletbě živé i neživé přírody (Tedy k Mocnostem) přidá oblíbenou bipolární (A-B) ideologii, která bude zcela diskreditovat původní lidské vlády. A to takto: NEŽIVÉ MOCNOSTI: a) nebudete dělat nic a přiroda lidi bude zabíjet, nebo za b) budete dělat všechno a zcela vás to zničí. A u MOCNOSTÍ ŽIVOTA: a) nebudete nic dělat a nemoc vás zabije, a za b) budete dělat všechno a zlé úmysly lidí při vaší “léčbě” vás zabijí.

Mluvící Obraz té Šelmy pak nechá všechny vlády vyhlásit peněžní závazky za všechny předchozí slova Mluvícího Obrazu, a poté svou neomezenou mocí (která mu byla dána Bohem) vyhlásí, že vlády lidí všechny lidi zradili.j grey - Dvojtá kletba vyrčená Mluvícím Obrazem Přečteno 510 krát.
Sdílej:

Related Posts

 • fig 09 05 2022 09 17 45 150x150 - Dvojtá kletba vyrčená Mluvícím ObrazemLidé nikdy netvoří LEPŠÍ SVĚT Pokud to vypadá, že lidé tvořili dlouho "lepší" svět, bylo to tím, že byla zadržována Bohem ta překážka, která dává lidem moc vše zničit. Lidé mají pyšnou představu, že vše co si vytvoří a vymyslí pro své potěšení musí být nutně správné a že je…
  Tags: a, nová, proroctví, rozsuzujte
 • fig 09 01 2022 09 59 45 150x150 - Dvojtá kletba vyrčená Mluvícím ObrazemTak jako v malé skupině lidí působí Duch Svatý, tak v ostatní převažující většině působí Duch Bezbožnosti. Bůh nám říká, že člověk se ve svém životě nemá čím chlubit KROMĚ jediné věci: že poznal pravdu o Bohu, že přijal lásku k Pravdě. Moc Ducha Bezbožnosti vždy slouží svodu člověka na…
  Tags: a, nová, proroctví, rozsuzujte
 • fig 25 11 2021 10 24 46 150x150 - Dvojtá kletba vyrčená Mluvícím ObrazemJe nesmírně neetické, aby vláda požadovala něco po občanech a trestala je za nedodržení, když k oznámení těchto požadavků POUŽÍVÁ JEN VYSOCE NEDŮVERYHODNÝCH A PADĚLATELNÝCH PROSTŘEDKŮ, jako je INTERNET a TELEVIZE. Na Internetu a v Televizi si kažý může říkat co chce a taky drtivá většina veškerého obsahu je manipulativním…
  Tags: a, nová, proroctví, rozsuzujte
 • fig 31 05 2022 08 57 38 150x150 - Dvojtá kletba vyrčená Mluvícím ObrazemNikdo nebude moci kupovat ani prodávat, aniž by... Vlády internetem ovládaného světa teď pilně připravují přechod na přídělový systém řízený poslušností Mluvícímu Obrazu Šelmy. Díky absolutní závislosti populace na palivech a energiích teď snadno odsají z populace původní peníze a donutí lidi přijmout platbu tímto číslem. Samozřejmě že důvod k…
  Tags: a, nová, proroctví, slovník
 • Přikázání Nezobrazíš je vydané kvůli tomu, že věci, které přijímáme očima se do našeho mozku zapisují, jako by to byla pravda. Pomocí fikce se tak rychle dostaneme k vyznávání Nepravosti. Se zobrazováním Ježíše Krista se můžeme setkat zcela běžně, ať už v kostelích, nebo v literatuře pro děti, filmech, videích apod.  Ve…
  Tags: a, proroctví, rozsuzujte, slovník
Translate »