Kletba je mechanizmus, jak dostat do vlivu manipulace kohokoliv, kdo věří emitentovi KLETBY. Bezbožník Ohavnost bude potřebovat vystupovat jako univerzální zachránce a spasitel lidského pozemského života ve všech jeho aspektech. Proto potřebuje vytvořit univerzální kletbu ohrožení života lidí. Zde přichází na řadu Mocnosti. Použije na to kletbu MOCNOSTÍ NEŽIVÝCH ve smyslu: “Planeta se zlobí a bude zabíjet lidi” – a kletbu MOCNOSTÍ ŽIVOTA: “život se zlobí a bude zabíjet pomocí nemocí.

Jelikož ale Bezbožník potřebuje převzít vládu nad všemi lidmi, potřebuje zničit důvěru lidí v jakékoliv současné lidské vlády a zřízení a zlikvidovat hybnou sílu všech současných vlád a mocných lidí, tedy jejich peníze. Poté chudým i bohatým, svobodným i otrokům předá k placení své znamení nebo alespoň jeho číslo. Ostatní zlikviduje.

K univerzální kletbě živé i neživé přírody (Tedy k Mocnostem) přidá oblíbenou bipolární (A-B) ideologii, která bude zcela diskreditovat původní lidské vlády. A to takto: NEŽIVÉ MOCNOSTI: a) nebudete dělat nic a přiroda lidi bude zabíjet, nebo za b) budete dělat všechno a zcela vás to zničí. A u MOCNOSTÍ ŽIVOTA: a) nebudete nic dělat a nemoc vás zabije, a za b) budete dělat všechno a zlé úmysly lidí při vaší “léčbě” vás zabijí.

Mluvící ObrazŠelmy pak nechá všechny vlády vyhlásit peněžní závazky za všechny předchozí slova Mluvícího Obrazu, a poté svou neomezenou mocí (která mu byla dána Bohem) vyhlásí, že vlády lidí všechny lidi zradili.

Příbuzné články

 • Lidský vývoj nikdy nesměřuje k něčemu lepšímuLidé nikdy netvoří LEPŠÍ SVĚT Pokud to vypadá, že lidé tvořili dlouho "lepší" svět, bylo to tím, že byla zadržována Bohem ta překážka, která dává lidem moc vše zničit. Lidé mají pyšnou představu, že vše co si vytvoří a vymyslí pro své potěšení musí být nutně správné a že je…
  Tags: a, nová, proroctví, rozsuzujte
 • Model činnosti Druhé Šelmy 1Tak jako v malé skupině lidí působí Duch Svatý, tak v ostatní převažující většině působí Duch Bezbožnosti. Bůh nám říká, že člověk se ve svém životě nemá čím chlubit KROMĚ jediné věci: že poznal pravdu o Bohu, že přijal lásku k Pravdě. Moc Ducha Bezbožnosti vždy slouží svodu člověka na…
  Tags: a, nová, proroctví, rozsuzujte
 • Elektronická média již nejsou důvěryhodné zdroje pro sdělování veřejných nařízení vládyJe nesmírně neetické, aby vláda požadovala něco po občanech a trestala je za nedodržení, když k oznámení těchto požadavků POUŽÍVÁ JEN VYSOCE NEDŮVERYHODNÝCH A PADĚLATELNÝCH PROSTŘEDKŮ, jako je INTERNET a TELEVIZE. Na Internetu a v Televizi si kažý může říkat co chce a taky drtivá většina veškerého obsahu je manipulativním…
  Tags: a, nová, proroctví, rozsuzujte
 • Mluvící Obraz Šelmy a podzim 2022Všichni cítí moc Mluvícího Obrazu Šelmy, i když zůstává utajen před lidmi Exploze absurdity, epidemie debility, epidemie amatérismu a spoustu dalších slovních spojení vyjadřuje to, jakým způsobem lidé vnímají způsob, jakým vládne MOŠ nad veškerým lidstvem. Všichni lidé na planetě pocítili razantní nástup neomezené moci Mluvícího Obrazu Šelmy. Přesto ale…
  Tags: a, nová, proroctví, rozsuzujte
 • Vláda Mluvícího Obrazu Šelmy - 2022Nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, aniž by... Vlády internetem ovládaného světa teď pilně připravují přechod na přídělový systém řízený poslušností Mluvícímu Obrazu Šelmy. Díky absolutní závislosti populace na palivech a energiích teď snadno odsají z populace původní peníze a donutí lidi přijmout platbu tímto číslem. Samozřejmě že důvod k…
  Tags: a, nová, proroctví, slovník
Translate »