Informace, které k vám přichází ze Světa, jsou převážně zištné. I když se tváří, že jsou myšleny upřímně a že jejich opravdovost a kvalita je plná, většinou se jedná o manipulaci, účelovou lež nebo zamlžování skutečnosti.

Informace, které k vám přichází ze Světa, jsou převážně zištné. Nikdo vám nenabídne Ubuntu, ačkoliv je tento systém virům odolný.

Je opravdu pošetilé dávat informacím ze Světa skutečnou váhu. Vždy je dobré zjistit, komu přineslo prospěch to, že jste určitou informaci obdrželi. Informace z médií jsou převážně říkány pro něčí finanční prospěch

Jako příklad uvádím celou aktivitu antivirových firem, jejichž zdrojem obživy jsou zavirované Windows a svět placeného software. Cílem jejich informování není pomáhat lidem v práci s počítačem, ale cílem je zvýšit prodej svých výrobků a udržet jej na špici.

Jedná se o zneužití neznalosti uživatele, který netuší, že existuje LINUX, například UBUNTU, kde podobné problémy neexistují a vše by měl mnohem jednodušší. Že windows svou integrací prohlížeče internetu do jádra systému tvoří nejnebezpečnější operační systém, který je ideální pro šíření virových nákaz a spyware.

Svět vám tedy neporadí: “Nepoužívejte windows na nic důležitého, jen třeba na hry. Vše důležité mějte v UBUNTU”. Z této rady by totiž nebyl finanční zisk pro nikoho kromě vás.

Antivirové programy a Pravda

Výhody jsou z obchodního hlediska jasné. Budou vám pomáhat se probírat ve stále stejné mizérii, kdy každá aktivita je odsouzena k zániku, jen se čeká, kdy to přijde. Nikdy vám neřeknou, že existuje jiná cesta, volná pro všechny, kde se jejich složité problémy a nebezpečí stanou jen směšnou fraškou. Když pojedete v jejich kolejích, nemůžete z nich nikdy vyjít.

Budou vás pořád nutit, abyste se skenovali, nebo přijde trest. Budou tvrdit, že skenovat je nutné, protože je to DÁNO prostě PRINCIPEM. Že je to prostě fakt, který je konstantní.

Povšimněte si rozdílu

Tipy pro bezpečný počítač od Světa: http://www.eset.cz/virus-info/tipy-pro-bezpecny-pocitac
Tipy pro bezpečný počítač skutečné: http://www.ubuntu.cz

Antivirová firma nepotřebuje vaše dobro, ale potřebuje zvýšení prodeje. V jejich “návodu”, jak zůstat v bezpečí, se ani slůvkem nezmiňuje, že nesmíme používat Windows, které jsou tím důvodem, proč všem hrozí virové nebezpečí. Nemůžou to zmínit, protože by to ohrozilo jejich obchodní zájmy, a pak už byste je NEPOTŘEBOVALI. Musí vám tedy zištně naservírovat LEŽ.

U učení démonů je to stejné!

Okultisté a esoterici přijímají své poznání duchovního světa od démonů. Ptát se ale démonských služebníků na duchovní rady je stejně pošetilé, jako ptát se na rady ohledně virového zabezpečení ve firmě prodávající antivirové programy. Dozvíme se jen to, co pomáhá jejich obchodu a nikoliv to, co bychom měli dělat. Skutečnou radu, natož pak evangelium a pravého Ježíše, se samozřejmě ze Světa nedozvíme. Říká se tomu zištnost.

To byl malý příklad ze světa OBCHODU. Stejně ale prověřujte duchovní informace

Stejně tak zkoumejte pohnutky všech učení a filozofií, které se vám snaží pomoci, protože všechny kromě Božího Slova a Písma samozřejmě pochází od Satana. Není pro ně žádný problém lhát, zatajovat nebo překrucovat. Lžou dokonce i sami o sobě. Říkaji: “my přeci nejsme učení satanovo démonů”. Potřebují vás prostě nalákat na svou stranu, abyste jim sloužili.

Známá logická smyčka-past. Mnohdy se démoni vydávají za různé hodné anděly. Aby zvýšili svou důvěryhodnost (lidé vědí, že démon=zlo), tak se NEPREZENTUJÍ jako démoni, ale jako hodní Boží andělé tak, jak je známe z Bible. Jenže hodné anděly věrné Bohu Stvořiteli popisuje právě jen Bible, a Bible zároveň definuje, jak se chovají boží andělé. Tatáž Bible, na kterou se démoni odvolávají, je zároveň odhaluje jako démony patřící Satanu. Tato logická past je jednoduchá, ALE USVĚDČUJE DÉMONY ZE LŽI.

 

Zhlédnutí: 167