Kdyby vám u dveří zazvonil elegantní pán v obleku, sdělil vám, že je vnuk Brunejského sultána a přináší vám 5 zlatých cihel a milion dolarů v hotovosti, které vám předá, jestli ho pustíte do bytu, vaší jedinou reakci pravděpodobně bude, že rychle dveře zabouchnete.

Místo aby lidé důkladně prověřovali, slepě přijímají vše, co k nim z duchovního světa promlouvá.

Podvodníků neubývá a lidé se snaží být více ostražití a nejednat zbrkle. Odevšad slyšíme, jak je důležíté přečíst si dokumenty a smlouvy před tím, než je podepíšeme, že si nemáme cizí lidi pouštět do bytu, nemáme se všude vychloubat, jestliže máme doma něco cenného, nemáme nechávat cennosti v zaparkovaných autech…výčet je téměř nekonečný. Ve světě, který nás fyzicky obklopuje, našlapujeme stále opatrněji.

Proč se ale lidé nechovají stejně ve vztahu k duchovnímu světu?

Místo aby důkladně prověřovali, slepě přijímají vše, co k nim z duchovního světa promlouvá. Při meditaci se zjeví zářivá bytost obklopená duhou a sugestivně prohlásí, že je strážným andělem. Meditující člověk je z toho celý pryč a okamžitě toto prohlášení přijme jako fakt, aniž by třeba jen na chvíli připustil možnost, že tato bytost lže. Nebo se někde objeví zářící postava ženy, která něžným hlasem tvrdí, že je Panna Marie a přináší poselství z nebe. Zástupy lidí s očima v sloup a v posvátné bázni padají na kolena, ne-li přímo na ústa, hltají to, co takové zjevení mluví, a ani je nenapadne prověřit obsah této líbivé řeči.

Předpokládat, že všechny duchovní bytosti jsou dobré a pravdomluvné, je stejně naivní jako předpoklad, že dobří a pravdomluvní jsou všichni lidé. Tomu nevěří ani ten největší optimista. Mělo by pro nás být alarmující, že každý chytrý podvodník se snaží vypadat a působit maximálně důvěryhodně. Stejně tak duchovní bytosti, které nás chtějí oklamat, se snaží útočit na city, působit uchvacujícím dojmem, aby člověk v euforii a pod vlivem rozjitřených emocí přestal přemýšlet.

Bůh ale neřekl, že máme každé zjevení a každou duchovní bytost slepě přijímat a akceptovat to, co prohlašuje.

Nenechme se oklamat a zkoumejme velmi dobře to, co k nám přichází z duchovního světa.

  • Při jaké příležitosti jste se s bytostí setkali?

Bůh nikdy nejedná se svými dětmi skrze meditace a vyprázdněnou mysl člověka, nebo skrze okultní a esoterní praktiky. To dělají jen démoni.

  • Kam ukazují prohlášení takové bytosti? Kam vedou své posluchače?

Jestliže bytost prohlašuje, že každý člověk je sám sobě bohem, že každý má vlastně svou pravdu a tyto pravdy musíme vždy tolerovat, že lidé vlastně žádného Boha nepotřebují, že existují jiné vyspělejší civilizace s větším poznáním, nebo jestliže bytost vydávající se za Marii tvrdí, že lidé hřeší proti jejímu “neposkvrněnému srdci”, mají se obětovat za duše v očistci atd., jedná se vždy o démonický klam, jehož cílem je lidi zmást a odvést od poznání jediného pravého Boha a Spasitele Ježíše Krista.

Bůh nám dal své slovo, Bibli, abychom mohli důkladně prověřovat to, co nám duchovní bytosti tvrdí.

Není možné rozsuzovat jejich tvrzení podle toho, jak tyto bytosti vypadají a jak se chovají. Démoni se mohou ukazovat jako zářící krásné bytosti a mohou taky mluvit velmi laskavě a líbivě, protože vědí, co lidé chtějí slyšet. Ale obsah prohlášení je vždy možné skrze Boží slovo rozkrýt a rozpoznat jako lež. Je to jako když kapsli s jedem obalíte v cukru. I když chutná sladce, jed nikam nezmizel. Není pravda, že všechno, co je příjemné a lechtá naše ego, je skutečně dobré.

příbuzný článek:

https://odkrytepravdy.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/lide-hledaji-unik-v-prijemnych-emocich-druhe-moralky/

https://odkrytepravdy.cz/nezarazene/ten-kdo-ma-znalosti-nemusi-byt-ten-kdo-vam-chce-pomoci/

Share This