Velký nesmysl Druhé Morálky je přesvědčení, že žena sama musí čekat tak dlouho, až si její tělo samo řekne že je zapotřebí mít dítě. Tento okamžik sice nastane, ale je to již jen zoufalý tělesný signál, že už je poslední šance otěhotnět bez vážného nebezpečí zdravotních komplikací. Skutečnou a zdravou touhu mít dítě totiž v ženě vyvolává vztah s mužem, kterému se odevzdá a který o ní pečuje. Z tohoto vztahu muže a ženy vzniká u dívky touha založit rodinu. Vzhledem k Druhé Morálce, která myšlenku odevzdání se muži ženám prakticky zakazuje, nenastane tento přirozený stav nikdy. Druhá Morálka doporučuje čekat na zoufalé “tikání biologických hodin”, protože tato morálka se snaží ženy i muže trápit a škodit.

Svěť volá na ženy Ďábelskou lež: “V klidu si počkejte až vám začnou tikat biologické hodiny”

Ženy jsou zmítány nejrůznějšími touhami, a tyto touhy si zároveň zakazují. Ženy nechtějí poslouchat muže, ale pudy je nutí mít děti. Proto musí převzít ve výchově dětí roli zakladatelů rodin a kompletní mužskou roli. Pro takové ženy je pak muž jen přítěž, a jedinou mužskou roli ve svém životě spatřují v uspokojení zmatených pohlavních tužeb a vášní. Takové ženy o mužských tužbách a citech slyšet nechtějí, protože to je zbytečná komplikace jejich zamýšeného občasného využívání mužů jako posluhovačů. Toto je dobře vidět i v televizních příbězích, kde jsou city žen dopodrobna rozebírány a muži jsou jen jako směšný doplněk. Za tím vším je působení Božího Odpůrce.

Žádný zodpovědný muž nebude chtít založit rodinu s ženou, která ho vůbec nemusí poslouchat. To je totiž ze samého principu nezodpovědné, protichůdné a rovná se to odevzdání dítěte do cizích rukou bez jakékoliv záruky.

Argumenty ze světa říkají to, co lidé chtějí slyšet protože to upevňuje lidskou pýchu ve vlastní chytrost

Rady pro život, které nepsali lidé pod vedením Ducha Svatého, vždy zobrazují logiku Božího Odpůrce a radí lži tak, aby lidem lechtali sluch (Ve smyslu: “ó, jste tak chytří”), ale s úmyslem ublížit.

Příklady nesmyslných myšlenek předkládaných světem:

Už téměř neslyšíte hlasy “přírody”, které vám napovídají…

Když si žena myslí, že děti nechce, tak si je nemá pořizovat.

Share This