Nauka démonů, která se tváří jako naprosto univerzální léčitelství nebo nějaká zvláštní energetická psychologie.

Pozor na vkládání rukou

Satan v ní nabízí za “upsání duše” odvolání démonů pryč od postiženého. Zlo tedy nahrazuje jiným, větším zlem. To je pro Satana typické. Démoni se pokouší všemi možnými lživými argumenty přesvědčit své lidské spolupracovníky, aby magickými iniciačními rituály umožnili přestup na dalšího člověka.

Démoni přestupují na dalšího člověka pomocí léčky

Démoni mají od Boha zákaz svévolně posednout člověka. Proto musí démon vymýšlet různé léčky, jak přesvědčit druhého člověka (démonského pomocníka), aby transfer démona na dalšího člověka provedl. Pokud totiž ten, kdo démona přijímá, tak činí svobodně, je to společná vůle obou lidí a démon má povoleno přestoupit na dalšího člověka. Nenechávejte proto na sebe posílat duchy rukama jiných lidí!

Předávací rituál se jmenuje Iniciace

Ať už se učení jmenuje jakkoliv, předávání démonů člověka člověku je pořád úplně stejné. Různé názvy, jako dikša, reiki, apod… jsou jen různé názvy pro stále stejnou věc.

Dikša – klamný, hezky znějící název, “Požehnání Milosti” je technika posednutí a zasvěcení.

 

Zhlédnutí: 730