Část populace se při hledání duchovna snadno dala svést na démonickou stranu  metodou důsledné aplikace superlásky. Takové jedince poznáte podle toho, že kromě nepřátel, vás, i čehokoliv jiného, milují také lež. Zneužívají účelově slova tolerance  proto, aby MOHLI TOLEROVAT LEŽ A KLAM.

Takový  lidé jsou stejně daleko od reality jako vrah a zloděj. Společností jsou ale vnímáni jako milí a neškodní jedinci.

Pacifikátoři se rádi ztotožňují s nejrůznějšími démony lásky a s mocnostmi, které přináší fyzické prožitky. Často se pojmenují jménem démona, aby tím svou službu lépe definovali. Ve jménu  zaslepující “lásky” pak tvoří svůdné weby, kde infikují další oběti lží, nepravdami a šířením “záhadna a tajemna”. Klasickým případem je šíření nejistoty kolem jevu UFO, exopolitka, esoterické a jiné okultní aktivity.

Ze samotného principu činností lidí pacifikovaných superláskou vyplývá, že nesměřují k žádnému konkrétnímu cíli, neboť superláska je natolik tolerantní, že jí lživé věci v podstatě vůbec naoko nevadí a tolerují je. Je to ovšem pouze naoko, protože za maskou tolerance se skrývá ohromná (démonem živená) pýcha na vlastní osobu a také úplná nesnášenlivost se směry, které odhalují démonickou podstatu superlásky. V tom jsou vždy provozovatelé superlásky v rozporu sami se sebou a svým tvrzením o všeobjímající toleranci.

Superláska je tedy pacifikující satanistickou zbraní, určenou k potlačení reakcí na nedobré podněty. Je snadno přijatelným falešným směrem, protože nevyžaduje ani přemýšlení, ani žádný názor.

Provozovatelé superlásky se často opírají o falešná učení, jako jsou například Hovory s Bohem od N. Welshe. Rovněž o sobě také tvrdí, že Ježíš či Bůh jsou jejich SPOLUPRACOVNÍCI. Jednoznačně se tak staví do role pomocníka spasitele lidstva, což je extrémní forma spasitelského komplexu. Bůh a Ježíš pro ně nepředstavují autoritu, ale jen kolegu, se kterým je možné se přetlačovat o místo. Nedokážou ale pak, při konfrontaci, definovat, kdo je pán kterému slouží. Jednoduchou logikou totiž je jasné, že pán kterému oni slouží, jsou jen oni sami. A nebo přímo Satan.

Superláska rovněž velmi ráda napomáhá šířit Satanovo plán (přijatého od lidí tlumočících své osobní démony, padlé Anděly) na uskutečnění jeho převzetí světovlády. JEDNÁ SE O SATANSKOU SLUŽBU. Tito lidé jsou popleteni, a nepravdivě tak lidem říkají že slouží Bohu. Je to ale lež, neboť Bůh má toto konání za ohavnost. Služba Bohu nepřináší mír, klid a jednotu mezi různě smýšlející lidi. Služba Bohu přináší meč, tedy rozdělení mezi lidi. Na ty, jenž milují pravdu, a na ty, jenž provozují lež!

Translate »