Systém který sám sebe nazývá “demokratický” a zároveň nemá žádné právní systémy na obranu před totalitní Ideologií je “bezbranný”, a “snadno porazitelný”.

Nejprve občané zapomenou, co znamená IDEOLOGIE. Vůbec nikdo je to nevyučuje, takže tento pojem splyne s pojmem “zidealizovaný”. Kdo nezná význam slova IDEOLOGIE, ten je proti jejímu působení ZCELA bezbranný. Bez dalších otázek totiž Ideologii nastupující totality přijme a začne se podle ní chovat.

Demokratický systém, který by sám sebe mohl označit za pravý a dobře míněný, musí mít ochranu před totalitní Ideologií. Jakmile někdo na vládních zasedáních začne prosazovat ideologické myšlenky (přesunutí viny z vlády na veřejnost), MUSÍ se jednání okamžitě zastavit.
Pokud se objeví nezřejmé veřejné nebezpečí, MUSÍ být posouzeno z hlediska jeho zneužití Ideologií a vytvoření “ideologického nepřítele, proti kterému bude totalitní strana obyvatelstvo štvát”.
Nezřejmé veřejné nebezpečí MUSÍ být zkoumáno a jasně definováno, jak začíná, čím zkončí, jak se zaručí, aby jedna strana nemohla získat neomezenou moc. Pokud tyto mechanizmy nejsou definovány, je ústava dané demokracie tupá a bezbranná.

Nejdokonalejší ideologický nepřítel

Nejdokonalejším zatím vymyšleným ideologickým nepřítelem je boj proti neviditelnému plynu v atmosféře s nedefinovatelnými následky a s nerozpoznatelným výsledkem boje, kdy naprosto veškeré důvody a typ boje je dokazován jen úzkou skupinou pracovníků pracujícíh z peněz vládnoucí moci. Nic z těchto údajů si nemůže běžný občan ověřit ani zjistit, je odkázán do pozici, že s ním bude zacházeno jako že bezmezně věří těmto číslům a kdyby se podle toho nechoval, bude trestán víc než ostatní.

Totalitní moc a její automatický vznik

Je nutné si připomenout, že přijetím viny za toto “nezřejmé veřejné ohrožení” totalitní moc automaticky vzniká. (Stejně tak automaticky vzniká totalitní moc při snaze vlády využívat ke komunikaci s vlastním lidem “falšovatelný” informační kanály internetu, u kterého je pak vynucována cenzura. A touto snahou o cenzuru “nedůvěryhodného – zfalšovatelného” kanálu pak totalitní moc automaticky vzniká.) Nejde tedy zabránit jejímu vzniku, tento vznik ale NESMÍ být před obyvatelstvem tajný a musí být kontrolován a stav tohoto vlivu musí mít jasně definovaný konec.

Jasný rozdíl mezi totalitou lidskou a anateickou hierokracií

Totality lidské a anateické (náboženské proti Bohu) poznáme snadno podle jejich skutečné snahy uchopit a podpořit feminitu. Lidské totality způsobují populační explozi, ženy jsou totiž vychovány aby podpořili maskulinní moc. Anateické totality feminitu deformují, porodnost potlačují a ženskou sexuální energii používají proti lidem a proti dětem.

Zhlédnutí: 56