Systém který sám sebe nazývá “demokratický” a zároveň nemá žádné právní systémy na obranu před totalitní Ideologií je “bezbranný”, a “snadno porazitelný”.

Nejprve občané zapomenou, co znamená IDEOLOGIE. Vůbec nikdo je to nevyučuje, takže tento pojem splyne s pojmem “zidealizovaný”. Kdo nezná význam slova IDEOLOGIE, ten je proti jejímu působení ZCELA bezbranný. Bez dalších otázek totiž Ideologii nastupující totality přijme a začne se podle ní chovat.

Demokratický systém, který by sám sebe mohl označit za pravý a dobře míněný, musí mít ochranu před totalitní Ideologií. Jakmile někdo na vládních zasedáních začne prosazovat ideologické myšlenky (přesunutí viny z vlády na veřejnost), MUSÍ se jednání okamžitě zastavit.
Pokud se objeví nezřejmé veřejné nebezpečí, MUSÍ být posouzeno z hlediska jeho zneužití Ideologií a vytvoření “ideologického nepřítele, proti kterému bude totalitní strana obyvatelstvo štvát”.
Nezřejmé veřejné nebezpečí MUSÍ být zkoumáno a jasně definováno, jak začíná, čím zkončí, jak se zaručí, aby jedna strana nemohla získat neomezenou moc. Pokud tyto mechanizmy nejsou definovány, je ústava dané demokracie tupá a bezbranná.

Nejdokonalejší ideologický nepřítel

Nejdokonalejším zatím vymyšleným ideologickým nepřítelem je boj proti neviditelnému plynu v atmosféře s nedefinovatelnými následky a s nerozpoznatelným výsledkem boje, kdy naprosto veškeré důvody a typ boje je dokazován jen úzkou skupinou pracovníků pracujícíh z peněz vládnoucí moci. Nic z těchto údajů si nemůže běžný občan ověřit ani zjistit, je odkázán do pozici, že s ním bude zacházeno jako že bezmezně věří těmto číslům a kdyby se podle toho nechoval, bude trestán víc než ostatní.

Totalitní moc a její automatický vznik

Je nutné si připomenout, že přijetím viny za toto “nezřejmé veřejné ohrožení” totalitní moc automaticky vzniká. (Stejně tak automaticky vzniká totalitní moc při snaze vlády využívat ke komunikaci s vlastním lidem “falšovatelný” informační kanály internetu, u kterého je pak vynucována cenzura. A touto snahou o cenzuru “nedůvěryhodného – zfalšovatelného” kanálu pak totalitní moc automaticky vzniká.) Nejde tedy zabránit jejímu vzniku, tento vznik ale NESMÍ být před obyvatelstvem tajný a musí být kontrolován a stav tohoto vlivu musí mít jasně definovaný konec.

Jasný rozdíl mezi totalitou lidskou a anateickou hierokracií

Totality lidské a anateické (náboženské proti Bohu) poznáme snadno podle jejich skutečné snahy uchopit a podpořit feminitu. Lidské totality způsobují populační explozi, ženy jsou totiž vychovány aby podpořili maskulinní moc. Anateické totality feminitu deformují, porodnost potlačují a ženskou sexuální energii používají proti lidem a proti dětem.

Příbuzné články

 • Příběh všech příběhů - skutečný příběh našeho Světa1. Stvoření našeho světa A) Na počátku nebyl náš Svět. Nebylo ani nahoře, ani dole, ani teplo ani chlad. Nebyl ani ČAS a proto nemělo smysl slovo BÝT. Jediné, co se dotýkalo našeho neexistujícího světa přáním a myšlenkou, byl Bůh. B) Myšlenka a přání Boha vytvářejícího náš Svět se nám…
  Tags: a, se
 • Snadný důkaz totalitních snah ideologieDiagnostika ideologie kandidáta na totalitní moc Člověk někdy potřebuje SNADNÝ důkaz, že nějaká myšlenka je jen Ideologie. Důkaz je jednoduchý: Ideologie nesnáší řešení ideologického problému a proto ho záměrně ZATAJUJE! Příklad: Zelená ideologie Green Deal vůbec nikde nehovoří o největším energetickém projektu lidstva, termonukleární fúzní elektrárně. Například ITER.COM. https://www.iter.org/ nebo…
  Tags: a, rozsuzujte
 • Můj život se zasvěcovacím mistremMistr Předmluva: Před pár lety jsem se seznámil s jedním člověkem, který dosahoval velmi neobvyklých výsledků na poli astrologie, zasvěcování, živlové stravy a mnohých dalších. V té době jsem netušil, jak velmi rozsáhlé jeho schopnosti jsou. Postupně jsem s ním strávil více či méně intenzivně osm let. Z toho tři…
  Tags: a, se
 • Elektronická média již nejsou důvěryhodné zdroje pro sdělování veřejných nařízení vládyJe nesmírně neetické, aby vláda požadovala něco po občanech a trestala je za nedodržení, když k oznámení těchto požadavků POUŽÍVÁ JEN VYSOCE NEDŮVERYHODNÝCH A PADĚLATELNÝCH PROSTŘEDKŮ, jako je INTERNET a TELEVIZE. Na Internetu a v Televizi si kažý může říkat co chce a taky drtivá většina veškerého obsahu je manipulativním…
  Tags: a, se, s, rozsuzujte
 • Model činnosti Druhé Šelmy 1Tak jako v malé skupině lidí působí Duch Svatý, tak v ostatní převažující většině působí Duch Bezbožnosti. Bůh nám říká, že člověk se ve svém životě nemá čím chlubit KROMĚ jediné věci: že poznal pravdu o Bohu, že přijal lásku k Pravdě. Moc Ducha Bezbožnosti vždy slouží svodu člověka na…
  Tags: a, se, rozsuzujte
Translate »