Deepfake, neboli “hluboký podvod”, je falešné video vytvořené počítačem, mobilem

Deepfake může být výsledkem nesmírně složitých počítačových simulací, ale také ho může vytvořit jeden človek či několik málo herců s mobilem v ruce. Účelem je oklamat lidi a donutit je si něco myslet. V druhé dekádě 21. století se veškerá komunikace vlád s lidmi přesune do Mluvícího Obrazu Šelmy (na internet do falešného veřejného prostoru) a prakticky veškerá komunikace s lidmi bude deep fake. Lidé budou přemýšlet a hledat motivy a viníky této celosvětové aktivity, ale nebudou je nacházet. Budou totiž hledat lidské motivy a viníky. Nebudou věřit, že důvody veškerého klamu jsou náboženské a že se jedná o Boží Mocné dílo Klamu, jehož vykonavatelem je Mluvící Obraz Šelmy.

Příchod falešných videí nezasáhne jen politickou scénu, opanuje především duchovní scénu. Jak praví biblické proroctví, budeme slýchat o válkách (které nebudou reálné) a budeme vidět různé zázraky, dokonce uvidíme naprosto věrohodná videa s příchodem Ježíše na Zemi a přímo tisíce a tisíce dalších “informací”.

Lidské tělo nedokáže čelit době, kdy není možné důvěřovat očím!

Každý den člověk svůj život svěří tomu, že věří vlastním očím. Člověk věří že nejde vlak, a vkročí do kolejiště když vidí prázdné koleje.  Až falešné obrazy na internetu naplní lidskou mysl, nikdo už nebude vědět čemu věřit a Mluvící Obraz Šelmy dostane ústa a převezme veškerou moc nad lidmi.j grey - deepfake, deepfakes Přečteno 5388 krát.
Sdílej:

Related Posts

 • fig 05 02 2022 13 04 17 150x150 - deepfake, deepfakesFeminita je souhrnný název pro chování ženy, které vede ženu do podřízenosti maskulinitě za účelem početí, narození a výchovy dětí. Žena pod vlivem feminity dychtivě touží po maskulinitě, která by jí umožnila splnit feminní roli početí, narození a výchovy dětí. Maskulinita může existovat jen vůči lidské feminitě Maskulinita nabízí ženám…
  Tags: a, slovník
 • fig 17 06 2022 08 22 40 150x150 - deepfake, deepfakesLGBT agenda je A-B Ideologie netělesné totalitní moci MOŠ LGBT agenda je klamná A-B Ideologie šířená Mluvícím Obrazem proto, aby odváděla energii lidského odporu neúčinným směrem. MOŠ vytváří oba póly této ideologie: Za A) propagaci ideologie LGBT a za B) odpor vůči LGBT ideologii. Oba kanály se výborně šíří, protože…
  Tags: a, slovník
 • fig 18 01 2021 13 38 11 150x150 - deepfake, deepfakesPropaganda je souhrnný název pro mediální propagaci IDEOLOGIE Propaganda současné celosvětové ideologie se šíří globálními elektronickými sítěmi s neomezenou silou, takže je pro každého člověka mnohem jednodušší a pohodlnější s veškerou ideologií navenek souhlasit. Kdo se rozhodne ideologii pochopit a propagandě odporovat, uvrhne se tak do nekonečného a zbytečného boje.…
  Tags: a, s, že, slovník
 • fig 14 01 2019 08 52 21 150x150 - deepfake, deepfakesNetělesná, nebo také duchová komunikace Veškerá komunikace bytostí na vzdálenost přesahující dosah těla. Člověk je bytostí s fyzickým a duchovním tělem. Díky této kombinaci je pro fyzického člověka zvláštním způsobem duševně "přirozené" komunikovat duchovně, bez použití těla. Takto totiž hovoří k člověku hlas ducha Bezbožnosti, i Duch Svatý. Člověk ale…
  Tags: a, s, šelmy, slovník
 • fig 27 05 2022 08 05 31 150x150 - deepfake, deepfakesPacifikace společnosti pomocí kultu ženy (Druhá morálka) Ženy podle nauk Druhé Morálky následovaly požadavek systémové moci, že mají takzvaně vyžadovat a BOJOVAT za "budování vážného vztahu" s mužem. To se samozřejmě obrátilo ve všeobecný rozklad rodiny a zánik mezilidských vztahů v celém světě ovládaném Mluvícím Obrazem Šelmy. Tento požadavek se…
  Tags: a, že, slovník
Translate »