Deepfake, neboli “hluboký podvod”, je falešné video vytvořené počítačem, mobilem

Deepfake může být výsledkem nesmírně složitých počítačových simulací, ale také ho může vytvořit jeden človek či několik málo herců s mobilem v ruce. Účelem je oklamat lidi a donutit je si něco myslet. V druhé dekádě 21. století se veškerá komunikace vlád s lidmi přesune do Mluvícího Obrazu Šelmy (na internet do falešného veřejného prostoru) a prakticky veškerá komunikace s lidmi bude deep fake. Lidé budou přemýšlet a hledat motivy a viníky této celosvětové aktivity, ale nebudou je nacházet. Budou totiž hledat lidské motivy a viníky. Nebudou věřit, že důvody veškerého klamu jsou náboženské a že se jedná o Boží Mocné dílo Klamu, jehož vykonavatelem je Mluvící Obraz Šelmy.

Příchod falešných videí nezasáhne jen politickou scénu, opanuje především duchovní scénu. Jak praví biblické proroctví, budeme slýchat o válkách (které nebudou reálné) a budeme vidět různé zázraky, dokonce uvidíme naprosto věrohodná videa s příchodem Ježíše na Zemi a přímo tisíce a tisíce dalších “informací”.

Lidské tělo nedokáže čelit době, kdy není možné důvěřovat očím!

Každý den člověk svůj život svěří tomu, že věří vlastním očím. Člověk věří že nejde vlak, a vkročí do kolejiště když vidí prázdné koleje.  Až falešné obrazy na internetu naplní lidskou mysl, nikdo už nebude vědět čemu věřit a Mluvící Obraz Šelmy dostane ústa a převezme veškerou moc nad lidmi.

Zhlédnutí: 474