Darknet není studnicí spásné pravdy

Darknet, neboli jaksi “neveřejná” část internetu, všemožně “šifrovaná”, je úplně normální součástí Mluvícího Obrazu Šelmy a hovoří zcela stejným hlasem. Jen je jakoby určená pro oklamání jiných lidí. Stejným způsobem šíří Bezbožnost, Nepravost a Mohutné Dílo Klamu.

Darknet je zdroj emisarství Bezbožné Ohavnosti a slouží jako falešná naděje

Darknet slouží k tomu, aby oklamal lidi spoléhající na jakousi Překážku (která již pominula), která bude chránit lidstvo před pádem a nedopustí, aby to zase bylo jako za dní Noemovo. Tito lidé často spatřují v darknetu jakousi spásu a zdroj nějaké ozdravné pravdy. Ve skutečnosti darknet může sloužit jen Emisarům Bezbožné Ohavnosti.

Zhlédnutí: 61