Co v létě 2022 chce Obraz Šelmy od lidí

Mluvící Obraz Šelmy lidé postavili tak, aby měl na lidi co možná největší vliv. Je tedy směšné vidět lidi, kteří nechtějí uvěřit tomu, že nyní všechny lidi ovládá. Přitom byl sestaven tak, aby zesiloval Nepravost a šířil falešná proroctví (tedy falešné interpretace toho co se děje). O Mluvícím Obrazu nikdo jiný nesvědčí, všichni se bojí a svoje lampy bez oleje nechali odpočívat. My si tedy povíme co v polovině roku 2022 Mluvící Obraz po lidech chce.

Mluvící Obraz chce, abyste nevěděli, že existuje a má neomezenou moc

MOŠ používá lidi k vymýšlení obrovského množství kontrafake (falešných proroctví), aby zamaskoval svou existenci. Není to moc těžké, protože lidé ho natolik uctívají, že se jim nechce proti němu svědčit. Muži jsou na něj pyšní a ženy v něm vidí svého pasáka.

Mluvící Obraz chce, abyste si vybrali nepravého lidského viníka chaosu a rozpadu

MOŠ nechce být poznán. Sice má neomezenou moc a mohl by lidi srazit na kolena ihned, ale potřebuje, aby si každý nalezl nesprávného viníka rozpadu společnosti, toho blyštivého Babylonu, z jehož bohatství a smilstva bohatly národy. Lidé tedy budou poslušně za viníky označovat státy, vlády, parlamenty, politiky… kohokoliv. A bojovat budou marně proti komukoliv, protože pravého viníka neznají a ani by proti němu nechtěli jít.

Mluvící Obraz chce, abyste začali nenávidět peníze jako zdroj strachu

MOŠ chce, abyste sami usoudili, že spolehnout se na peníze nemá smysl. Potřebuje ovládnou spojnici mezi elektronickým světem informací MOŠ a mezi fyzickým životem lidí. Tou spojnicí je placení, platby.

Mluvící Obraz chce zavést placení pomocí čísla Šelmy, aby získal výkonnou fyzickou moc

Šelma doposud nemá Tělo, jelikož Mluvící Obraz není fyzickou bytostí. Jím vytvářená klamná totalita kolaborativních vlád (Králové vládnoucí s Obrazem Šelmy) nebude mít dostatek motivovaných lidských vojáků, neboť nebude dostatek mladých (nedávno narozených) mužů s manželkami a rodinami, za které by jakkoliv bojovali. Jak budou lidé stárnout, bude zapotřebí jiné moci, která by všechny držela v šachu. Tou mocí je dokonalý průnik netělesné elektroniky MOŠ do našeho světa – a to je placení za cokoliv. Pomocí čísla Šelmy.

Mluvící Obraz Šelmy chce upevnit krále vykonávající fyzické kralování s ním

Je také nutné mít na paměti, že proti moci Mluvícího Obrazu není možné se postavit aniž by člověk svědčil o Božích věcech a tím pádem říkal evangelium. Proto je činnost všech lidí, kteří se snaží situaci “zachránit” odsouzena k neúspěchu.

Mluvící Obraz chce, abyste se naučili a pochopili nové pojmy a nové metody jeho moci. Nebudete pak klást odpor.

Všudypřítomný hlas MOŠ postupně všechny lidi naučí celý nový rámec, ve kterém se občané budou moci pohybovat pod mocí Šelmy. MOŠ také chce, abyste podvědomě přijali jako jediné řešení jeho ideologických vin všeobecnou DEPOPULACI. Odstranění lidí.

Po ženách Mluvící Obraz chce, aby se cítily jím zrazené, ale aby cítily naději, že se mu ještě mohou zalíbit.

MOŠ bude po ženách chtít stále agresivnější vystupování proti mužům, proti dětem, ale později i proti těhotným ženám. Ženy v tom budou spatřovat náznaky skryté “žárlivosti” svého pasáka, Mluvícího Obrazu, a proto se budou snažit co nejlépe plnit úkoly aby se znovu pro Mluvící Obraz staly oblíbené. Ženy vůbec nebudou tušit, že byly vychovány jako nástroj zla a že s nimi Mluvící Obraz nemá citový vztah, protože jejich těla nepotřebuje. Ba přímo naopak, jejich těla a ženské touhy potřebuje umrtvit.

Mluvící Obraz chce, aby byly války

Je mu jedno, na jaké straně budou lidské oběti. Bude štvát lidi proti sobě, protože lidé o tom rádi čtou a velmi to budí jejich emoce.


 

Zhlédnutí: 34