Než se Satan vydá za falešného krista a boha, nutně potřebuje falešné důkazy blížícího se KONCE, který ještě není konec

Pravdivost tohoto tvrzení dokazuje i ten nejobyčejnější rozum.

https://www.odkrytepravdy.cz/clanky/nezavisly-vyzkum/satan-potrebuje-falesne-dukazy-bliziciho-se-konce.html

K falešným důkazům blížícího se “konce” samozřejmě patří takzvané ZNAMENÍ ČASU

Satan proto povolává všechny své pomocníky, aby vytvořili zdání, že Znamení Času se již naplňují, aby mohl sám později přijít v triumfálním a emocionálně naprosto strhujícím falešném příchodu. Falešná znamení blížícího tedy přicházejí ze všech koutů okultismu, andělských náboženství a magie.
Jmenovitě tedy: Od démony ovládaných národů minulosti, Od andělských falešných “křesťanských nauk”, od esoterních badatelů, od channelingových kontaktérů a podobně.

Znamení Časů není

Zprávy o válkách v televizi, tak jak je vidíme do současnosti (2011)
Ohromný nárůst duchovnosti

Add 1) Zkuste pamětníkům druhé světové války říci, že současné konflikty desítek letadel a stovek či tisíců mrtvých jsou biblických rozměrů, zatímco světové války s desítkami milionů mrtvých byly jen epizody.

Add 2) Duchovnost musí přijít. Probuzení jí říká lid Boží i lid Satanovo, ale lid boží se dopouští sebeklamu, neboť je psáno, že nejprve musí přijít odstoupení od Boha.

— rozepsáno —