Lidé zabývající se duchovnem často používají označování něčeho za “svaté” a něčeho za “tělesné”. Nejrůznější nauky se snaží přesně katalogizovat co tyto výrazy znamenají. Většinou ale nemají pravdu.

Existuje jednoduchá poučka, která odhalí, jak zvláštní je rozdíl mezi “svatým” a “tělesným”:

Všechno co dělá člověk a dělají to stejně i ostatní zvířata (tedy tvorové, do kterých Bůh vdechl život), tak je TĚLESNÉ.

To ostatní, co dělá jen člověk a zvířata to nikdy nedělají, je už produktem lidského srdce, které je schopno převážně jen špatností. Ovšem v tom, co dělá člověk a co zvířata nikdy nedělají, v tom může být i “obraz Boha”, neboť Bůh stvořil člověka “k obrazu svému”.

Z této definice je už docela dobře zřejmé, že: “věci tělesné jdou vždy proti věcem svatým”. Tudíž věci svaté nelze tělesným rozumem obhajovat, protože vždy stojí v rozporu s tělesným rozumem.

Dalo by se také říci, že Druhá Morálka je v podstatě lidské odstoupení od Boha, kdy se lidé budou snažit vymyslet učení, že to co je tělesně dobré je také svaté.

Zhlédnutí: 190