Co Bůh Otec a Stvořitel, promlouvající k nám skrze Bibli a Ducha Svatého opravdu není…

Bůh není bělovlasý pán na mráčku a ani není mohutný chlapík co na nás kouká z nebe.
…není v tomto světě, ten je jen pro nás a v něm máme fyzickou podobu my.
Bůh není bodyguard, který občas zaplatí složenku nebo ti vypere šaty když upadneš.
…každá myslící bytost si vybírá směr kterým půjde. My a něktěří andělé si vybrali svou cestu.
Bůh není ten co tě ovládá a určuje co si máš myslet a co uděláš druhý den.
…odpor k ovládání a ovlivňování je přirozený každé myslící bytosti, obzvláště té, která musí o své místo bojovat. Přetěžko se chápe láska Boha, který chce aby jsme byli s ním ale přitom udělal vše, aby nás nemusel ovládat a manipulovat. Vždyť kvůli tomu musí existovat i Boží Odpůrce.
Bůh není instituce, která za úplatu “vymaže ze světa” ohavnosti, které si vědomě provedl.
…dobré skutky nevyvažují špatné. Ty můžeš pouze napravit to co si konkrétně provedl

a na závěr jedna vědecká, ale fundamentální:

Bůh není v časoprostoru ve kterém se pohybujeme my. Proto řešení problémů , které se pro nás (i pro Anděle) stanou, Bůh z našeho pohledu vlastně “zanesl” do celého stvoření tak, se stanou.
…toto je základní problém pro pochopení Boha jako entity. Neshoda časoprostoru nám pořád nutí vnímat jej naším pohledem, kdy čas plyne od včera po zítra pořád neměnným tempem. Pro milovníky vědy je to vhodné myšlenkové cvičení. Pro Boha je naše budoucnost i minulost viditelná jako jedna časová osa a může jí vidět najednou. Snad i proto jsou zapotřebí Andělé aby mohli sledovat jak čas vnímáme my a činit něco v “reálném čase”.

Izajáš 43,9-12 ukazuje, jak nás pochopení Božích proroctví o budoucnosti přivede k poznatku, že „já (Bůh) jsem byl (dřív než první den)“ (Iz 43,13) – tj. že Boží jméno „jsem, který jsem“ je dokonale pravdivé (Ex 3,14).

Zhlédnutí: 255