Mnozí jsou přesvědčeni, že jejich Církevní Organizace MUSÍ BÝT vedena správně proto:

  • že se u nich lidé cítí dobře,
  • že se jim líbí nauka,
  • že se tam všichni shodnou,
  • že tam chodí rádi, že se všem líbí sborové akce
  • a že Církevní Organizace získává nové členy, tedy roste
  • a že “evangelizuje” podle chybného vnímání slova evangelium

JE TO NAIVNÍ PŘEDSTAVA. Už jen proto, že “evangelizovat” (ve smyslu šířit nějakou zajímavou informaci) budou lháři VŽDY s větším úspěchem (tedy s větším množstvím úlovků), než ti, co kážou Boží evangelium.

Opačnými naukami znepřátelené Organizace učí sice proti sobě, ale všude jejich členové “CÍTÍ” TO SAMÉ. Každá si šíří své evangelium podle svých představ o pravdě, podle různých nauk a podle svých lidských tradic. Naopak máme Biblickou jistotu, že falešné evangelium časem zcela převáží Pravdu, i když se bude vydávat za pravou zbožnost. Všeobecně dobrá atmosféra v Církevní Organizaci jakéhokoliv druhu je tedy důkazem pouze toho, že převládající většině lidí vyhovuje jejich konkrétní učení.

Pocity lidí v Organizaci nemají NIC společného s její pravdivostí!

Kdo má rád iluze, tomu je příjemnější povídání o iluzi více než cokoliv jiného. Rád iluzi poslouchá a má rád všechny, kdo jí poslouchají s ním. Rád iluzi šíří dál. Získává různé množství následovníků podle toho, kolika lidem se jeho nauka zrovna líbí. Kdo má rád Pravdu, ten zase má rád místa, kde se o Pravdě mluví.

Pravda i lež se lidmi přednáší stejným způsobem. Trpělivě a neúnavně. Ale…

Lidské srdce je velice zrádné. Kdo je v jedné lži, upadá rád do dalších. Pravěpodobnost, že by upadnul náhodou do Pravdy, je statisticky velmi malá. Pastýř ve lži má proto klidné spaní, jeho dílo se málokdy pokazí.

Proto má kázání Pravdy velký problém, neboť se musí vyjádřit rychle a přesně. Kázání Pravdy nemůže mít žádné možnosti dvojího výkladu, sloužícího oběma pánům. Ani Ježíš a jeho apoštolové se nezdržovali nějakým polovičatým způsobem naznačování toho, co je Boží a co je Bohu odporné. Navíc naznačování bezbožnosti nevýrazným způsobem dává neustále možnost couvnout k další lživé nauce.

Zvýšením sladkosti výrazů a jemnosti podání je možné dosáhnout pouze momentálního ošálení přesvědčovaného

Přijetí Boží Pravdy se nedá urychlit nebo usnadnit speciálně upravenou rétorikou a vybraným chováním. Vřelým, láskyplným a pečlivě vybraným podáním je možné člověka emocionálně uchvátit a v daný moment ho přesvědčit, aby uvěřil téměř čemukoliv. (Specialisté na prodej hrnců a vysavačů vám to rádi předvedou v praxi.)

Pravdu ani nemá smysl říkat nějak zaobaleně a manipulativně. Vždy stačí krátké, strohé a jasné pojmy, které přesně pojmenují Boží a Bohu odporné věci. Tak nás učí Bible. Stejně po čase vzpomínka na emocionální nátlak toho, co přesvědčoval, pomine, a poučený člověk začně myšlenku zkoumat kriticky. Ti co přijali pod tlakem emocí něco, co nechtěli, celé učení stejně zahodí.

Satan umí sladké a líbivé přesvědčování předvádět také. Je na mistr nad mistry v klamání. Pokud přesvědčuje, je jako sladký anděl. Běda však, když ho odhalíte! To vám dá velmi rychle vztekem najevo, že jste ho poznali.

příbuzný článek: https://odkrytepravdy.cz/nezarazene/proc-a-jak-kazat-bozi-evangelium/

Zhlédnutí: 249