Pokud má někdo obavu, že se díky rozpadu mezilidských vztahů (které se díky polovojenskému režimu mění v trýznivé otroctví) začne rodit podstatně méně dětí, ten se nemusí bát. Dětí bude relativní dostatek, nová generace ale bude vyrůstat bez rodiny v úplně novém psychickém prostředí Druhé Morálky. Nové děti se budou stávat náhradními partnery žen, které si je pořídí proto, aby takzvaně “nebyly samy”. Vznikne fenomén Partnerských Dětí.

Tak jako je u muže dokončeno sexuální uspokojení těla vypuzením semene, tak u ženy je plně dokončeno sexuální uspokojení až narozením dítěte. U muže končí podíl na zplození potomka při souloži, u ženy až u porodu. V tom vězí odlišná závislost mužské a ženské psychice na plození potomstva. Z tohoto důvodu není unisexová společnost pro lidi únosná. Lidé jsou ale pyšní a budou chtít unisexovou společnost realizovat, neboť v Druhé Morálce podlehnou teroru Humanity.

Jelikož jsou ženy žijící singles vystaveny obrovskému biologickému tlaku, začínají si v unixsexové společnosti žijící pod pravidly Druhé Morálky vynucovat své právo na uspokojení se pomocí dětí. Zvrácená společnost tak přivádí děti do společnosti takových neuspokojených matek, kde budou vychovávány v pravidlech Druhé Morálky zcela bez jakéhokoliv vzoru spravedlivého života a Boží Spravedlnosti. Tak nastáva Odstoupení od Boha.

Zhlédnutí: 269