Celostní medicína se už svým názvem snaží navodit v pacientovi pocit, že jde o seriózní vědní obor, kterému může pacient důvěřovat stejně jako klasické medicíně. Prohlašuje, že neřeší pouze symptomy nemocí, ale hledá jejich příčinu, a to zejména v oblasti duševní.

Dělí problémy pacientů do čtyř úrovní:

  1. První úroveň – to je ta základní, se kterou se každý den setkáváme, úroveň “fyzického těla”.Zde se projevují všechny příznaky, bolesti, známky nemoci. Na tomto poli pracuje klasická ortodoxní medicína se všemi svými přístupy.
  2. Druhá úroveň – energetická, regulační. Zde pracují byliny, homeopatika, léčitelé. (Vděčný pojem „energie“, pod který se dá schovat cokoli. Hlavní je přesvědčit pacienta, že nic jiného než alternativní medicína mu nemůže pomoci.)
  3. Třetí úroveň- je úroveň psychická, která nás informuje o stavu mysli, vědomí a vlastně také podvědomí. Zde se uplatňují zákony psychosomatiky. Jestliže se na této úrovni vyskytuje nějaký blok a v důsledku toho bloku se na jeho fyzické úrovni vyskytuje nějaký příznak, je logické, že tento příznak nemůže být vyléčen žádným lékem, dokud se neodstraní blok na této úrovni. (Nenápadné směrování pacienta k „alternativním“ metodám, jako např. regrese, hypnóza. Léky zde údajně nepomůžou, proto zbývají jen tyto pochybné metody…)
  4. Čtvrtá úroveň – je duchovní ,těžko definovatelná, každý si ji můžeme pojmenovat, jak chceme. Víra tvá, Bůh, vesmír, podle Dr. Foučkové nebo Lazareva karma, z homeopatického pohledu miasma, dědičná dispozice. (Pro každého něco, aby si propagátoři celostní medicíny zajistili, že z ničí strany nebudou nařčeni z netolerance a fanatismu. Co na tom, že se zde pravda obětuje supertoleranci, to přece nikoho nezajímá…)

Podle tohoto členění je jasné, že přes snahu působit seriózně sdružuje ve skutečnosti obor celostní medicína celou řadu tzv.alternativních léčebných metod od akupunktury až po homeopatii. (Čili metod, které se nestudují na žádné škole, neexistují vědecké studie o tom, jak a proč tyto metody fungují. Přesto je v této zemi umožněno poskytovatelům těchto „služeb“ svobodně podnikat a vydělávat na důvěřivosti lidí.) Jedná se tedy o bezohledný podvod a cestu, jak důvěřivé lidi nalákat do pasti démonských učení.

Lidé jsou oklamáni vzletnými řečmi, že celostní medicína k nim přistupuje jako k individualitám a bere ohled na jejich duševní a duchovní stránku. Přitom je cílem jediná věc – dostat lidi do démonické svázanosti skrze nejrůznější metody alternativní medicíny, které jsou více či méně očividnými zasvěcovacími rituály. Alarmujícím by měl být už fakt, že celostní medicínu provozují často mistři reiki, esoterici a podobně. Přesvědčujícím argumentem ale bývá pro mnohé lidi to, že se jim po použití některé z alternativních metod uleví. Je to ale ošidná past, protože zpravidla dochází pouze k nahrazení jednoho démona jiným, takže zatímco jedny obtíže ustoupí, objeví se po čase jiné, nezřídka závažnější.

Celostní medicína je další ze Satanových metod, jak nevědomé nebo zoufalé (nevyléčitelně nemocné) lidi zlákat do pasti.

Příbuzný článek: https://odkrytepravdy.cz/pronikani-esoteriky-do-statniho-lekarstvi/

Zhlédnutí: 2125