Jedna z nejdůležitějších Biblických zpráv  je tato: Bůh není spoután časem! On ho stvořil!

Čas je síla kterou Bůh vytvořil (použil ke stvoření), není jím omezen (více v Příběhu všech Příběhů).

Cokoliv co se na světě, nebo ve vesmíru stane, není v rozporu z Boží vůlí!  Nikdo, ani Satan se nemůže vymknout z Božího plánu! Vše se děje s tím, že Bůh je nad tím, ví o tom, je to zahrnuto v Jeho plánu. (V případě negativních věcí jde o tolerování svobody stvořených bytostí – jedinečná možnost volby.) Jinak řečeno, nestane se nic, o čem by Bůh nevěděl, nebo by nebylo zahrnuto v jeho plánu.

Pro člověka, Boha milujícího, to znamená ABSOLUTNÍ SVOBODU, Ježíš říká: “Pravda tě osvobodí”.

Toto vědění se nedá nijak zneužít a jen osvobozuje Boží lid. Pokud si toto chcete ověřit ignorujte učení vaší Církevní Organizace a hledejte v Bibli, zda-li to tak opravdu je!

příbuzný článek: https://odkrytepravdy.cz/cas-co-je-to-cas-a-proc-existuje-cas/

Zhlédnutí: 1536