Pacifikace společnosti pomocí přijetí Šelmy jako pohlavní alfa autority všech žen

Ženy podle nauk Druhé Morálky následovaly požadavek systémové moci, že mají takzvaně vyžadovat a BOJOVAT za “budování vážného vztahu” s mužem. To se samozřejmě obrátilo ve všeobecný rozklad rodiny a zánik mezilidských vztahů v celém světě ovládaném Mluvícím Obrazem Šelmy.

Tento požadavek se ženám zdá logický, protože slibuje uspokojení pudů a vášní, které ženu ovládají, a to včetně toho nejsilnějšího – uspokojení ženské touhy přizpůsobit se požadavkům maskulinity společenské moci.

Lidé vyučení Bezbožností však nerozumí sami sobě a nectí Boží pravidla vzájemného chování. Proto se oklamané ženy chovají chybně a místo milujících rodin vytváří všemi prostředky takzvané “vztahy”, ve kterých se pokouší využít všechny metody nabízené Šelmou a jejím Mluvícím Obrazem k ovládnutí mužů podle vůle žen. Ženy jsou Mluvícím Obrazem nuceny, aby takzvaně “bojovaly za lásku” – což je z principu hloupost a ubližuje to všem, nejvíce dětem. Zmatení lidé pak říkají, že vztahy jsou “toxické”.

Rodinu zakládá muž, žena jen vytváří požadavky na své uspokojení

Pro založení rodiny nemá totiž význam, že žena “chce”. Žena má přání pudové a nekonkrétní, chce prostě muže co bude plnit její požadavky a uspokojovat potřeby. Žena je pohlaví nekonkrétně požadující a beroucí, muž je pohlaví konkrétně nabízející a dávající. Žena proto dokáže jen držet různými prostředky elektronické netělesné komunikace muže ve “vztahu”. Pro založení rodiny je důležité pouze rozhodnutí muže sloužit ženě, kterou si vybral a která v něm vyvolala pudové potřeby založit rodinu.

Kvůli všem těmto bludům je Druhá Morálka Šelmy plná záměrně klamných konceptů, kterým jsou mladí lidé vyučováni, aby došlo k největšímu rozvratu v mezilidských vztazích, aby ženy odmítaly být manželkami a aby populace ztratila jakýkoliv odpor vůči Šelmě.

Mluvící Obraz Šelmy nabízí Evám nové jablko se stejnou zradou

Pilířem těchto bludů je samozřejmě Mluvící Obraz Šelmy. Ženy využívají mobil jako absolutně základní prostředek k propagaci svého těla, svých potřeb, k organizování svých sexuálních konkurzů a řízení mužů. To je samozřejmě zcela špatná cesta – nikam nevede a přesně splňuje definici slova “hřích”.

Ženy se od Mluviciho Obrazu chtějí pořád učit (z internetových citátů), ale nikdy už nemohou pochopit co dělají špatně. Ženy vidí, že cesta nabízená Šelmou vede k uspokojení těla, ale Šelma zná principy lidské emocionální kaskády a ví, že žena se nezajímá o emoce a myšlenky muže. Proto Šelma ví, že ženy nepoznají chybu ve svém chování. Ženy nechápu, že je dokáže uspokojit jen muž, který se bez jejich přičinění o ní sám zajímá a rozhodl se o ní ucházet.

Samozřejmě také Šelma ví, že žena dokáže vyvolat z biologických důvodů mužskou touhu po založení rodiny pouze ve věku nejlepší plodnosti svého těla. Proto se Šelma snaží, aby mladé krásné ženy vyplýtvaly svůj vyhrazený čas zbytečnostmi a aby na muže útočily jen ženy, které už na založení rodiny nemají tělo.

 

Views: 8