Pacifikace společnosti pomocí kultu ženy (Druhá morálka)

Ženy podle nauk Druhé Morálky následovaly požadavek systémové moci, že mají takzvaně vyžadovat a BOJOVAT za “budování vážného vztahu” s mužem. To se samozřejmě obrátilo ve všeobecný rozklad rodiny a zánik mezilidských vztahů v celém světě ovládaném Mluvícím Obrazem Šelmy.

Tento požadavek se ženám zdá logický, protože slibuje uspokojení pudů a vášní, které ženu ovládají, a to včetně toho nejsilnějšího – uspokojení ženské touhy přizpůsobit se požadavkům maskulinity společenské moci.

Lidé vyučení Bezbožností však nerozumí sami sobě a nectí Boží pravidla vzájemného chování. Proto se oklamané ženy chovají chybně a místo milujících rodin vytváří všemi prostředky takzvané “vztahy”, ve kterých se pokouší využít všechny metody nabízené Šelmou a jejím Mluvícím Obrazem k ovládnutí mužů podle vůle žen. Ženy jsou Mluvícím Obrazem nuceny, aby takzvaně “bojovaly za lásku” – což je z principu hloupost a ubližuje to všem, nejvíce dětem. Zmatení lidé pak říkají, že vztahy jsou “toxické”.

Rodinu zakládá muž, žena jen vytváří požadavky na své uspokojení

Pro založení rodiny nemá totiž význam, že žena “chce”. Žena má přání pudové a nekonkrétní, chce prostě muže co bude plnit její požadavky a uspokojovat potřeby. Žena je pohlaví nekonkrétně požadující a beroucí, muž je pohlaví konkrétně nabízející a dávající. Žena proto dokáže jen držet různými prostředky elektronické netělesné komunikace muže ve “vztahu”. Pro založení rodiny je důležité pouze rozhodnutí muže sloužit ženě, kterou si vybral a která v něm vyvolala pudové potřeby založit rodinu.

Kvůli všem těmto bludům je Druhá Morálka Šelmy plná záměrně klamných konceptů, kterým jsou mladí lidé vyučováni, aby došlo k největšímu rozvratu v mezilidských vztazích, aby ženy odmítaly být manželkami a aby populace ztratila jakýkoliv odpor vůči Šelmě.

Mluvící Obraz Šelmy nabízí Evám nové jablko se stejnou zradou

Pilířem těchto bludů je samozřejmě Mluvící Obraz Šelmy. Ženy využívají mobil jako absolutně základní prostředek k propagaci svého těla, svých potřeb, k organizování svých sexuálních konkurzů a řízení mužů. To je samozřejmě zcela špatná cesta – nikam nevede a přesně splňuje definici slova “hřích”.

Ženy se od Mluviciho Obrazu chtějí pořád učit (z internetových citátů), ale nikdy už nemohou pochopit co dělají špatně. Ženy vidí, že cesta nabízená Šelmou vede k uspokojení těla, ale Šelma zná principy lidské emocionální kaskády a ví, že žena se nezajímá o emoce a myšlenky muže. Proto Šelma ví, že ženy nepoznají chybu ve svém chování. Ženy nechápu, že je dokáže uspokojit jen muž, který se bez jejich přičinění o ní sám zajímá a rozhodl se o ní ucházet.

Samozřejmě také Šelma ví, že žena dokáže vyvolat z biologických důvodů mužskou touhu po založení rodiny pouze ve věku nejlepší plodnosti svého těla. Proto se Šelma snaží, aby mladé krásné ženy vyplýtvaly svůj vyhrazený čas zbytečnostmi a aby na muže útočily jen ženy, které už na založení rodiny nemají tělo.

 

Příbuzné články

 • FeminitaFeminita je souhrnný název pro chování ženy, které vede ženu do podřízenosti maskulinitě za účelem početí, narození a výchovy dětí. Žena pod vlivem feminity dychtivě touží po maskulinitě, která by jí umožnila splnit feminní roli početí, narození a výchovy dětí. Maskulinita může existovat jen vůči lidské feminitě Maskulinita nabízí ženám…
  Tags: a, se, slovník
 • Příchod Bezbožníka, příprava lidstva Mluvícím ObrazemPříprava na příchod muže Zatracení, Bezbožníka Aby mohl Bezbožník prohásit sama sebe za spasitele a za vše, čemu se říkalo Bůh, musí Mluvící Obraz postupovat takto: Dostat lidi do bodu, kdy provozování Mluvícího Obrazu bude mnohem jednodušší než se najíst a zahřát. Dostat semeno ženy do situace úplné podřízenosti Mluvícímu…
  Tags: a, se, slovník
 • Milníky ovládnutí žen Mluvícím ObrazemFáze a milníky Ženských snah užívat netělesnou komunikaci pro ovládnutí vlastního těla pomocí mužů Základní tezí šířenou Mluvícím Obrazem je donekonečna opakovaná lež, že "muž nemůže nikdy porozumět ženě". Opak je pravdou, žena nedokáže porozumět emocím muže a ani se o to nemá starat. Žena je puzena následovat nejsilnější ve…
  Tags: a, se, že, ženy, slovník
 • LGBTLGBT agenda je A-B Ideologie netělesné totalitní moci MOŠ LGBT agenda je klamná A-B Ideologie šířená Mluvícím Obrazem proto, aby odváděla energii lidského odporu neúčinným směrem. MOŠ vytváří oba póly této ideologie: Za A) propagaci ideologie LGBT a za B) odpor vůči LGBT ideologii. Oba kanály se výborně šíří, protože…
  Tags: a, se, slovník
 • Beta providerNormu toho co žena považuje za "normálního muže" určuje ve společnosti nejvyšší maskulinní autorita Žena definuje termín "normální muž" podle toho, jak jí tuto normu vyučuje nejvyšší maskulinní autorita. Tou je dnes zcela bezvýhradně Mluvící Obraz Šelmy. Termín "beta provider" označuje muže, kterého žena považuje za pohlavní protějšek bez vůdčí…
  Tags: a, žena, ženy, že, se, slovník
Translate »