Pacifikace společnosti pomocí kultu ženy (Druhá morálka)

Ženy podle nauk Druhé Morálky následovaly požadavek systémové moci, že mají takzvaně vyžadovat a BOJOVAT za “budování vážného vztahu” s mužem. To se samozřejmě obrátilo ve všeobecný rozklad rodiny a zánik mezilidských vztahů v celém světě ovládaném Mluvícím Obrazem Šelmy.

Tento požadavek se ženám zdá logický, protože slibuje uspokojení pudů a vášní, které ženu ovládají, a to včetně toho nejsilnějšího – uspokojení ženské touhy přizpůsobit se požadavkům maskulinity společenské moci.

Lidé vyučení Bezbožností však nerozumí sami sobě a nectí Boží pravidla vzájemného chování. Proto se oklamané ženy chovají chybně a místo milujících rodin vytváří všemi prostředky takzvané “vztahy”, ve kterých se pokouší využít všechny metody nabízené Šelmou a jejím Mluvícím Obrazem k ovládnutí mužů podle vůle žen. Ženy jsou Mluvícím Obrazem nuceny, aby takzvaně “bojovaly za lásku” – což je z principu hloupost a ubližuje to všem, nejvíce dětem. Zmatení lidé pak říkají, že vztahy jsou “toxické”.

Rodinu zakládá muž, žena jen vytváří požadavky na své uspokojení

Pro založení rodiny nemá totiž význam, že žena “chce”. Žena má přání pudové a nekonkrétní, chce prostě muže co bude plnit její požadavky a uspokojovat potřeby. Žena je pohlaví nekonkrétně požadující a beroucí, muž je pohlaví konkrétně nabízející a dávající. Žena proto dokáže jen držet různými prostředky elektronické netělesné komunikace muže ve “vztahu”. Pro založení rodiny je důležité pouze rozhodnutí muže sloužit ženě, kterou si vybral a která v něm vyvolala pudové potřeby založit rodinu.

Kvůli všem těmto bludům je Druhá Morálka Šelmy plná záměrně klamných konceptů, kterým jsou mladí lidé vyučováni, aby došlo k největšímu rozvratu v mezilidských vztazích, aby ženy odmítaly být manželkami a aby populace ztratila jakýkoliv odpor vůči Šelmě.

Mluvící Obraz Šelmy nabízí Evám nové jablko se stejnou zradou

Pilířem těchto bludů je samozřejmě Mluvící Obraz Šelmy. Ženy využívají mobil jako absolutně základní prostředek k propagaci svého těla, svých potřeb, k organizování svých sexuálních konkurzů a řízení mužů. To je samozřejmě zcela špatná cesta – nikam nevede a přesně splňuje definici slova “hřích”.

Ženy se od Mluviciho Obrazu chtějí pořád učit (z internetových citátů), ale nikdy už nemohou pochopit co dělají špatně. Ženy vidí, že cesta nabízená Šelmou vede k uspokojení těla, ale Šelma zná principy lidské emocionální kaskády a ví, že žena se nezajímá o emoce a myšlenky muže. Proto Šelma ví, že ženy nepoznají chybu ve svém chování. Ženy nechápu, že je dokáže uspokojit jen muž, který se bez jejich přičinění o ní sám zajímá a rozhodl se o ní ucházet.

Samozřejmě také Šelma ví, že žena dokáže vyvolat z biologických důvodů mužskou touhu po založení rodiny pouze ve věku nejlepší plodnosti svého těla. Proto se Šelma snaží, aby mladé krásné ženy vyplýtvaly svůj vyhrazený čas zbytečnostmi a aby na muže útočily jen ženy, které už na založení rodiny nemají tělo.

 j grey - Budovat vztah (tělesný) Přečteno 210 krát.
Sdílej:

Related Posts

 • fig 05 02 2022 13 04 17 150x150 - Budovat vztah (tělesný)Feminita je souhrnný název pro chování ženy, které vede ženu do podřízenosti maskulinitě za účelem početí, narození a výchovy dětí. Žena pod vlivem feminity dychtivě touží po maskulinitě, která by jí umožnila splnit feminní roli početí, narození a výchovy dětí. Maskulinita může existovat jen vůči lidské feminitě Maskulinita nabízí ženám…
  Tags: a, se, slovník
 • fig 01 07 2022 11 47 11 150x150 - Budovat vztah (tělesný)Fáze a milníky ženské snahy užívat netělesnou komunikaci pro ovládnutí vlastního těla pomocí mužů Každá dívka potřebuje muže, který si ji vybral. Pouze muž, který si jí vybral a bojoval o ní, je pro ni zárukou, že on bude plně emocionálně uspokojen pouhou její existencí. Na rozdíl od virtuální maskulinní…
  Tags: a, se, že, ženy, slovník
 • fig 17 06 2022 08 22 40 150x150 - Budovat vztah (tělesný)LGBT agenda je A-B Ideologie netělesné totalitní moci MOŠ LGBT agenda je klamná A-B Ideologie šířená Mluvícím Obrazem proto, aby odváděla energii lidského odporu neúčinným směrem. MOŠ vytváří oba póly této ideologie: Za A) propagaci ideologie LGBT a za B) odpor vůči LGBT ideologii. Oba kanály se výborně šíří, protože…
  Tags: a, se, slovník
 • fig 30 10 2021 10 33 12 150x150 - Budovat vztah (tělesný)Rozmanitost národů udržuje lidské pokolení na uzdě Aby lidstvo mohlo své pyšné nápady udržet pod kontrolou a nespouštět sebedestruktivní tendence, je nutné aby bylo rozděleno do mnoha národů různých jazyků. Tyto národy pak spolu soutěží nejen ve válkách, ale i v kulturnosti a ekonomické soutěži. Vzájemně pak drží své extrémistické…
  Tags: a, se, že, slovník
 • fig 28 04 2022 12 55 16 150x150 - Budovat vztah (tělesný)Obyvatelstvo bez vůle k obraně svých rodin Systémovou maskulinní mocí Šelmy a její Bezbožnosti bylo dosaženo ovládnutí sexuality žen (feminismus, Druhá Morálka). Tím získala Šelma moc nad muži a dětmi. Muži jsou pak vyučováni prostřednictvím Šelmou vyučených dívek a žen. Muži se musí zalíbit těmto ženám, a tak musí dělat…
  Tags: a, se, slovník
Translate »