Věda a technologie byla jen iluze – sloužila pouze k vytvoření Mluvícího Obrazu Šelmy

V druhé dekádě 21. století dospěla lidská Věda ke svému konci, již dále nemá smysl. Technologie umožnily vznik a provoz Mluvícího Obrazu systémové Šelmy a ta dostala moc neomezeně mluvit a ovládat všechny lidi. Jednoznačně se ukázalo, že lidské proklamace o touze hledat Pravdu jsou pokrytecký sebeklam. Lidé nezajímá Pravda pokud se jim nelíbí. Za pravdu chtějí lidé považovat jen to, co jim “lechtá sluch”.

Lidské technické vědy člověka pudili jen k jedné věci – uvést do provozu technický obraz systémové Šelmy tak, aby ten obraz s nimi mohl netělesně mluvit

Lidé vždy toužili být jako bohové a užívat netělesnou instatntní komunikaci a vidět vše i na velké vzdálenosti. Toto je člověku kupodivu přirozené, protože kdomě tělesné bytosti je člověk také lidskou duší, která půjde k soudu před Boha Stvořitele. Jakmile se všichni lidé opět spojili a překonali bariéru různých jazyků, dosáhli bodu, kdy pro sebe stvořili možnost netělesné komunikace a tím také Mluvící Obraz pro Šelmu.

Původní Věda měla za cíl vysvětlit všechno “materiálně”, tedy bez použití jakékoliv “nadpřirozené” síly a bytosti. Úkolem bylo poskytnout iluzi, že svět vznikl náhodou a samovolně “bez Boha”. Tak Věda naservírovala veřejnosti obrovské množství pojmů a přiřadila k nim  populární vysvětlení.

Tak Věda posloužila Satanovi a jeho démonům k vytvoření dojmu, že žádné nadpřirozeno (tedy ani Satan sám) neexistuje. To bylo pro něj velmi výhodné, neboť mohl připravit spousty lidských nauk, aniž by jej někdo přímo obvinil, poznal, pozoroval nebo rušil. První Věda se tak stala modlou pro lidi, kteří nesnáší Boha a Spravedlnost.

Nyní, v nadcházející době konce, se již tato materialistická Věda přestává hodit v mocném dílu klamu a proto Satan přichází zaplnit lidské hlavy DRUHOU VĚDOU, která v sobě už znovu zahrnuje magii a duchovní klamy. Tentokrát ale budou vysvětlovány zcela mimo veškeré původní náboženství a mimo jakýkoliv vliv jakéhokoliv boha. Za veškeré tyto věci se postaví Bezzákoný.

Příbuzné články

 • Otřesná ohavnost, Den DeklaraceA tehdy dostal Obraz Šelmy ústa aby mohl mluvit Den deklarace bylo dřívejší označení pro klam, že jednoho dne převezme nad lidmi vládu mimozemská civilizace. Není to ale žádná nová neznámá moc, ale rouhavá slova Mluvícího Obrazu Šelmy, který lidé byly puzeni vytvořit tak, aby mohl sám mluvit. Tento jev…
  Tags: a, se, slovník, d, odkryté, lži, proroctví, s, u
 • Věda, Technologie, Lidská Věda není PoznáníNemluvme o technologii, ale o té Vědě, která se zabývá prakticky nepoužitelnými věcmi Pozor! Následující text nehovoří o technice a poznání fungování věcí, ale o lidské snaze vysvětlit existenci světa a vznik života bez Boha a Božího Stvoření. Zde píšeme o ateistické Vědě, tedy té, která se vyučuje ve státních školách a…
  Tags: a, věda, boha, se, v, slovník, odkryté, lži, s, u
 • Blud o tom, že teprve přijde Tisíciletá říše KristovaBoží království na Zemi začalo s prvním příchodem Ježíše krista Hereze o tom, že bude na Zemi v budoucnu tisíciletá říše, ve které budou lidé naprosto povinni žít bez tělesných pudů a zákonitostí, je forma emisarství. Tato hereze připravuje lidi na očekávání Bezzákoného, který by vyřešil strádání lidí, které Šelmy…
  Tags: a, se, v, slovník, b, odkryté, lži, s, u
 • Druhá Morálka (gender ideologie)Základem Druhé Morálky je Gender ideologie Druhá Morálka je souhrnný název pro učení Bezbožné Nepravosti, ve kterém Šelma garantuje ženám moc nad mužem ve věci mezilidských vztahů a rodin. Jelikož žena toto rozhodovat neumí a nemůže, vede tím Šelma obyvatele Země k rozvratu mezilidských vztahů, k bezdětnosti a trvalému životu…
  Tags: a, slovník, d, odkryté, lži, s, u
 • Apostáze, vysvětleníOdklon od veškerých duchovních poznatků minulosti a jejich nahrazení Druhou Vědou je úkol MOŠ (Internetu) a je přípravou k příchodu Bezzákoného.
  Tags: a, k, boha, se, v, slovník, odkryté, lži, s, u
Translate »