Sdílej:
j grey - Budoucí Věda, Druhá Věda Přečteno 13160 krát.

Původní Věda měla za cíl vysvětlit všechno “materiálně”, tedy bez použití jakékoliv “nadpřirozené” síly a bytosti. Úkolem bylo poskytnout iluzi, že svět vznikl náhodou a samovolně “bez Boha”. Tak Věda naservírovala veřejnosti obrovské množství pojmů a přiřadila k nim  populární vysvětlení.

Tak Věda posloužila Satanovi a jeho démonům k vytvoření dojmu, že žádné nadpřirozeno (tedy ani Satan sám) neexistuje. To bylo pro něj velmi výhodné, neboť mohl připravit spousty lidských nauk, aniž by jej někdo přímo obvinil, poznal, pozoroval nebo rušil. První Věda se tak stala modlou pro lidi, kteří nesnáší Boha a Spravedlnost.

Nyní, v nadcházející době konce, se již tato materialistická Věda přestává hodit v mocném dílu klamu a proto Satan přichází zaplnit lidské hlavy DRUHOU VĚDOU, která v sobě už znovu zahrnuje magii a duchovní klamy.

Tato druhá Věda je završením mistrovského bludu a klamu spáchaného na lidech. Veřejnost byla nejprve vychována v tom, že Bůh ani ďábel neexistuje a že existují jen fotony, energie, vibrace, vesmír s mimozemšťany. Poté démoni tyto pojmy spojí s dávnými naukami, kterým byly vyučovány první národy na Zemi a vytvoří tak druhou Vědu – dokonalé propletení démony připravených důkazů s dávnými esoterickými lživými vědami. Nesmíme zapomenout, že démoni neumírají. Jsou zde pořád s námi od naší dávné historie, kterou si my lidé už vůbec nepamatujeme.

V nastalém zmatku se lidé, kteří Vědě důvěřovali, nebudou schopni orientovat, a démonské divy a triky je donutí uvěřit nějakému démonu a uctívat jej. Nakonec budou takoví následovat Bezbožníka Ohavnost a přijmou jeho znamení.

Populárně vědecké časopisy = Druhá Věda v praxi

Postup tohoto klamu je dobře patrný na populárně vědeckých časopisech. Mějme na paměti, že populárně vědecký časopis nebo televizní pořad tvoří NAPROSTOU VĚTŠINU veškerého kontaktu běžné populace s Vědou. Tedy co populárně vědecké časopisy píší a pořady ukazují, to si většina také myslí. Většina lidí cokoliv, co je jim předloženo médii, bere jako pravdu a vůbec je ani nenapadne, že by jim měla Věda a Světské zdroje V ÚMYSLU LHÁT.

Zatímco v druhé polovině 20. století pracovaly všechny časopisy pro první Vědu a vše “nadpřirozené” a vše patřící do nebezpečné myšlenkové zóny POPÍRALY, dnes je situace ABSOLUTNĚ OPAČNÁ. (viz časopisy Enigma, 21.století, Epocha a podobně)

Tak tedy populárně vědecké časopisy a pořady hovoří v převážné většině o okultismu a esoterních vědách, stejně jako o detailech příchodu satanova Bezbožníka Ohavnosti, samozřejmě “vědeckými” pojmy a názvoslovím

Obraz šelmy, kterému je třeba se klanět

Populárně vědecké televizní pořady tak chrlí takové obrovské množství nepřetržitých teorií a myšlenek pracujících pro Satana a jeho finální duchovní svádění všech lidí, že to odpovídá podobenství o obrazu šelmy, kterému je zapotřebí se klanět. Televizní obrazovka neustále mluví satanova falešná učení a pořád se rouhá Bohu, a všichni jí poslouchají a uznávají jako pravdu.

V DRUHÉ VĚDĚ TEDY SATAN SPOJÍ NAUKY PŮVODNÍCH VĚD S NAUKAMI PADLÝCH ANDĚLŮ PRO VYTVOŘENÍ FINÁLNÍHO NÁPORU LŽÍ PRO LIDI

 

Sdílej:
Translate »