Druhá Věda, též nazývána artifologicky jako “Anateická hierokracie”

Věda a technologie byla jen iluze – sloužila pouze k vytvoření Mluvícího Obrazu Šelmy

V druhé dekádě 21. století dospěla lidská Věda ke svému konci, již dále nemá smysl. Technologie umožnily vznik a provoz Mluvícího Obrazu systémové Šelmy a ta dostala moc neomezeně mluvit a ovládat všechny lidi. Jednoznačně se ukázalo, že lidské vyhlašování touhu hledat Pravdu jsou pokrytecký sebeklam. Lidé nezajímá Pravda pokud se jim nelíbí. Za pravdu chtějí lidé považovat jen to, co jim “lechtá sluch”.

Lidské technické vědy člověka pudili jen k jedné věci – uvést do provozu technický Obraz systémové Šelmy tak, aby ten obraz s nimi mohl netělesně mluvit

V minulosti sloužily k ovládání lidí učení náboženství nejrůznějších druhů, masy se ovládaly pomocí věšteb a výkladů kněží. Kněží uvalovali na lidi informační kletby, ze kterých se lid pak měl vykoupit pomocí poslušnosti vládě. Vláda kněžstva je Hierokracie. Nástupem nauk vědy a nejrůznějšího poznání začaly být davy ovládány stejným způsobem, ale čistě sekulárně (bez náboženství). Mechanismus je ale stejný, proto tedy Anateická Hierokracie.

Lidé vždy toužili být jako bohové a užívat netělesnou instatntní komunikaci a vidět vše i na velké vzdálenosti. Toto je člověku kupodivu přirozené, protože kdomě tělesné bytosti je člověk také lidskou duší, která půjde k soudu před Boha Stvořitele. Jakmile se všichni lidé opět spojili a překonali bariéru různých jazyků, dosáhli bodu, kdy pro sebe stvořili možnost netělesné komunikace a tím také Mluvící Obraz pro Šelmu.

Původní Věda měla za cíl vysvětlit všechno “materiálně”, tedy bez použití jakékoliv “nadpřirozené” síly a bytosti. Úkolem bylo poskytnout iluzi, že svět vznikl náhodou a samovolně “bez Boha”. Tak Věda naservírovala veřejnosti obrovské množství pojmů a přiřadila k nim  populární vysvětlení.

Tak Věda posloužila Satanovi a jeho démonům k vytvoření dojmu, že žádné nadpřirozeno (tedy ani Satan sám) neexistuje. To bylo pro něj velmi výhodné, neboť mohl připravit spousty lidských nauk, aniž by jej někdo přímo obvinil, poznal, pozoroval nebo rušil. První Věda se tak stala modlou pro lidi, kteří nesnáší Boha a Spravedlnost.

Nyní, v nadcházející době konce, se již tato materialistická Věda přestává hodit v mocném dílu klamu a proto Satan přichází zaplnit lidské hlavy DRUHOU VĚDOU, která v sobě už znovu zahrnuje duchovní klamy. Tentokrát ale budou vysvětlovány zcela mimo veškeré původní náboženství a mimo jakýkoliv vliv jakéhokoliv boha. Za veškeré tyto věci se postaví Bezzákoný.

Zhlédnutí: 2153