Věda a technologie byla jen iluze – sloužila k vytvoření Mluvícího Obrazu Šelmy

Lidé vždy toužili být jako bohové a užívat netělesnou instatntní komunikaci a vidět vše i na velké vzdálenosti. Toto je člověku kupodivu přirozené, protože kdomě tělesné bytosti je člověk také lidskou duší, která půjde k soudu před Boha Stvořitele. Jakmile se všichni lidé opět spojili a překonali bariéru různých jazyků, dosáhli bodu, kdy pro sebe stvořili možnost netělesné komunikace a tím také Mluvící Obraz pro Šelmu.

Původní Věda měla za cíl vysvětlit všechno “materiálně”, tedy bez použití jakékoliv “nadpřirozené” síly a bytosti. Úkolem bylo poskytnout iluzi, že svět vznikl náhodou a samovolně “bez Boha”. Tak Věda naservírovala veřejnosti obrovské množství pojmů a přiřadila k nim  populární vysvětlení.

Tak Věda posloužila Satanovi a jeho démonům k vytvoření dojmu, že žádné nadpřirozeno (tedy ani Satan sám) neexistuje. To bylo pro něj velmi výhodné, neboť mohl připravit spousty lidských nauk, aniž by jej někdo přímo obvinil, poznal, pozoroval nebo rušil. První Věda se tak stala modlou pro lidi, kteří nesnáší Boha a Spravedlnost.

Nyní, v nadcházející době konce, se již tato materialistická Věda přestává hodit v mocném dílu klamu a proto Satan přichází zaplnit lidské hlavy DRUHOU VĚDOU, která v sobě už znovu zahrnuje magii a duchovní klamy.

Tato druhá Věda je završením mistrovského bludu a klamu spáchaného na lidech. Veřejnost byla nejprve vychována v tom, že Bůh ani ďábel neexistuje a že existují jen fotony, energie, vibrace, vesmír s mimozemšťany. Poté démoni tyto pojmy spojí s dávnými naukami, kterým byly vyučovány první národy na Zemi a vytvoří tak druhou Vědu – dokonalé propletení démony připravených důkazů s dávnými esoterickými lživými vědami. Nesmíme zapomenout, že démoni neumírají. Jsou zde pořád s námi od naší dávné historie, kterou si my lidé už vůbec nepamatujeme.

V nastalém zmatku se lidé, kteří Vědě důvěřovali, nebudou schopni orientovat, a démonské divy a triky je donutí uvěřit nějakému démonu a uctívat jej. Nakonec budou takoví následovat Bezbožníka Ohavnost a přijmou jeho znamení.

Populárně vědecké časopisy = Druhá Věda v praxi

Postup tohoto klamu je dobře patrný na populárně vědeckých časopisech. Mějme na paměti, že populárně vědecký časopis nebo televizní pořad tvoří NAPROSTOU VĚTŠINU veškerého kontaktu běžné populace s Vědou. Tedy co populárně vědecké časopisy píší a pořady ukazují, to si většina také myslí. Většina lidí cokoliv, co je jim předloženo médii, bere jako pravdu a vůbec je ani nenapadne, že by jim měla Věda a Světské zdroje V ÚMYSLU LHÁT.

Zatímco v druhé polovině 20. století pracovaly všechny časopisy pro první Vědu a vše “nadpřirozené” a vše patřící do nebezpečné myšlenkové zóny POPÍRALY, dnes je situace ABSOLUTNĚ OPAČNÁ. (viz časopisy Enigma, 21.století, Epocha a podobně)

Tak tedy populárně vědecké časopisy a pořady hovoří v převážné většině o okultismu a esoterních vědách, stejně jako o detailech příchodu satanova Bezbožníka Ohavnosti, samozřejmě “vědeckými” pojmy a názvoslovím

Obraz šelmy, kterému je třeba se klanět

Populárně vědecké televizní pořady tak chrlí takové obrovské množství nepřetržitých teorií a myšlenek pracujících pro Satana a jeho finální duchovní svádění všech lidí, že to odpovídá podobenství o obrazu šelmy, kterému je zapotřebí se klanět. Televizní obrazovka neustále mluví satanova falešná učení a pořád se rouhá Bohu, a všichni jí poslouchají a uznávají jako pravdu.

V DRUHÉ VĚDĚ TEDY SATAN SPOJÍ NAUKY PŮVODNÍCH VĚD S NAUKAMI PADLÝCH ANDĚLŮ PRO VYTVOŘENÍ FINÁLNÍHO NÁPORU LŽÍ PRO LIDI

 j grey - Budoucí Věda, Druhá Věda Přečteno 13517 krát.
Sdílej:

Related Posts

 • fig 06 04 2022 08 17 33 150x150 - Budoucí Věda, Druhá VědaA tehdy dostal Obraz Šelmy ústa aby mohl mluvit Den deklarace bylo dřívejší označení pro klam, že jednoho dne převezme nad lidmi vládu mimozemská civilizace. Není to ale žádná nová neznámá moc, ale rouhavá slova Mluvícího Obrazu Šelmy, který lidé byly puzeni vytvořit tak, aby mohl sám mluvit. Tento jev…
  Tags: a, slovník, d, odkryté, lži, proroctví, s, u
 • dna 1811955 1280 1 150x150 - Budoucí Věda, Druhá VědaNemluvme o technologii, ale o té Vědě, která se zabývá prakticky nepoužitelnými věcmi Pozor! Následující text nehovoří o technice a poznání fungování věcí, ale o lidské snaze vysvětlit existenci světa a vznik života bez Boha a Božího Stvoření. Zde píšeme o ateistické Vědě, tedy té, která se vyučuje ve státních školách a…
  Tags: a, věda, v, slovník, odkryté, lži, s, u, z
 • fig 06 04 2022 08 43 20 150x150 - Budoucí Věda, Druhá VědaZákladem Druhé Morálky je Gender ideologie Druhá Morálka je souhrnný název pro učení Bezbožné Nepravosti, ve kterém Šelma garantuje ženám moc nad mužem ve věci mezilidských vztahů a rodin. Jelikož žena toto rozhodovat neumí a nemůže, vede tím Šelma obyvatele Země k rozvratu mezilidských vztahů, k bezdětnosti a trvalému životu…
  Tags: a, slovník, d, odkryté, lži, s, u
 • fig 19 05 2022 08 35 23 150x150 - Budoucí Věda, Druhá Věda"Věda a technický pokrok" byl jen klam. Lidé vytvořili jen Mluvící Obraz Šelmy Internet a systémy netělesné duchové komunikace lidí, to je Obraz Šelmy, který nepřetržitě mluví a vyučuje lež, Bezbožnost a Nepravost - protože tak byl vytvořen aby toto dělal. Lidé pořád chtějí být jako bohové, chtějí vědět vždy…
  Tags: a, v, proroctví, slovník, odkryté, lži, s, u
 • fear 615989 1280 150x150 - Budoucí Věda, Druhá VědaApostáze se týká celého lidsva, ne jen Církevních Organizací Apostáze je odpadnutí od Boha, odvrácení od Boha, odstoupení od Boha je jedním ze Znamení Času blížícího se konce. Pojem "apostáze" je pro své důležité postavení v Satanově taktice klamání celého světa (Pomocí Mluvícího Obrazu) terčem obrovského množství chybných výkladů. Odstoupení…
  Tags: a, v, slovník, odkryté, lži, s, u
Translate »