Buddhismus je klasické démonické učení svodu, které nutí lidi plně se odevzdat do moci démonů. Až na detaily, které nejsou pro účel celé věrouky podstatné, je shodný s Hinduismem.

Učení buddhismu a jeho pravidla

Má vypracovaný složitý systém vlastních učení a abstraktních pojmů, které uspokojí lidské myšlení toužící luštit složité hádanky a hledající osvícení skrze chytrost. Ale každý, kdo je začne luštit je, brzy lapen do složitého systému nauk a pojmů, které zdánlivě k něčemu směřují. Satan ale díky své nadlidské inteligenci vždy přechytračí člověka, neboť Satan zná i pravdu a proto ví, jak lhát. Celé učení je postaveno na klamu s minulými životy, které se ale netýkají převtělování lidských duší, ale pouze přemísťování démonů z jednoho člověka na druhého.

Co buddhismus (stejně jako hinduismus) nabízí lidem

Ideální výsledek buddhismu je člověk utápějící se ve virtuálním štěstí, nic nedělající, sedící bez názoru a odevzdaně, tvořící dokonalou bránu pro vstup spirituálních bytostídémonů. Je to tedy cesta, která vede zcela opačným směrem, než cesta k Bohu Stvořiteli. Jedná se o cestu k bohu tělesna, k Satanu.

Budhismus slibuje konec člověka v Nirváně, což je popisováno jako stav dokonalé tělesné blaženosti a splynutí s nějakým nepoznatelným a nepochopitelným prapůvodním božstvím. Ve skutečnosti je to ale smrt.

Spasení přicházející skrze buddhismus a hinduismus je jen klamem

Budhismus se úplně vyhýbá Bohu, a místo spasení nabízí systém, jak opustit trýznivý koloběh domnělých reinkarnací (nazvaný sámstra), kde člověk opravuje skutky, co pokazil. Tento mechanismus používá mnoho dalších démonských učení klamu, kromě hinduismu i většina channelingových. Podivné je, že se vůbec neuvádí, vůči jaké autoritě se posuzuje co je správné a co není. Tedy co by se mělo napravovat a co nikoliv. Zátěž z minulých životů se zde označuje jako Karma, karmická zátěž.

Pojmy buddhistických učeních jsou jen logické smyčky perfektního protihráče Satana. Lidé jsou nuceni učit se abstraktní významové konstrukce, které jsou perfektní Satanovou hrou. Takový člověk již kvůli pýše nemůže uznat, že celé učení je pouhá lež, určená k tomu, aby jej zmátla a chce v učení setrvat.

Křesťanství a Buddhismus jsou vzájemným OPAKEM, vůbec se nepodporují. Křesťanství jasně definuje buddhismus jako učení satanova svodu.

Přehled celé problematiky nalezneme v Příběhu všech Příběhů.

Původcem budhistického učení je samozřejmě Satan, ten veliký had a dávný drak. NIKTERAK to na jeho prezentaci NENÍ SKRYTO.

Views: 7001