Boj proti potratům způsobuje zlo

Lidé tělesní, hnaní Mocnostmi, kteří měli pohlavní styk s nechtěným otěhotněním, to zajisté neudělali proto, že chtěli podstupovat potrat. Často je to takto nesmyslně Manipulátory podáváno. Manipulátoři využívají toho, že jsme nepozorní a nezamyslíme se nad tím, co nám říkají. Někdy manipulátory sami považujeme za odborníky a proto jim rovnou věříme.

Organizace bojující proti potratům a jejich strašení nepůsobí preventivně, jak by se na první pohled zdálo

Sex si lidé zakázat nedají, jejich tělo je k pohlavnímu styku nutí samo o sobě bez použití rozumu. Proto není možné proti potratu působit “preventivně”. Zřejmě nikdo by přeci nedělal kampaň zaměřenou PROTI zlomeninám, kde by argumentoval, že zlomeniny nechce protože je to hanobení a zohavení lidského těla. Působilo by to velmi divně, kdyby někdo říkal: “Nedělejte si zlomeniny, je to ohavné”. Zlomenina je nechtěným následkem nějaké činnosti. Potrat je nechtěným následkem pohlavního styku. Člověk si neláme nohy aby měl z toho potěšení, stejně jako si dva milenci nedělají potrat, aby měli rozkoš. Tak jako zlámané nohy nikdo mít nechce, tak ani potrat nikdo podstupovat nechce.

Nelze bezbožné lidi kárat za nedodržování nějakých “křesťanských hodnot”, když mají své světské hodnoty a zákony k dodržování. Lidé zabíjejí nenarozené děti stejně, jako se pálí zápalnými bombami a dusí bojovými plyny.

Trýznění lidí pomocí zakazování potratů se provádí proto, že potrat je pocitově vždy “něco špatného”

Světské lidi by bylo možní kárat i za porušování přikázání Nezobrazíš, ale tomu by se každý vysmál. Kvůli potratům se ale kárá hlavně proto, že tam je problematika sporná a většina lidí cítí, že je to špatně  i tělesným rozumem. Pro bezbožné lidi ze světa je potrat řešením, jak vyváznout z problémů, které jim nechtěné otěhotnění způsobilo. Satan ale rád využije špatného činu k dalšímu trýznění lidí. Proto posílá organizace, které se “v hávu křesťanství”, ovšem v naprosté většině pod taktovkou démona Mariánského Kultu, snaží takové lidi dále co nejvíce trýznit.

Satan tak získává dva body najednou: Prvně zcela zaměstnává lidi, aby napravovali nenapravitelné a modlili se za hloupé a nesplnitelné věci. Za druhé, nevěřícím lidem ze světa prodlouží utrpení, kterému pomocí potratu chtěli uniknout. Ve skutečnosti by se tyto organizace spíše měly zabývat doporučováním antikoncepce/ale spíš šíří opak/a staráním se o děti, které se takto narodí…. ale to by se zase dle jejich vlastních statistik ročně musely starat o 3 miliony dětí. Z toho je opět patrné, že se jedná o snahu udělat to, co udělat nejde, neboli o PAST.

Toto není obhajoba potratů. Potrat je špatná věc a je to zlé jednání. Ale mějme moudrost v tom, že to nemá řešení a proto je to zlé. Prostě řešení toho, že potraty jsou špatné nespočívá v tom, že je zakážeme a nebo že budeme trýznit lidi, co je podstoupili. Špatné jsou nejen věci, které mají obtížné řešení, špatné jsou i věci, které nemají žádné řešení. Natož pak spravedlivé řešení.

Views: 2647