Přirozený pud a drogovou závislost srovnávají jen manipulátoři

Není možné srovnávat lidskou touhu po partnerovi opačného pohlaví s drogovou či alkoholovou závislostí. Jelikož pohlavní touha JE každému zdravému člověku dána jako přirozená potřeba. Potřeba brát drogy nebo žít v alkoholovém opojení NENÍ člověku dána jako přirozená potřeba. Proto tento blud umožňuje sektám a Církevním Organizacím ovládat lidi a takové organizace skrze tento blud ovládají masy lidí.

Zatímco upřímný a před Bohem spravedlivý člověk ve svém nitru NENACHÁZÍ potřebu brát drogy, opíjet se alkoholem, vraždit či krást, touhu po intimním vztahu s partnerem v sobě NACHÁZÍ VŽDY. Když se tedy Satan pokouší na spravedlivé lidi útočit, vždy si použije šiřitele bludných nauk, kteří vypustí mezi lidi jedovaté myšlenky, které pak umožní Manipulátorům ovládat lidi.

Řešení problémů s přirozenými závislostmi

Existence lidského těla a dalších pokolení je závislá na mnoha potřebách těla. Dýchání, jídlo, vhodné prostředí a rozmnožování, to jsou základní potřeby existence lidí.

Zatímco do dýchání a potravy se příliš falešného učení dostat nemůže, neboť lidé po přerušení těchto potřeb zakrátko umírají, do sexuality je možné vložit učení nebývale obludných rozměrů. Satan moc dobře ví, že pokud se mu podaří správně rozehrát svou lživou partii, může kdekoho krutě trápit celý život díky jeho domělé “nebezpečné závislosti na sexu”.

Lháři a manipulátoři, (zlí lidé obecně) dokážou dobře využít toho, že každému, kdo cítí přirozené sexuální potřeby těla, vnutí představu, že se již jedná o nebezpečnou deviaci. Všemožné strašení, však sexuální touhu nezažene. Donutí ale manipulované lidi, aby se stali lháři a pokrytci, které je možné snadno manipulovat.

Bible se staví k problému lidské sexuality jako k něčemu, co se nedá vypnout, ale musí se to spravedlivě vyřešit. Písmo doporučuje, aby každý, kdo to nemůže vydržet, pojmul svého jedinečného partnera a vzájemně si odevzdali svá těla a nic si neupírali, aby je nemohl Satan uvádět do pokušení. Toto je dnes v praxi ale stále složitější kvůli tlaku “moderní společnosti” a naukám světa.

Satan však komplikuje tato přirozená řešení

Umělá společenská pravidla, která zrovnoprávňují muže a ženy v některých oblastech společenského života vytváří často ze sexuality směnný obchod mezi partnery (náhrada Manželství za Partnerství), což je zase vítězstvím Satana, neboť on diktuje Světu svá humanitní moudra a ideály podle kterých se ovšem nedá žít, i když znějí LOGICKY správně. Zrovnoprávnění partnerů vytváří atmosféru, kdy se obě pohlaví mají tendenci chovat fyzicky jako muži, ale duševně jako ženy.

Obludné nauky přirovnávající démonické závislosti k přirozené sexualitě

Církevní Organizace se úspěšně pokouší šířit učení, že závislost na sexu je prakticky stejná, jako jiné, uměle (či démonicky) vyvolané závislosti. Satan k tomu přihrává učení (domělé poznání), že onu závislost vyvolává množství dostupné pornografie, které na nás útočí ze všech médií. (Protože si to Svět žádá)

Prakticky je to ale jen KLAM, protože stejnou silnou sexuální touhu způsobuje jakýkoliv kontakt s přitažlivou osobou druhého pohlaví, ba dokonce velice cudný kontakt může erotickou fantazii roztočit do nejvyšších obrátek, v tomto funguje sexuální motivace opravdu bezpečně. (To se objevuje již v pohádkách pro děti)

Doměle křesťansky správně, tak působí aktivity zaměřené na boj proti pornografii. (například PornoJeLoz.sk, Pink Cross) Satan ví, že může vyčerpat mnoho energie křesťanů na řešení problémů které NEMOHOU ZMĚNIT.

Díky tomu, že je erotická přitažlivost přirozená, je potom normální, že její potřeba PŘIPOMÍNÁ obludnou a těžce nezvladatelnou NEPŘIROZENOU závislost na drogách (nebo něčem jiném umělém). Fakt, že je člověk neustále přitahován k blízké osobě druhého pohlaví se ale nedá srovnávat s tím, když je člověk neustále a neumlčitelně přitahován démonem drogám, alkoholu a podobně.

Je úplně normální, že mladá dívka nemůže ani spát touhou po svém milém a na nic jiného se nemůže soustředit. Ale jen zle smýšlející člověk přirovná sexuální touhu ke zničující touze aplikovat si drogu!

Fatální náklonost k osobě druhého pohlaví, ke které chce člověk patřit, může být provedena v částečné Spravedlnosti ve vztahu Manželství, jak nás to učí Bible. Tím že jeden muž patří jedné ženě a žádný z nich tedy neprovádí cizoložství.

Lživá manipulativní nauka Organizací: “zbav se svých závislostí” vytváří ze všech automaticky provinilce, kteří se cítí vždy poníženě před vedením Organizace

Lživé nauky různých Organizací nenápadně ve svých naukách přidají neumlčitelnou sexuální touhu mezi nepřirozené démonické závislosti. Tím se okamžitě všichni členové Organizace v sexuálně aktivním věku stávají doměle “závislými” a okamžitě začnou pociťovat provinění vůči Organizaci. Okamžitě začne přetvářka a sebeklam, a lidé začnou vést svůj marný boj, uzavření do pasti mezi spalující touhu a kárající prst Organizace.

A hle, uspořádání světa ve kterém jsme nyní, činí manželství ve věku 18 let docela směšné a nemoderní. Pýcha dívek a jejich rovnost či nadřazenost chlapcům při výběru sexuálního partnera (více v článku Internetové Seznamky), navíc to vše pod kontrolou lidské Organizace, činí z většiny pokusů o jediné (a Biblicky správné) funkční řešení takzvané “závislosti na sexu”  frašku. Jinými slovy, 18-tiletý muž si prostě 17-tiletou dívku dnes jaksi nemůže vzít, protože “západní Svět” změnil pravidla společenských norem.

Lživá a nebezpečná pomoc EFT: “zbavíme tě tvých přirozených potřeb”

A hle, zde nabízí démoni také svou pomocnou ruku, (samozřejmě). Stejně jako všem ostatním lidem jsou v současné době nabízeny nejrůznější “energetické terapie” a EFT (Emotional Freedom Techniques), také křesťanům je nabízena pomoc od domělé “nebezpečné závislosti na sexu” pomocí démonického posednutí.

Od emocí vám pomůže Satan skrze své démony. Stačí když se mu za to odevzdáte…

Nemůžeme podceňovat ani brát na lehkou váhu sílu psychické manipulace démony. Nacházíme se v době, kdy bylo démonům dovoleno přinést mezi lidi mocné dílo klamu a svést všechny, kdo neuvěřili pravdě, do záhuby. Démoni, pokud je jim dovoleno vztoupit, dokážou psychiku manipulovat jakýmkoliv světem a navozovat různé emocionální stavy.

Potlačení sexuality a navození stavů blaženosti a rozkoše, (stejně jako po chemické stimulaci drogami) to jsou jen ty nejjednoduší příklady démonické manipulace s lidským myšlením a emocemi. Komupak by provozování démonských rituálů nepřinášelo rozkoš, vybuzené emoce, adrenalin a strach? Démoni slibují odstranit i obrovskou bolest matky, které zemřelo dítě, po několikaminutovém rituálu???

Pozor klasickému zasvěcování démonům někdo třeba může říkat i “předávání Ducha Svatého”, je to ale stejné jako EFT, Deeksha, Reiki a podobně. Prostě energie démonů. Musíme rozlišovat o jakého Ducha jde!

Nebezpečné lidské způsoby řešení takzvané “závislosti na sexu”, které vždy nahrávají démonům ke zlému dílu.

  • Opakování nějakých manter či hypnotických vět, vedoucích k vyprázdnění mysli.
  • Vytvoření domělé nenávisti k přitažlivým osobám druhého pohlaví.
  • Vyhledávání předávání nějakých Duchovních pomocí a energií, které tuto potřebu zlikvidují.

Views: 2300