Služebník démonů, chanellingový kontaktér, satanista v Církevní organizaci, či Rezervaci pro křesťany, nebo satanista připravující manipulaci a klam SAMOZŘEJMĚ MOHOU napsat článek, který bude mít ducha Bible. Ba naopak, je to přímo základní prostředek práce Manipulátora.

Lež se MUSÍ schovávat za pravdu, musí pravdu připomínat, jinak na ni nikdo nenaletí!

Vždyť i udice má návnadu, která vypadá jako něco dobrého k jídlu. I zloděj se chová jako by byl normální zákazník. I napsaná lež musí vypadat jako “dobrá ke čtení”. Vždyť slovem “pravda” z principu musí lež sama sebe pojmenovat, aby mohla klamat. Žádná lež se sama nepojmenuje jako lež, stejně jako zloděj si na záda nedá ceduli “já jsem zloděj”.

Pozor na různá “křesťanská svědectví” na anonymním internetu. Nikdy nevíte, které je dílem lháře, který vás chce vést pomocí líbivých slov až ke své LŽI

Aby člověk hledající něco jiného než Pravdu nenarazil na Pravdu třeba “nechtíc”, jsou každému neustále dávány do cesty svodu ke lži. Takové pasti vytváří lidé, šířící antikristovská učení záměrně a nebo sami oklamáni. Lidé sloužící tomuto klamu vynaloží veškeré úsilí, aby jejich klam byl co nejdokonalejší. (Ostatně, duchovní vědění není zdaleka jediný obor, kde se projevuje naplno tvořivost lidského klamu. Zloději všech oborů často používají mistrný klam)

Ten kdo nás jakoby varuje nás taky může chtít jen Manipulovat

Budou se tedy dokonce i tvářit jako ti, co odhalují klamy ostatních. Jako falešní “obhájci pravdy”. (budou například katolíky obviňovat z modlářství, a přitom vyučovat jiný klam) Toto odhalování klamů svých kolegů lhářů budou ale používat jen jako rekurzivní past, jako uměle vyvolanou důvěru ve své vlastní kvality. Počítají s tím, že většina na tuto hru na “pomocníky” naletí.

Když chce mistr lhář oklamat spoustu křesťanů, napíše svědectví, na které všichni křesťané budou říkat: “AMEN”. Dokonce ho budou rychle šířit dále. Lhář ale vždy podává úplně lživé svědectví a manipuluje s důvěřivými posluchači. Tento nový fenomén je umožněn ANONYMNÍM PROSTŘEDÍM INTERNETU, kdy je vydávání se za přítele mimořádně snadné.

Lhář využívá faktu, že dostatečně líbivě znějící “prokřesťanské” svědectví bude popletenými křesťany doporučováno mezi sebou, čímž se jeho důvěryhodnost AUTOMATICKY zvýší, i když pochází od zcela neznámého člověka. Lhář si dále zajistí, že jeho psaní bude vyhledáváno.

Pokud jsou mezi křesťany skupiny lidí, kteří si libují v konkrétních typech svědectví, může jim internetový lhář lechtat sluch příběhy, které jim bude vymýšlet, a takoví křesťané se dostanou do pasti lživého učitele, který může snadno pomocí síly jejich vlastní víry v blud úplně manipulovat jejich myšlením. Vždy jim pak do mysli zasadí falešného Ducha Bezbožnosti, neboť to je úkolem lháře.

Lhář má dalece dopředu připraveno, jakým postupem vás obelže až do konce

Není rozumné si myslet, že inteligence démonů je natolik slabá, že nedokážou z biblických slov uplést dokonalou past. Ba naopak. Dokážou nám vnucovat věty či celé knihy, kterým pomocí interpretací cíleně dávají jiný význam, až nás svou logikou postupně vykolejí do úplně jiného směru. Pokud jejich interpretace posloucháme, dáváme se tím dobrovolně do jejich rukou a necháme svou mysl vést falešnou stopou, a ONI se nás pokusí dostat až na zcela bezbožnou cestu lží a klamů. Pokud s nimi rozehrajeme hru na “chytřejšího”, vždy prohráváme.

Satan na nás používá toho nejlákavějšího klamu, když nás nechá si myslet, ŽE JSME NA TO PŘIŠLI SAMI

Lidská inteligence nestačí na neustálé dekódování toho, jestli nás satanovi démoni již dostali do nějaké slovní hříčky či nás načapali na tom, že náš tělesný rozum dává slovům jiný význam než mají podle skutečné logiky.

Velmi často jsme naivní, a posloucháme zlé Interpretace Bible jako by nám je říkal někdo, kdo nám CHCE POMOCI. Vůbec si nechceme připustit, že intelekt “vyučujícího” má již od prvního slova klamu připraven celý plán, jak nás pomocí spousty slov dostat přesně do své pasti a poskytnout nám falešné VÝSLEDKY, kterým navíc budeme věřit, neboť si budeme myslet, že jsou produktem NAŠEHO PŘESVĚDČENÍ.

Lidský INTELEKT tedy nestačí, proto nám Pán Ježíš Kristus poslal Ducha Svatého, toho Ducha pravdy, který nás může vždy bezpečně provést skrze lži. Duch Svatý nemluví sám od sebe, ale když někdo mluví Pravdu, pozná hlas Ducha Svatého! Tím se Duch Svatý radikálně liší od channelingu.

V pošetilé snaze vytvořit SNADNO POUŽITELNÝ KLÍČ NA ROZPOZNÁNÍ PRAVDY velké množství lidí tvrdí, že kde se objeví slova Ježíš, Bůh a Spasení, znamená to, že je to pravé a vhodné k následování. Je to ale to samé, jako by si štika pomyslela: “Plave to ve vodě a třpytí se to, bude to tedy rybka dobrá k zakousnutí”, a zakousne se do třpytky s hákem a vlascem. Člověk zde v pozici chytřejšího nastražil na rybu past, kterou ona svým rozumem neodhalí. Přesně tak líčí pasti inteligentnější cherub na člověka.

Texty, které obsahují líbivá povolená slova, se zdají být správné

Někdo povrchně rozsuzuje texty podle toho, zdali obsahují určitá slova, která patří do povolené skupiny slov. NIKOLIV, podle slov se NEpozná, co je proti Bohu a co je pravdivé. Na to musíme text rozsuzovat podle Ducha Svatého v pravdě. Církevní Organizace však k tomu nemohou pomáhat, neboť ty slouží lidem a dokážou bludy jen násobit a přibírat.

Navíc nikdo, ani Bůh, nás nenutí pořád číst a studovat dodatečné křesťanské fikce, věděcké domněnky bezbožného světa a nekonečná svědectví o základních jevech.

Hlavní varianty “jakoby Biblických” lží, které bývají psány V BIBLICKÉM DUCHU:

  • Dodatečná “upřesňující” evangelia, která všechno vysvětlují nově a jinak. Viz. anděl Moroni, Ellen Whiteová, Don Bosco, Lorber, Federace Rodin a podobně. Upřesnění probíhá vždy tak, aby to napomáhalo Satanovu šíření klamu. Je to stejné, jako by někdo nyní chtěl dodatečně upřesnit vaší vlastní nájemní smlouvu, vaše školní vysvědčení nebo vaše vlastní staré dopisy. Může se to upravovat různým směrem, ale nikdy už to není pravdivé.
  • Křesťanské příběhy, které jsou krásné, plné bohů a ježíšů, plné toho co bůh a ježíš říkají a jak nás vyučují. Je to ale stejné, jako by si někdo založil noviny, ve kterých by si každý den psal zprávy ze světa podle své vlastní fantazie. Volby, návštěvy prezidentů a podobně by si prostě vymýšlel. Mohlo by to být velice pozitivní, chytré a správné, ale nebyla by to Pravda.

Zhlédnutí: 275