Adventistické (a obecně všechny andělské Církevní Organizace Lidí) kladnou velký důraz na vykreslování Doby Konce jako období čipy označených lidí a policie, pronásledující Kristovce schovávajících se v ruinách zničených měst.

Toto je klamná konspirační teorie. Vychází ze špatné INTERPRETACE Biblických pasáží, kdy Ježíš Kristus popisuje, co všechno se musí stát, než znovu přijde a bude konec času.

http://cs.wikisource.org/wiki/Bible_Kralick%C3%A1/Matou%C5%A1#Kapitola_24.

Samozřejmě to nemyslel, že se to bude dít jen až na úplném konci. To co říkal je úplně jasně myšleno jako všechny události světa, které se stanou v časech mezi jeho odchodem a druhým příchodem! Podobně je tomu u Janova Zjevení, kde šelma nutí přijmout své znamení lidi po celou dobu času a nikoliv jen na konci. Představa, že na konci času budou lidé nějak hromadně nuceni přijmout nějaké znamení je proto jen fikcí, která slouží jen jako falešný důkaz blížícího se konce.

Podpora této lživé interpretace pochází z démonských “andělských zjevení”

TATO CHYBNÁ INTERPRETACE JE SAMOZŘEJMĚ NEUSTÁLE ZNOVU POTVRZOVÁNA JEN ANDĚLY a lživými proroky, takže již jí věří většina členů Církevních Organizací, ale dokonce i nevěřících, neboť je součástí mnoha ze Satana pocházejících Konspiračních teorií.

Dokonce se i věří, že “kvůli vyvoleným však ty dny zkrátil” znamená, že v době konce budou strašlivé dny pro všechny. Nikoliv. Celý tento Ježíšův projev je myšlen jako varování, že být Kristovcem není žádný med, že Kristovce bude svět mučit a trýznit pro Kristovo jméno, ale všechny dny utrpení pro každého, kdo patří Bohu, jsou zkráceny tak, aby nepodlehl!

Tvrzení, která jsou chybná a obstojí jen kvůli tomu, že pamětníci už nežijí:

Pokud někdo tvrdí, že současnost můžeme definovat jako období válek a válečného utrpení, jistě by nepochodil, kdyby toto vyprávěl v roce 1942, kdy bojovala celá planeta proti sobě a lidé se vzájemně vraždili a vyhlazovali strojními metodami.

Pokud někdo trvrdí, že současná doba je plná smrtících nemocí, jistě by neuspěl, kdyby vyprávěl o dnešní době ve středověkké evropě, kdy na mor vyhynula většina populace.

Takto popisují současnou dobu všichni konspirační teoretici a zaručení předpovídači budoucnosti jako jsou http://www.amazingfacts.org/ . Potřebují na sebe strhnout pozornost a prodat co nejvíce “zaručeně spásných příruček, videí a interpretací všeho druhu”. Samozřejmě to vše je bohatě podpořeno mohutnou internetovou reklamou: http://www.worldslastchance.com/ jejíž nasazení kulminovalo s okultisticko, věšteckým běsněním ohledně roku 2012, kdy spousty Církevních Organizací využilo tyto okultní strašáky ke zvýšení počtu svých členů.

Zhlédnutí: 1016

Translate »