Pyramida = oltář démonským bohům. Pod různými názvy, bez dalšího vysvětlení, se prodávají a vyrábějí klasické předměty uctívání démonů a démonické oltáře. Stejně jako před staletími tak lidé oslavují prastaré germánské, slovanské, keltské démonické bytosti okultní pyramidou a zasvěcují jim svůj život, rodinu a majetek.

Pyramidy se vždy stavěly jako předepsané oltáře démonickým bohům. Lidé, kteří se zabývají pyramidovými oltáři démonů se také velmi často zabývají teritoriálními démony a vytyčováním jejich prostoru. Pro tyto jevy používají označení GEOPATOGENNÍ ZÓNY. (Tedy zóny, ve kterých údajně NĚCO neznámého působí špatně, negativně). Jako důkazy funkčnosti pyramidového efektu bývají udávány různé jevy, které souvisí s projevy démonských Mocností. (Například ústup koroze nebo hniloby) Lidé také popisují stavy emocionální blaženosti, stejné jako u EFT.

V ukázkovém textu jsou vyznačena místa, kdy se o zasvěcení teritoriálnímů démonu vysvětluje pomocí Vědeckých slov:

Elektricko-psychotronický přístroj, který sestrojil ……, údajně dokáže nabíjet prostor (kravín, byt, kancelář) pozitivní energií.
Zvláštní obliby se těší u dalších vynálezců tvar pyramidy – má mít zvláštní vlastnosti, které umožňují bioenergeticky aktivovat věci nebo osoby v jejím dosahu (čistí vodu, zvyšuje odolnost člověka, posiluje pokojové květiny apod.).
S pyramidami jako „ódickými rezonátory“ experimentuje v soukromé fyzikální laboratoři dr. ….. a prostřednictvím své firmy dodává pyramidy např. do továrních hal, kde mají mít harmonizující účinek na všechny přítomné pracovníky. Prostřednictvím pyramidového generátoru vysílá bioenergii na stádo krav, které mají na sobě biorezonátory. Výsledek přenosu energie se má projevit na efektivnosti krmení apod.
Revoluci v agrotechnice má podle dr. ….. vyvolat tzv. kosmická roura – radionický vysílač, který má fungovat jako generátor ódu.
Firma … prodává několik druhů osobních biostimulátorů a aktivuje obálku časopisu …., takže tato obálka má při přiložení na nemocný orgán léčit. Při sezení na časopise …. má bioenergie prostupovat celé tělo čtenáře. Obálku časopisu…. aktivuje léčivou energií psychoenergetik. Pyramidy jako údajné akumulátory bioenergie, fascinují též léčitele …… Jiné firmy nabízejí bioenergetické vložky do bot, které podle textu reklamy zabraňují odchodu energie z těla do země a naopak ji člověku vracejí, odstraňují energetické bloky, srovnávají auru apod.
Energie pyramidy a její využití: Jak pyramida působí? Stručně řečeno je to vlastně jakýsi anténní systém. Nejúčinnější jsou pyramidy, které mají kovové hrany, zvláště měděné, titanové, stříbrné nebo zlaté. Kov pyramidálních hran stimuluje tvorbu iontů ve vzduchu a organismy nutí k přijímání většího množství kyslíku, což přispívá k celkově dobrému zdravotnímu stavu. Uvnitř pyramidy dochází také ke koncentraci kosmické energie.

Jaké je využití pyramidy?

Zesílení bioenergetické hodnoty vody.
Zenergetizování a uchování nápojů a potravin, zejména ovoce a zeleniny.
Pyramida zvyšuje účinnost léků a kosmetických přípravků.
Odrušuje geopatogenní zóny a škodlivé záření televizorů a počítačů.
Při onemocnění zmírňuje bolest a urychluje průběh nemoci.
Fantastické pocity můžete zažít při relaxaci a meditaci v pyramidě (euforie, beztělesnost,  jasnovidectví, časové dezorientace, létání, vznášení, trnutí, harmonizace životních sil apod.). Široké možnosti využití kombinace Silvovy metody a pyramidálního efektu jsou teprve před námi.
Pyramidy toho umí daleko více: brousit žiletky, dobíjet baterie, šetřit pohonné hmoty atd.
Článků popisujících klamnou vědeckou metodou jednoduchý fakt, že PYRAMIDY JSOU OLTÁŘEM DÉMONSKÝCH BYTOSTÍ a Mocností  jsou desetitisíce.

Další příklad je zde:

Vydali o tom zprávu dokonce zprávu, že zatímco kontrolní vzorky mimo pyramidu zplesnivěly a zkysly, v pyramidě se až po šesti týdnech změnily v krémovitou substanci podobnou jogurtu, na níž se neobjevila žádná plíseň. Jejich pokusy se prováděly s rajčaty, hrozny, vejci , masem, játry, rybami, svíčkovou,…. Začali dělat pokusy i s řeznými ranami, popáleninami, modřinami těch lidí, kteří strávili čas v některém modelu pyramidy. V pyramidě se ulevilo i těm, kteří měli bolesti zubů, hlavy, křeče, revmatické bolesti,……. Všichni popisovali mravenčení, teplo. Lidé si i chválili zdravější spánek, zvýšenou vitalitu, i zlepšení zdravotního stavu. Někteří vědci považují za možné, že příčinou těchto záhadných sil v pyramidách je tok energie, změna v ionizaci či elektromagnetická síla. Vědci nyní prověřují teorie o tom, že tvar pyramidy vytváří zvýšené energetické pole, což mění průměrnou rychlost fyzikálních, chemických a biologických procesů.

Tato vysvětlení pomocí neurčitých pojmů Druhé Vědy laborujících s rádoby vědeckými pojmy si tak trošku hrají se slovíčky, ale podstatu démonického OLTÁŘE UCTÍVÁNÍ popisují prakticky správně.