V celosvětovém měřítku vzrůstá touha lidí nějak vyřešit chudobu, hlad, války a nemoci. Lidem jde primárně o získání těchto hodnot a zdroj, odkud přijdou, už tak podstatný není.

Lidé, kteří nepatří Bohu, uvažují jen v rámci své tělesnosti, proto budou pořád více prahnout po démonských naukách New Age, které slibují zdraví, harmonii, mír, lásku a kdovícoještě. Křesťanství, které učí, že život v těle na tomto světě není skutečným cílem bude považováno jen za jednu z variant “osobní pravdy”. New Age hodnoty budou přijaty plošně, nejen v rámci dobrovolně sdružených skupin lidí, ale v rámci jednotlivých států a unií.

Toto se samozřejmě netýká Interpretací Bible, které původní obsah zcela převrací a mění.

Ti, kdo chtějí skutečně následovat Boha, budou vystaveni náročné zkoušce, nicméně Bůh své věrné neopustí.

Zjevení 14,12 Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“

Vzniklé „duchovní vakuum“ bude vyplněno Satanovo finálním klamem příchodem „kosmických vyšších bytostí“, démonů, kteří přinesou vlastní „Bibli“ – satanské učení pod maskou údajné harmonie, lásky, míru a tolerance. Oklamanými lidmi bude tento zdroj s nadšením přijat.