Bezbožník při svém příchodu a uchopení světovlády dokonale využije lidské pýchy.

Vláda Satanova syna bude provázena zdánlivým vyřešením vleklých problémů lidstva, jako je hladomor, závislosti a podobně. Ve světě bude panovat zdánlivá harmonie a jednota. Bude to proto, že ten co působí mezi lidmi smrtelné nepřátelství odlišných náboženství všechny sjednotí ve lži tak, aby se mohl vydat za hodného boha.

Pro ty, kdo si už v této době zamilovali lži a budou se jich nadále držet, bude vláda Bezbožníka iluzí spasení světa před problémy. Falešný Kristus ve všech svých podobách (pro každého má připravené to, co si zamiloval) totiž bude nutit lidi ke společnému úsilí vybudovat “lepší svět” vlastními lidskými silami. Tento trend už můžeme docela dobře pozorovat i v dnešních dnech.

V době, kdy se bude budovat jednotná světová vláda tohoto falešného spasitele, Satan přikáže svým démonům, aby zmírnili tlak, který na lidi vyvíjejí. Tím bude dosaženo zdánlivého vyřešení problémů, které démoni způsobovali nebo podněcovali. Lidé podlehnou velice snadno iluzi, že vytvořili “lepší svět i bez Boha”. Neúměrně vzroste jejich pýcha na to, co “dokázali” a Bezbožník této pýchy využije, aby upevnil svou pozici a utvrdil lidi v přesvědčení, že si vystačí sami a žádného Boha nepotřebují, protože dokázali vybudovat dokonalý svět bez Jeho vlády.

Představa vytvoření dokonalého světa pouhým úsilím hříšných lidí je ovšem zcela klamná, jedná se o neuskutečnitelný sen. Hříšná podstata lidských bytostí v tomto světě se nikdy nezmění a snění o vybudování bezchybného světa je jen marněním času. Satan velice usiluje o to, aby lidé věřili lži, že dokážou vládnout sami sobě a že jim je dána autorita určovat, co je dobré a co je zlé. Tato autorita ale patří pouze Bohu.