Bachova květová terapie je metoda alternativní medicíny, která se prezentuje jako zdánlivě neškodné užívání nejedovatých rostlinných esencí, díky čemuž se dotyčná osoba duševně stabilizuje a v důsledku toho pak dojde i k uzdravení tělesných symptomů

Autorem metody je Dr. Edward Bach, který připravil 38 esencí (+ 39., tzv. krizovou) s tím, že tyto esence léčí duši.

Při bližším zkoumání ovšem vyjde najevo, že tato metoda má okultní základy. Cílem Bachovy terapie je údajně „vysílat energetické impulsy z namíchaných kapek do oblasti duševní (citové) a ta zase následně vysílá impulsy do oblasti tělesné. Mezi energií esence a lidskou energií se vytvoří vztah a tím se stimulují harmonické vibrace lidského těla.” Esence mají působit na negativní emoce (strach, hysterii, pýchu, žárlivost, paniku apod.) a odstraňovat “zablokovanou energii”. Ve skutečnosti se jedná o rituální iniciace a zasvěcení démonickým silám jako v ostatní magii.

Pod maskou se tedy ukrývá esoterní klasika, pracující s pojmy “energie”, “bloky”, “negativní emoce” apod. Člověk je v Bachově terapii přesvědčován, že polykáním kapek rostlinné tinktury se pyšný člověk nezmění v pokorného, ani žárlivý v důvěřivého.

Samotný návod na jejich výrobu se příliš neliší od okultních návodů k přípravě různých “magických směsí” a lektvarů. Operuje s pojmy “elementy” (vzduch, voda, oheň a země, kterou představují příslušné květy) a “energetický potenciál květů”.

Bachova metoda tedy představuje další chytře maskovanou past, která je v dnešní době přinášející stres a nervozitu pro mnohé lidi velmi lákavá

Přestože neexistuje žádné racionální vysvětlení, tato metoda u některých lidí zabírá a dokonce se začala používat i pro zvířata. Je tedy evidentní, že zde působí něco jiného než rostlinné látky v esencích. Ty nemají moc proměňovat charakter lidí a odbourávat negativní vlastnosti jako je např. pýcha, hysterie nebo žárlivost. Bachova terapie je další cestou jak se otevřít démonickému vlivu a přijmout démonickou úlevu. Nejedná se o skutečné vyřešení problému, ale o to, že démoni lidskou mysl postupně otupují a tlumí, takže člověk má falešný pocit, že věci, které ho dříve dráždily, mu už tolik nevadí.

Celá metoda se tváří neškodně a nevinně, ale usvědčuje ji mimo jiné také to, jak je provázána s dalšími esoterními metodami a doporučována jejich poskytovateli.

Views: 48