Film, který na první pohled působí dojemně a mocně zároveň, zejména v emocionální oblasti. Esoterické a New Age poselství je ve filmu velmi jasně patrné, pokud se ovšem divák nenechá naprosto pohltit emocemi a dojemným příběhem.

V návalu rozjitřených emocí totiž člověk snadno přijme skryté poselství filmu, aniž by nad ním více přemýšlel, a přesně o to jde.

Avatar ukazuje svět, který funguje bez Boha. Svět, který má své neutrální božstvo nazývané Velká Matka. Ukazuje lidstvo jako obecně zkažené, s pokřiveným vztahem k životu a přírodě, a naproti tomu stojící obyvatele Pandory, kteří žijí s přírodou v souladu a ve vzájemné toleranci. Na první pohled tak moudré.

Co je tedy na filmu vlastně zlého? Podívejme se na jednotlivé indicie, obsažené (ať už zjevně, nebo poněkud skrytě) ve filmu, které jasně ukazují jeho skutečné démonické pozadí:

Hlavní hrdina, který “přenosem vědomí” ovládá tělo Avatara (Skoro jako když po vymístění lidské duše démon zaujme její místo a ovládá tělo svého hostitele.)
Napojení na Univerzum (Celkem běžná esoterická praxe. Pod tímto názvem se maskuje zasvěcení člověka démonu, které vede k posednutí takové osoby.)
Bohyně kmene Na´vi je vlastně sama příroda, je to neutrální božstvo. (Toto se v podstatě shoduje s panteistickým názorem, že vše je bůh, tedy jasná myšlenka New Age. Myšlenkový postup je zřejmý – jestliže je všechno bůh, pak i lidé sami jsou bohové.)
Všechno je energie. (Neosobní energie, ani dobrá, ani zlá, pouze “udržující rovnováhu”. Naprostý protiklad k plně osobnímu Bohu bible, který vždy jedná s láskou. Jestliže je všechno energie, pak od sebe prakticky nelze rozlišit stvoření a Stvořitele, protože přece obojí je určitá forma energie.)
Posvátný strom, centrum vědomí bohyně (Modla, která je uctívána, slouží právě k výše zmíněnému napojení na “Univerzum”. Opět jde o obraz navazování kontaktu s démonskými bytostmi, které se rády označují jako nejrůznější božstva.)
Satan inspiroval své přisluhovače k natočení filmu, který obsahuje zcela zjevná poselství o směřování lidstva a Satanových plánech. Díky emocionálně laděnému příběhu a úžasným efektům lidé tato poselství podvědomě přijímají, protože jejich pozornost je oslabena a odvedena na vedlejší kolej vizuálními triky.

Film dokonale koresponduje s myšlenkami New Age o tom, že nás čeká převibrování na vyšší úroveň, a blíží se vláda vzájemné slepé superlásky a supertolerance, tedy teror humanity. Hlásá myšlenky, že vše obsahuje boha, resp. vše (logicky včetně lidí) je bůh. Představuje víru v jakési “neutrální božstvo”; tato idea je plně satanská, protože Satan ví, že nikdo z lidí nemůže být neutrální.

Každý člověk musí učinit volbu mezi pravdou a lží, mezi následováním Boha, nebo Satana.

Celý film je součástí plánu pacifikace fikcí. Nakolik byl Satan v tomto svém dílku úspěšný můžeme posoudit i podle toho, že i mnozí rádoby křesťané jsou tímto filmem nadšení a absolutně nejsou ochotní vidět démonické poselství v něm obsažené.

příbuzný článek:

https://odkrytepravdy.cz/slovnik/pacifikace-fikci-opravdu-to-funguje/

https://odkrytepravdy.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/lide-hledaji-unik-v-prijemnych-emocich-druhe-moralky/

https://odkrytepravdy.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/satanovy-prezentace-nejsou-ponure-smutne-a-sklicujici/

https://odkrytepravdy.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/pripravte-se-na-to-ze-nadchazejici-zlo-bude-vystupovat-jako-dobro/

Zhlédnutí: 24