Metoda Chanellingu. Invazivní metoda duchovní komunikace, pocházející z démonů. Démon potřebuje předávat své lži rychle a se všemi zákeřnými slovními nuancemi. Na rozdíl od Ducha Svatého vůbec nepožaduje od člověka nějaký myšlenkový vklad, nebo rozhodnutí. Proto démon potřebuje přímo diktovat text.

U automatického písma jde vždy o manipulaci.

Například v následující ukázce automatického písma vložil démon strategii humanismu a sjednocení:

“… Já jsem Vykupitel, vždy jím budu. Nikdy tě neopustím. Miluji tě … obrať se ke Mně a pohlédni na Mě. Já jsem Bůh, tvůj Nebeský Otec. Uvědom si, proč jsem s tebou. Já, Bůh, udělám totéž se všemi Svými syny a dcerami, protože jste všichni Moji … Já, Bůh, vás všechny miluji. Znovu vás všechny sjednotím.”

Views: 67