Vidění aury je démonský trik na přivedení člověka do manipulativní pasti esoterických věd

Aby démonský duch přesvědčil člověka prostřednictvím lidské pýchy na své “nadpřirozené” schopnosti, může zasvěceným lidem poskytnou iluzi vidění “aury”. Tak jako jiné manipulativní iluze esoteriky a magie, vede i iluze vidění člověka do pasti studia a prohlubování rituálů magie. Esoterická učení vyučují lživá populární učení o čakrách a dalších neviditelných silách.

Mezi odměny, které démoni lidem nabízejí, jsou tělesné příjemné pocity a pýcha

Démoni se při tom dobře baví, neboť lidé jejich učení vůbec nemůžou nikdy pochopit a jsou tedy plně závislí jen na démonech, kteří je informacemi sytí. Démoni tak v lidech působí příjemný a žádaný pocit tajemna. Všichni lidé, co se hluboce zabývají učením démonů, jsou přeplněni pocitem hrdosti a pýchy na své domělé schopnosti.

Démonský duch nutí svého lidského služebníka aby ho uctíval jako svého pána, aby se mu dále zasvěcoval. Takto ovládaného člověka pak démon využívá na to, aby mi zasvěcoval další lidi, aby vnášel lidem kletby, aby lidi manipuloval a obecně páchal zlo na lidech.

Podstatu iluze vidění aury snadno poznáme podle “ovoce”. Tedy podle toho, k čemu toto učení lidi vede

Démonský duch využívá u svého lidského služebníka lidskou pýchu, nespravedlnost, touhu ovládat jiné lidi, touhu uspokojit své tělesno. Člověk milující esoterická učení aury a čaker bude čím dál víc nesnášenlivý k učení Boží Spravedlnosti a bude rychle přebírat učení Božího Odpůrce. Bude tedy vždy působit antikristovsky.

Odpověď na otázku, zda má vidění aury nějaký fyzikální, reálný základ

Lidské oko nemá žádné fyzikální schopnosti vidět další věci kromě viditelného spektra světla. Většina domělých nadpřirozených “viděných” jevů se odehrává v představě člověka. Iluze vidění aury tak spadá do stejného druhu démonských vizuálních iluzí, jako jsou mariánská zjevení, astrální cestování a podobně.

Views: 71