Astronomie je obor Vědy. Fundamentální otázka astronomie zní: “Jsme ve Vesmíru sami?”

Existuje základní modla ateistů, a tou je jejich představa nekonečnosti Vesmíru. Tato fantazie pak vytváří oblíbený klam Anateické hierokracie, že Vesmír musí být plný mimozemských civilizací existujících bez Boha. Vše je ale založeno na klamu, že nikdo z lidí nemůže vědět, co ve Vesmíru je, neboť vše pozorujeme s obrovským časovým zpožděním. Ve skutečnosti nic z toho, co pozorujeme ve Vesmíru (kromě Sluneční soustavy a několika nejbližších hvězd) již dávno neexistuje, a až k nám doletí poslední zbytky toho, co bylo stvořeno, nebesa se svinou jako svitek a Bůh stvoří nová nebesa a Novou Zemi.

Otázka “Jsme ve Vesmíru sami” je astronomií již dopředu zodpovídána odpovědí “NE, ZŘEJMĚ NEJSME”. Tvrzení, že ve vesmíru musí být i jiné civilizace, je předkládáno se smyšlenými matematickými důkazy, ale lidé si prostě přejí tomu věřit, neboť to odpovídá jejich přání aby svět existoval bez Stvořitele.

Astronomie je samozřejmě Věda zaměřená přímo proti Bohu. Její snahou je dokázat všemi prostředky, že ve Vesmíru sami NEJSME a že tudíž Bible nemůže být pravdivá a že Bůh tedy NEEXISTUJE a nebo alespoň není takový, jaký je v Bibli popsán. Že pokud je, tak je ale jiný, což přesně naplňuje Satanovo taktiku na oklamání celého světa.

Aby ASTRONOMIE ulehčila napětí lidí, uspokojuje bezbožné lidské představy tím, že existenci mimozemského života rovnou předpokládá.

I díky mediální masáži sci-fi je v podstatě nutnost existence “mimozemského života” brána jako FAKT. Tato snaha jasně astronomii usvědčuje v jejím díle, protože předpokládat nějaký fakt BEZ JAKÉHOKOLIV DŮKAZU, je fanatické.

Rovněž je tento fanatismus dokazován tím, že astronomie přijme dogma o existenci mimozemských civilizací okamžitě po tom, co se objeví ten nejnepatrnější důkaz. Zatímco jiných důkazů, které výsledky Vědy popírají, může být tisíce, a stejně jsou Vědou ignorovány, neboť cílem Vědy je popírat pravého Boha a poté pomáhat falešnému.

Myšlenková past logiky, kterou Věda vytváří je však taková, že pouze pomůže Satanovi v jeho plánu na oklamání celého světa.

Věda nyní zkoumá temnou energii a temnou hmotu, čímž se dostala na hranici Druhé Vědy, která po přijetí dogmatu o existenci mimozemských civilizací zaujme hlavní názorový směr lidstva a povede do úplného ovládnutí člověka Satanem a jeho klamem.

Příbuzné články:

https://odkrytepravdy.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/myslenka-ze-bible-vynechala-zminku-o-mimozemskych-civilizacich-je-klic-k-prichodu-satana/

https://odkrytepravdy.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/krestane-sami-vyucuji-o-existenci-mimozemstanu/

https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/mimozemstane-myslenkovy-zaklad-odporu-proti-bohu/

Zhlédnutí: 120