Tento článek je nazván třemi na první pohled odlišnými pojmy, ale jen na první pohled, neboť v základu jde o velmi podobný princip.

Astrální cestování

Jedná se o úmyslné démonické propojení ducha a duše a povolení démonické bytosti k ovládání těla. Subjekt pokoušející se o tento druh iniciace povolí démonické bytosti napadení či okupaci, která může přerůst v trvalou démonickou službu a zneužívání člověka. Prakticky totožnou věcí je hypnóza.

Hypnóza – regrese, regresivní hypnóza

Podstata hypnózy

Hypnóza je veřejností považována za otvírání skrytých lidských schopností. Nebo se vysvětluje jako komunikace s “nevědomím”. Ve skutečnosti se jedná o okultismus, o potlačení kontaktu lidského fyzického těla s myslí a o uvolnění místa pro průnik démonické bytosti. Démon poté vychytrale předvádí nejrůznější věci, aby důvěřivé lidi MANIPULOVAL. Pomocí úst “pacienta” říká vše tak, aby lidi klamal.

Hypnózou umožní hypnotizér démonovi mluvit skrze tělo pacienta. Vyučuje pak hypnotizéra a diváky svým manipulativním učením. Jedná se o vynucenou Meditaci, člověk se stane prostředníkem, médiem, mezi démonem a lidmi. Z hypnózy tedy pochází nauky, které démoni potřebují pro svůj klam na celé lidstvo, například důkazy o správnosti teorie reinkarnace, různé manipulativní učení o minulosti, které lidé důvěřivě považují za PRAVDU, i když jsou to jen lži démona.

Samozřejmě se démon všemožně snaží vyhnout svému odhalení, neboť lžím démona věří jen ten, kdo nevěří na existenci démona. Jedním z rozsáhlých klamů, které lidé získávají z hypnózy, je učení o činnosti “mimozemšťanů” na Zemi a různé UFO teorie, které jsou KLAMEM co přichází skrze “hypnózu”.

Hypnóza je tedy dočasné posednutí démonem

Jedná se tedy o instantní okamžité posednutí, které je z hlediska duchovních zákonů možné proto, že pacient i duchovní mistr tento jev CHTĚJÍ.

Informace, získané hypnózou, nejsou tedy informace pravdivé, ale manipulativně lživé. Ke zvýšení uvěřitelnosti těchto informací je většinou použita značná část pravdivých ÚDAJŮ, a mnohá fakta je možné později ověřit. Na základě těchto prověrek se nám potom zdají pravdivé i ty informace, které démon mezi pravdu vložil jako manipulaci, protože ví, že je nemůžeme OVĚŘIT JINAK.

Démon burcuje lidskou pýchu, takže lidé jeho LŽI brání, aby sami nebyli zesměšněni

Mnohdy démon burcuje pýchu hypnotizéra na jeho vlastní lidské nadpřirozené schopnosti a výjimečnost. Hypnotizér si pak myslí, že může dělat s lidmi, co se mu zlíbí a libovolně jimi manipulovat. Manipulován je tedy sám hypnotizér. Je již démonicky naplněn a dále umožňuje démonům vstupovat do nových obětí.

Téměř na stejném principu funguje astrální cestování (sebehypnóza).
Je tragické, že terapie regresivní hypnózou se používá již ve Vědou uznávané lékařské praxi
A další velmi oblíbenou metodou vypnutí mysli je takzvané Lucidní snění…

Lucidní snění

Lucidní snění (vědomé snění, bdělý, vědomý spánek) je pojmenování pro stav, kdy si spící člověk uvědomí, že sní a to mu dá možnost se ve svém snu vědomě a bez omezení (záleží na jednotlivých dispozicích) pohybovat či ho měnit. Zjednodušeně řečeno jde o „probuzení ve snu“. Užívá se i zkratka „LD“ – z anglického Lucid Dreaming.

příbuzný článek:

Meditace, meditovat

Vstupní brána: hypnóza

Hypnóza – regrese, regresivní hypnóza

Nebezpečná past lucidního snění

Floating – nenápadné nebezpečí

Zhlédnutí: 195