Tento článek je nazván třemi na první pohled odlišnými pojmy, ale jen na první pohled, neboť v základu jde o velmi podobný princip

Není to schopnost, která by byla člověku prospěšná, právě naopak. Jedná se o úmyslné démonické propojení duchovního těla a duše a povolení démonické bytosti k ovládání těla.

Subjekt pokoušející se o tento druh iniciace povolí démonické bytosti napadení či okupaci, která může přerůst v trvalou démonickou službu a zneužívání člověka. Prakticky totožnou věcí je hypnóza.

Hypnóza – regrese, regresivní hypnóza

Podstata hypnózy

Hypnóza je veřejností považována za otvírání skrytých lidských schopností. Nebo se vysvětluje jako komunikace s “nevědomím”. Ve skutečnosti se jedná o okultismus, o potlačení kontaktu lidského fyzického těla s myslí a o uvolnění místa pro průnik démonické bytosti. (Může tedy způsobit posednutí démonem). Démon poté (nezapomínejte na jeho inteligenci, která je stejná jako lidská) vychytrale předvádí nejrůznější věci, aby důvěřivé lidi MANIPULOVAL. Pomocí úst “pacienta” říká vše tak, aby lidi klamal.

Hypnózou umožní hypnotizér démonovi mluvit skrze tělo pacienta. Vyučuje pak hypnotizéra a diváky svým manipulativním učením. Jedná se o vynucenou Meditaci, člověk se stane prostředníkem, médiem, mezi démonem a lidmi.

Z hypnózy tedy pochází nauky, které démoni potřebují pro svůj klam na celé lidstvo. Z hypnózy přicházejí důkazy o správnosti teorie reinkarnace, různé manipulativní učení o minulosti, které lidé důvěřivě považují za PRAVDU, i když jsou to jen lži démona.

Samozřejmě se démon všemožně snaží vyhnout svému odhalení, neboť lžím démona věří jen ten, kdo nevěří na existenci démona. Jedním z rozsáhlých klamů, které lidé získávají z hypnózy, je učení o činnosti “mimozemšťanů” na Zemi a různé UFO teorie, které jsou KLAMEM co přichází skrze “hypnózu”.

Hypnóza je tedy dočasné posednutí démonem

Jedná se tedy o instantní okamžité posednutí, které je z hlediska duchovních zákonů možné proto, že pacient i duchovní mistr tento jev CHTĚJÍ.

Informace, získané hypnózou, nejsou tedy informace pravdivé, ale manipulativně lživé. Ke zvýšení uvěřitelnosti těchto informací je většinou použita značná část pravdivých ÚDAJŮ, a mnohá fakta je možné později ověřit. Na základě těchto prověrek se nám potom zdají pravdivé i ty informace, které démon mezi pravdu vložil jako manipulaci, protože ví, že je nemůžeme OVĚŘIT JINAK.

Démon burcuje lidskou pýchu, takže lidé jeho LŽI brání, aby sami nebyli zesměšněni

Mnohdy démon burcuje pýchu hypnotizéra na jeho vlastní lidské nadpřirozené schopnosti a vyjímečnost. Hypnotizér si pak myslí, že může dělat s lidmi, co se mu zlíbí a libovolně jimi manipulovat. Manipulován je tedy sám hypnotizér. Je již démonicky naplněn a dále umožňuje démonům vstupovat do nových obětí.

Téměř na stejném principu funguje astrální cestování (sebehypnóza).
Je tragické, že terapie regresivní hypnózou se používá již ve Vědou uznávané lékařské praxi
A další velmi oblíbenou metodou vypnutí mysli je takzvané Lucidní snění…

Lucidní snění

Lucidní snění (vědomé snění, bdělý, vědomý spánek) je pojmenování pro stav, kdy si spící člověk uvědomí, že sní a to mu dá možnost se ve svém snu vědomě a bez omezení (záleží na jednotlivých dispozicích) pohybovat či ho měnit. Zjednodušeně řečeno jde o „probuzení ve snu“. Užívá se i zkratka „LD“ – z anglického Lucid Dreaming.

příbuzný článek:

Meditace, meditovat

Vstupní brána: hypnóza

Hypnóza – regrese, regresivní hypnóza

Nebezpečná past lucidního snění

Floating – nenápadné nebezpečíj grey - Astrální cestování, Lucidní snění Přečteno 19038 krát.
Sdílej:

Related Posts

 • fig 14 02 2022 09 25 03 150x150 - Astrální cestování, Lucidní sněníHumanita je nesmyslná nauka založená na lidské pýše Tento článek nehovoří o uměleckém směru s názvem "humanismus". Korektní by bylo používat název HUMANITA Základem humanismu je lidská pýcha na sebe sama. Tato pýcha vede k základní chybě celé nauky. Humanita chybně předpokládá, že v podstatě každý člověk se chová čestně,…
  Tags: a, se, že, slovník, h, odkryté, lži, s, u
 • dna 1811955 1280 1 150x150 - Astrální cestování, Lucidní sněníNemluvme o technologii, ale o té Vědě, která se zabývá prakticky nepoužitelnými věcmi Pozor! Následující text nehovoří o technice a poznání fungování věcí, ale o lidské snaze vysvětlit existenci světa a vznik života bez Boha a Božího Stvoření. Zde píšeme o ateistické Vědě, tedy té, která se vyučuje ve státních školách a…
  Tags: a, se, že, o, slovník, l, odkryté, lži, s, u
 • fear 615989 1280 150x150 - Astrální cestování, Lucidní sněníApostáze se týká celého lidsva, ne jen Církevních Organizací Apostáze je odpadnutí od Boha, odvrácení od Boha, odstoupení od Boha je jedním ze Znamení Času blížícího se konce. Pojem "apostáze" je pro své důležité postavení v Satanově taktice klamání celého světa (Pomocí Mluvícího Obrazu) terčem obrovského množství chybných výkladů. Odstoupení…
  Tags: se, a, slovník, odkryté, lži, s, u
 • fig 11 04 2022 08 21 45 150x150 - Astrální cestování, Lucidní sněníUčení Církevních Organizací o Vytržení je lež Ve většině církevních organizací se šíří lživá varianta učení o vytržení církve. Tvrdí, že Boží věrní budou vytrženi z tohoto světa k Bohu ještě dříve, než přijde doba velkého soužení. Toto učení tak vlastně křesťany chlácholí, že se nemusejí bát, protože nic z…
  Tags: a, se, slovník, odkryté, lži, s, u
 • stones 2043704 1280 150x150 - Astrální cestování, Lucidní sněníDémonské učení, které je součástí magických obřadů zasvěcení obytných prostor démonické bytosti. Osoby, které se věnují tomuto rituálu a jsou již démonem dobývány, bývají agresivní při odkrývání démonské podstaty tohoto učení a propadají záchvatům velkého vzteku. Feng-shui je démonická nauka, nepřátelská člověku. Pokud někdo věří, že feng shui funguje, dostává…
  Tags: se, a, které, že, slovník, odkryté, lži, s, u
Translate »