Sdílej:
j grey - Apostáze, vysvětlení Přečteno 16836 krát.

Apostáze je odpadnutí od Boha, odvrácení od Boha, odstoupení od Boha

je jedním ze Znamení Času blížícího se konce. Pojem “apostáze” je pro své důležité postavení v Satanově taktice klamání celého světa terčem obrovského množství chybných výkladů. Odstoupení od Boha se týká všech lidí, nejen lidí, co v Boha věří. Odstoupení od Boha je příklon lidí k Druhé Morálce, k odstoupení od základů rodinného soužití, ve svedení žen k ďábelským naukám rozvracejícím vztah mezi mužem a ženou.

Apostáze je stav, kdy se přestanou významně rodit děti, protože se rozpadne rodina a absolutní většina lidí upadne do nekonečného cizoložství a do tělesného hříchu (tedy budou neustále dělat přesně to, co nevede k žádnému cíli ke kterému chtějí směřovat).

Apostáze se nese v duchu “Evího syndromu”. Celá nauka Bezbožnosti je cílená převážně na mladé plodné ženy, aby byly vychovány do role svobodné matky, nespokojené s rolí manželky v normální rodině přirozené člověku podle Boha.

Co apostáze není (důvod proč už byla mnohokráte chybně ohlašována)!

Apostáze není stav, kdy většina lidí přestane věřit v Boha. To většina nevěří stejně. Je to stav, kdy se lidé začnou chovat úplně proti morálním hodnotám, které Bůh vepsal do lidského srdce.

Lidé se sice nepřiklání k Bohu, ale dělají to právě proto, že znají pravého Boha a přesně toho nemají v lásce. Apostáze je stav, kdy se lidstvo pomocí učení démonů samo přesvědčí k víře ve falešného boha, a naukami si vytvoří logickou past myšlenkového kruhu. Z pasti těchto nauk a z nich vyplývajících “logických nutností” nejde ani usilovným přemýšlením uniknout, neboť všechny myšlenkové cesty, které by mohly vést k Pravdě, jsou již obestavěny lživými naukami.

Falešného boha Satanova budou lidé milovat, a proto ten stav přeci NEBUDE PŘIPOMÍNAT ODPADNUTÍ OD BOHA NEBO OD DUCHOVNOSTI. Bude vypadat jako pravá zbožnost, ale bude to láska k falešnému bohu.

Koho se tedy týká odpadnutí od Boha

Apostáze se týká všech lidí jako celku. Jedná se o sjednocení celého lidstva, které je možné nikoliv k Pravdě, ale sjednocení ke lži. Apostáze je logická past, kdy všechna učení (včetně aktivního popírání Boha v “ateismu”) povedou k iluzi, že bůh opravdu existuje a že to musí být Satan. Znamená to odstoupení od všech Božích věcí, včetně Božích doporučení pro lidský spravedlivý život. Znamená to příchod bezbožné Druhé Morálky, uctívání Nepravostí, Rozpad mezilidských vztahů.

Chybně vykládaná Znamení Času

Apostáze byla už mnohokráte spatřována vypočítávači doby konce Světa. Ukázalo se, že zjevně byla spatřována chybně, neboť konec Světa nenastal. Za odvrácení od Boha se totiž nedá považovat přirozený stav lidstva, kdy většina lidí nemá rádo Boží věci, protože jdou proti tělesným věcem, kterým rozumí. Přirozený stav odmítání Božího je normální, takže v každé době je většina lidí odvrácená od Boha k tělesným věcem.

Aby mohlo nastat odvrácení od Boha záměnou za falešného, Satan potřebuje pomocníky z řad “křesťanů”, kteří budou vytrvale hlásat učení FALEŠNÝCH DŮKAZŮ BLÍŽÍCÍHO SE KONCE!

Církevní Organizace, zahleděné do vlastních nauk, vedou lid povětšinou přímo do pasti

Církevní Organizace jsou největší měrou zodpovědné za rozšíření falešných učení. Na chybné Interpretace Bible, vzniklé kupčením s Vědou a démonskými naukami, již po roce 2000 bez problémů navazují i channelingová učení démonů a posléze démoni potvrdí tyto chybné závěry pomocí Druhé Vědy.

 

Sdílej:

Related Posts

 • laptop 2562361 1920 150x150 - Apostáze, vysvětleníProtože Věda sama o sobě prohlašuje, že existuje pro popření Boha Věda existuje proto, aby popírala Boha. Ve snaze přesvědčit nevěřící nebo upevnit svou vlastní víru se někteří křesťané (kreacionizmus) spoléhají na to, že Věda jim poskytne důkazy pravdivosti Bible a existence Boha, což je logická chyba. Písmo Svaté nás…
  Tags: a, se, boha, v, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
 • man 1216854 1280 150x150 - Apostáze, vysvětlení
  Tags: a, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
 • pagan altar 1034856 1920 150x150 - Apostáze, vysvětleníKineziologie - další název pro rafinované šíření okultizmu Kineziologie si dává záležet na tom, aby byla chápána jako vědecká metoda. Její publikace působí velmi seriózně a přehledně, důvěru může vzbuzovat i množství doporučovaných ověřovacích testů. Pokud se někdo rozhodne pro tuto metodu, měl by vědět, že její podstata je čistě…
  Tags: a, se, k, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
 • pixabay 592256 1280 150x150 - Apostáze, vysvětleníLevný a energeticky nenáročný trik, jak dělat záhadno a symboliku ve velkém, jsou kruhy v obilí Úkolem piktogramů je šířit démonickou symboliku, pocit nepochopení tajemna a neustále připomínat, že démonické jevy jsou reálně zde. Je vcelku jedno, zda-li jsou ty které kruhy tvořeny skupinou šlapačů nebo přímo démonskou silou...(okultista by jí…
  Tags: a, v, se, k, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
 • tarot 150x150 - Apostáze, vysvětleníNesnášíš náboženství? Bůh také Většina ateistů má jistě za to, že křesťané jsou nějací šířitelé jakéhosi spasení, chodí do kostela uctívat papeže nebo se shromažďují ve sborech a tam plánují příchod Aštara Šerana s Ježíšem v patách nebo rozdávají časopisy Strážná Věž, které píší o příchodu Ježíše a proto musíte…
  Tags: a, se, v, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
Translate »