Apokalyptická proroctví, kterými dnes řada lidí zaplavuje internet a jiná média, nemají žádný užitek pro Boží lid.

Jde o proroctví typu „Francie bude zničena“, „Přijde válka mezi Izraelem a Íránem“ , „Prezident Spojených států je antikrist“ nebo „Musíte si rychle udělat zásoby jídla a vody na půl roku“ Tato údajná proroctví jsou jen konspirační teorie s křesťanskou nálepkou. Jedná se o Nepravost.

Proroctví podobného ražení mají lidi zastrašovat (hlavně ta, která mluví o válkách, přírodních katastrofách…), nebo budit paniku. Vždy nabízí jako řešení členství v Církevní Organizaci. Jedná se tedy o náborové akce do manipulativních lidských Organizací. Je až s podivem, kolik křesťanů v dnešní době tento typ předpovědí vyhledává a nadšeně hltá, podobně jako jiní lidé vyhledávají nejnovější drby v bulvárních plátcích. Je to vlastně takový adrenalin, křesťané se vyžívají v nekonečných debatách o detailech předpovědí, s očima navrch hlavy očekávají předpovězené katastrofy.

Předpovědi často zahrnují silně apelující výzvy k evangelizaci a tlačí lidi strašákem krátícího se času. Dokonce obsahují někdy i konkrétní údaje (například o konci světa) typu „zbývají už jen dva nebo tři roky“.

Proč tedy tyto předpovědi nejsou užitečné? Nikoho nelze donutit k víře strachem, stejně jako není možné tímto způsobem motivovat křesťany k evangelizaci. Ti, kdo skutečně následují Ježíše, o Něm mluví, protože Ježíš je středem jejich života, a nepotřebují nad sebou bič v podobě zastrašující předpovědi.

Bůh není manipulátor ani vyděrač, chce, aby Ho lidé následovali ze své vlastní svobodné vůle, ne proto, že se bojí, aby za rok nepřišel konec světa.

Bůh také povolává své proroky v této době proto, aby bezpečně provedl svůj lid všemi duchovními nástrahami a Satanovými klamy, ne proto, aby přinášeli dech beroucí katastrofické scénáře.

Výsledek těchto předpovědí

Jsou lidé zbožnější?

Většina křesťanů, kteří tyto předpovědi vyhledávají, je jimi tak uchvácena, že veškerý čas pohltí diskutování a přemítání o detailech. Nijak to neprohlubuje vztah těchto lidí s Bohem.

Je pozornost upoutávána více na Boha?

Pozornost lidí se většinou upíná k tomu, kdo tuto předpověď přináší a tyto tendence přerůstají až k nezdravému obdivu, který nedovoluje předpovídající osobu a její výroky jakkoli kritizovat. Rozsuzování předpovědi, které vede k jejímu zpochybnění, je obvykle tvrdě odmítáno a rozsuzující křesťané jsou umlčováni, zasypáváni různě překroucenými argumenty a zesměšňováni.

Získávají křesťané nové a nezbytné informace?

Výroky typu „Křesťané budou pronásledování“ nepřinášejí nic nového, protože veškeré potřebné informace o tom, co mají očekávat, už Bůh svým následovníkům dal ve svém Slově. Kromě toho taková prohlášení posilují zcestné názory, že poslední časy se poznají podle pronásledování křesťanů. Ve skutečnosti jsou křesťané pronásledováni už od novozákonních dob.

Katastrofické předpovědi označované jako proroctví se neliší od výroků nejrůznějších věštců a okultistů, kteří neustále varují před všelijakými katastrofami.

Ti, kteří se rozhodli těmto předpovědím věřit, si vždy najdou něco, co zdánlivě ukazuje na naplnění předpovědi, i když jde často o událost, která už se v minulosti stala, nebo jde o jev, který se cyklicky opakuje. Například předpověď prohlásí “zvířata se budou shlukovat do skupin, dokonce různé druhy zvířat.” Pak přijde zpráva, že ptáci hromadně umírají a fanoušci předpovědi okamžitě zajásají, že “už se to naplňuje”. Že předpověď říká něco jiného, nebo že jde o událost, která není v historii nová, hravě smetou stranou, jen aby nepřišli o svůj “důkaz”.

Součást Satanovy manipulace

Satan potřebuje, aby i křesťané začali těmto předpovědím věřit, proto některým z nich dává křesťanskou nálepku, aby byly pro takové akceptovatelné a bylo možné je vydávat za skutečná proroctví. Mnohé katastrofické předpovědi totiž mluví o tom, jak je nezbytné, aby se lidé sjednotili, tolerovali se, aby mezi nimi byla láska (čímž je míněna slepá superláska, ne skutečná láska z Boha). Je v nich nenápadný podtón „hlavní je přece, abychom se měli rádi, nezáleží až tak na pravdě, každý může mít svoji…“ Předpovědi vydávané za proroctví a nesoucí nenápadné poselství vzájemné slepé supertolerance a superlásky jsou součástí Satanova plánu, jak tyto myšlenky zafixovat i v myslích lidí.