Údajná modrooká blond vědma poustevnice z ruské Sibiře je ústřední postavou knih Vladimira Megeho, a jejím prostřednictvím jsou lidé vyučování klasické Satanovo nauky plné velice čistých ideálů tělesného smýšlení. Prostřednictvím této postavy, stejně jako použitím jiných blond modrookých vědem, bičuje Satan do vysokých obrátek lidskou představu o klasické telesně blažené existenci, která je sice příjemnou představou, ale lidé jsou takové povahy, že by je to nebavilo dlouho praktikovat.

V mnoha knihách Vladimira Megreho se tak, stejně jako u jiných vypravěčů satanského klamu, dozvíme nové prosatanské interpretace vzniku světa, klasické smyšlenky o mimozemských civilizacích a vůbec vše, co Satan potřebuje ke svému klamání lidí.

Satan trýzní tím co chceme i nechceme současně

I v tom je zlomyslná Satanovo past. Satan ukazuje lidem, po čem touží jejich tělesno, ale zároveň je dostává do situace, kdy nabízí další lákadla, která mu existenci v této blaženosti zcela znemožňují. Ve svém výsledku pak jen prohlubuje bezbožnou beznaděj a rozháranost člověka. Satan zná tělesný rozum člověka dokonale a tak může člověka trýznit díky lidským nesplnitelným přáním a tužbám.

Základem je tedy povídání o “ideální společenosti”

Satan ví, jaké jsou záměry tělesného smýšlení lidí. Ví, že tyto záměry a ideály neexistují proto, aby se realizovaly, ale aby pudově určovaly, co má člověk chtít a kam má směřovat. Podobně fungoval i klam komunismu, kdy se směřovalo k utopii, že všichni budou mít všechno a přitom ještě budou velmi málo pracovat. Je až s podivem, kolik lidí za tím ideálem kráčelo.

Povídá se zde o “ideálních podmínkách” pro početí a těhotenství, ale kdo ví, co to vlastně je? Povídá se zde o “nejšťastnějším dítěti” ale co to vlastně je? Jsou to vlastně jen konečné představy tělesného rozumu, které určují směry a představy. Prostě tyto ideály nemůžou nastat. Co se stane s ideálně šťastným dítětem, když upadne a bouchne se do hlavičky? Okamžitě se to pokazí a už je jen skoro ideálně šťastné, nebo jinými slovy, úplně normální dítě. A to ani neuvažujeme fakt, že v “naprosto ideální společnosti”, kde neexistují špatné důsledky svobodných rozhodnutí, může z lidí vyrůst stvůra, která při prvním kontaktu s konfliktem způsobí hrůzné zlo.

Člověk ale nedokáže svojí vlastní existenci zajistit ani řídit, je vždy ve vleku duchovních sil, které vyvolal

Ve skutečnosti je to tak, že člověk nedokáže sám sebe ovládat a jeho zdánlivé sebeovládání je vždy ruku v ruce spojeno se spoluprácí se Satanovo démony. Lidská budoucnost je jasně dána a ze Zjevení Bible víme, že existence lidstva je ukončena úplným odvrácením od Boha. Vládci si nechávají radit od démonů stejně jako obrovské množství lidí. Zaklínání v podobě “komunikace se světelnými bytostmi a objednávání z vesmíru (The Secret, Tajemství)” jasně ukazuje, že lidé při ovládání sami sebe velmi často žádají pomoc Satanovu, nabízenou jako mnoho variant lží.

Share This