Akupunktura je druh rituálu, který se v západní společnosti často vysvětluje pojmy Vědy jako jakési dráždění nervů za účelem jisté tělesné reakce. Ve skutečnosti lidé provozující rituály akupunktury používají pojmy esoteriky jako je aura, čakry a podobně.

Všechna východní náboženství odkud akupunktura (a akupresura) pochází představují různé formy démonského uctívání. Lidé nevědí, že jehly používané v akupunktuře jsou před používáním nejprve požehnány různými vůdci východních náboženství, a tudíž jsou přímými vstupními branami pro démony.


Jakékoli nadpřirozené uzdravení, jiné než pocházející přímo od samotného Ježíše Krista, je iluzorní démonické uzdravení, které vede k démonickému zamoření nebo svázanosti. Bůh sám dal lidem poznání, které dnes používají naši lékaři. Lidé tedy nemají vyhledávat uzdravení od démonských duchů a Satana.”

Věda, která doposud slouží jako Satanův nástroj k popírání Boha a existence duchovního světa, samozřejmě není schopná principy fungování akupunktury ze svého materialistického hlediska vysvětlit.

V následující citaci z časopisu 21.století (září 2010) je to jasně patrné. (Komentáře k obsahu článku jsou zobrazeny silně)

“Principy fungování akupunktury nebyly z hlediska západní medicíny zatím dostatečně objasněny a řada lékařů ji proto dodnes považuje za pavědu.”  Protože Věda má povoleno fungovat pouze v materialistických parametrech, logicky nemůže objasnit princip učení démonů, tedy princip duchovní. Vědci mají Satanem povoleno držet se pouze ve velmi úzkém vymezeném prostoru, proto i v tomto článku autor jen opatrně “ťuká okolo” problému, který je jasně duchovního, a ne materiálního rázu.

“Nedávno publikovaná studie ukazuje na jeden z možných mechanismů působení jehliček na molekulární úrovni. Mezinárodní tým vědců pod vedením Jürgena Schnermanna přišel se zjištěním, že látka adenosin je velmi aktivní ve spodních vrstvách kůže, které zasahuje právě akupunktura….Signál, který adenosin dále předá mozku, má za následek sekreci přirozených “zabijáků” bolesti, endorfinů, a velmi efektně tak od bolesti ulevuje.”  Úsměvný pokus dát nejistému tápání punc vědeckosti (protože cizí termíny u lidí nezasvěcených do oboru vzbuzují dojem, že jde o velmi učenou definici) a snaha zmírnit úvodní přiznání, že věda vlastně vůbec neví, na jakém principu akupunktura funguje. Vysvětlení založené na stimulaci produkce endorfinů trochu pozapomíná, že akupunktura se užívá např. i pro lidi s nadváhou, nebo při odvykání kouření. Jestliže v těchto případech funguje, dost těžko se to dá vysvětlit jako důsledek produkování hormonů tlumících bolest. Materialistický vědec má povoleno vymýšlet si ty nejbizarnější teorie, ale nemůže připustit možnou existenci duchovního světa a jeho vliv na náš život. Proto jsou pokusy vědy vysvětlit materialisticky duchovní věci vždy lživé a klamné.

Je ovšem pravděpodobné, že se situace už brzy změní, a místo materialistické vědy nastoupí Druhá Věda, směšující pochybné důkazy a dávné esoterní nauky.

Zhlédnutí: 172