Afirmace je lživý a manipulativní výrok, zpravidla velmi pozitivně formulovaný. Zdánlivě jde o moudré výroky, ovšem tato moudrost, i když se ohání duchovními pojmy, funguje stále na principu tělesné logiky a jde tedy o moudrost, kterou Bible označuje jako “přízemní, živočišnou a ďábelskou”.

Lidé, kteří myšlenky afirmací přijímají, reagují velmi popudlivě až agresivně na jakoukoli zmínku o tom, že autorem těchto sladkých a pozitivních výroků je Satan, Boží Odpůrce. Společně s dalšími zdroji mají také afirmace za úkol uvést na scénu druhou morálku.

Neexistuje nic takového jako “moudrost přírody”. Příroda a vše v ní je pouze Stvořením, dílem Boha Stvořitele. Veškerá esoterní a jim podobná učení ráda operují s pojmy “mír, harmonie”. Vždy se ovšem jedná jen o působení na tělesnost a emoce. Co je a není dobré stanovil Bůh a On je také absolutní hodnotou, vůči níž lze správně vyhodnotit, co je dobré a co zlé.

Zhlédnutí: 136