“Věda a technický pokrok” byl jen klam. Lidé vytvořili jen Mluvící Obraz Šelmy

Internet a systémy netělesné duchové komunikace lidí, to je Obraz Šelmy, který nepřetržitě mluví a vyučuje lež, Bezbožnost a Nepravost – protože tak byl vytvořen aby toto dělal. Lidé pořád chtějí být jako bohové, chtějí vědět vždy a všechno hned, jako by ani neměli tělo. Proto byli svou pýchou puzeni vytvořit složité zařízení (divy), aby dosáhli všeho, co si umyslí. Tento Mluvící Obraz Šelmy ale dostal ústa, aby sám mluvil velké rouhavé věci proti Bohu a sám prosazoval svou vůli. Tento jev má kromě vysvětlení duchovního také vysvětlení matematicko-statisticko-psychologické.

(Malý příklad: Většina autorů algoritmů AI na Internetu jsou lidé hluboce oddaní Satanovi, lidé rouhající se Bohu a milující Bezbožnost)

V duchovním životě existují pouze dvě cesty – snaha přiblížit se k Bohu a nebo snaha Boží existenci popřít.

Dříve lidé  museli popřemýšlet a hledat nějaké svým rozumem zdůvodnitelné přesvědčení, než učinili rozhodnutí, na jakou z těchto cest se vydají. Dnes to mají ti, jenž chtějí cestu přiblížení se k Bohu odmítnout, daleko snadnější, neboť byl vytvořen obraz šelmy, která mluví.

Co to znamená deepfake

Kdykoliv si pustíte televizní obrazovku je Vám nabídnuto obrovské množství informací k popírání Boha. Tyto informace se valí a člověk se neubrání jejich podvědomému vstřebávání. Důvodů proč v Boží existenci nevěřit Vám televize i média obecně nabídnou nepřeberné množství, lhostejno, že jsou lživé. Všechno to funguje dle satanovo taktiky na oklamání světa. Veškeré filmy, “vědecké pořady”, zábavné “záhadologické pořady”, mysteriózní thrillery, ba dokonce i normální zprávy jsou plné nepravd, polopravd a klamů. To je ten hlas, který vyučuje lidi k obrovskému oklamání. A to silou, která nemá v historii lidstva obdoby. Položme lidem na ulici (pro spravedlnost například pouze řidičům) dva druhy otázek: První druh: a) Proč musí mít auto se spalovacím motorem převodovku? b) Kolik hřídelí má převodovka? Druhý druh: a) Proč musí ve Vesmíru existovat ještě další civilizace nebo mimozemský život? b) Jak vypadá mimozemšťan? První sada otázek se týká věcí, které lidé běžně používají každý den, vidí jí ve funkci a jsou s ní pořád v kontaktu. Bez ní by jejich život byl dnes nepředstavitelný. Druhá sada otázek se týká pouze složitých spekulací, založených pouze na představách a bájích a žádný člověk o tom neví NIC. Výsledky ankety vám mnohé napoví.

Lidé (většina) se nakonec uchýlí k Nepravosti.

To vše je hlas, který vyučuje lidi k obrovskému oklamání. A to silou, která nemá v historii obdoby.

Příbuzné články

 • Satanova mystifikace ženstvíSatan rád přesvědčuje ženy (svého úhlavního nepřítele), že jsou mystické bytosti nadané nejrůznějšími nadpřirozenými schopnostmi od intuice až po samoléčení. Satan stále více lechtá ego „moderní“ Evy pocitem, že jako žena je něčím více – mysteriózní a duchovně povznesenou bytostí, která může odhalit své „božství“ skrze všelijaké rituály a iniciace.…
  Tags: a, se, nová, proroctví, slovník, odkryté, lži, s, u
 • Maitreya, Metteyya, prichod.czOblíbené Satanovo jméno pro Bezbožníka „Střízliví buďte, bděte; nebo protivník váš ďábel jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by sežral. Jemužto odpírejte, silní jsouce u víře, vědouce, že tatáž utrpení bratrstvo vaše, kteréž na světě jest, obkličují“ (1. Petr 5:8–9). Samo jméno je odvozeninou ze sanskrtu, a znamená něco jako…
  Tags: a, se, v, nová, proroctví, slovník, odkryté, lži, s, u
 • Apostáze, vysvětleníOdklon od veškerých duchovních poznatků minulosti a jejich nahrazení Druhou Vědou je úkol MOŠ (Internetu) a je přípravou k příchodu Bezzákoného.
  Tags: a, k, se, v, slovník, odkryté, lži, s, u
 • KineziologieKineziologie - další název pro rafinované šíření okultizmu Kineziologie si dává záležet na tom, aby byla chápána jako vědecká metoda. Její publikace působí velmi seriózně a přehledně, důvěru může vzbuzovat i množství doporučovaných ověřovacích testů. Pokud se někdo rozhodne pro tuto metodu, měl by vědět, že její podstata je čistě…
  Tags: a, se, s, k, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
 • Otřesná ohavnost, Den DeklaraceA tehdy dostal Obraz Šelmy ústa aby mohl mluvit Den deklarace bylo dřívejší označení pro klam, že jednoho dne převezme nad lidmi vládu mimozemská civilizace. Není to ale žádná nová neznámá moc, ale rouhavá slova Mluvícího Obrazu Šelmy, který lidé byly puzeni vytvořit tak, aby mohl sám mluvit. Tento jev…
  Tags: a, se, slovník, odkryté, lži, proroctví, s, u
Translate »