j grey - Onesness, Jednota Přečteno 10786 krát.

Nauky Jednoty budou a jsou výstavní, na oko krásné a okázalé

Součástí Satanovy taktiky na oklamání celého světa je prosazení nauky na ovládání sama sebe bez Božího slova, takzvané humanity. Nauky, která je sice logická, ale nedá se podle ní žít jinak, než ve lži. Jedná se o takzvané “sjednocení ve lži”.

Tuto nauku Boží Odpůrce prezentuje velmi podrobně například v channelingovém díle N.D. Walshe “Hovory s bohem”.

Veškeré světové myšlení 21. století upustí od materialistické Vědy a přilne k duchovním naukám Druhé Vědy, což bude vysvětlováno jako převibrování na vyšší úroveň existence lidí. Ve skutečnosti se ale jedná o naplnění Božího plánu soudu nad tímto světem, kde Bůh zaslibuje zaslání mocného díla klamu tak, aby se všichni, kdo nemilují Pravdu, zamilovali do lží a nepravostí.

Sjednocení ve lži se nejčastěji na internetu nazývá Onesness, Jednota

Při vyhledávání slova Onesness tedy nalezneme převážně zdroje démonských učení, tedy různé channelingy démonských bytostí, zasvěcování do esoterických učení a nauky filozofie humanismu. Nauky Jednoty budou a jsou výstavní, na oko krásné a okázalé. Však Satan byl nejkrásnější stvořenou bytostí a také mu patří království světa.

Jednota musí přijít a jistě uspěje. Jedná se o sjednocení lidí ke lži, k nepravosti, skrze pýchu, přetvářku a emocionální terapie duše pomocí démonického zasvěcování či sebeposednutím skrze meditace. Jejím králem je falešný kristus a falešný bůh Satan, ovládající principy života těla.

Dalším z příkladů učení démonů (vydávajících se za naše vyspělejší bezhříšné kosmické bratry), vyučujících důvěřivé lidi naukám humanity jsou již nyní mimozemské Bible. Ty se stanou pro lidstvo závazné ihned po tom, co lidé přijmou dogma o existenci mimozemských civilizací. To je ostatně v myšlení lidí již v roce 2011 téměř výhradně PŘIJATO.

Related Posts

 • 75
  square 1545822 1280 150x150 - Onesness, JednotaProrok není věštec, který předpovídá budoucnost na požádání, prorok oznamuje Boží věci lidem, podle Boží vůle. Protože skuteční Boží proroci stojí proti dílu Bezbožnosti, překroutil trvalý vliv Božího Odpůrce význam slova "prorok" tak, aby ho většina lidí vnímala jako synonymum pro "věštce", tedy pro člověka, který okultními metodami napodobuje předpovídání budoucnosti.…
  Tags: a, v, se, odkryté, lži, proroctví, rozsuzujte, slovník
 • 75
  pixabay 592256 1280 150x150 - Onesness, JednotaLevný a energeticky nenáročný trik, jak dělat záhadno a symboliku ve velkém, jsou kruhy v obilí Úkolem piktogramů je šířit démonickou symboliku, pocit nepochopení tajemna a neustále připomínat, že démonické jevy jsou reálně zde. Je vcelku jedno, zda-li jsou ty které kruhy tvořeny skupinou šlapačů nebo přímo démonskou silou...(okultista by jí…
  Tags: a, v, se, o, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
 • 73
  man 1216854 1280 150x150 - Onesness, JednotaObrazovka je obraz šelmy, který nepřetržitě mluví a vyučuje lež. (Dnes též "deepfake") V duchovním životě existují pouze dvě cesty - snaha přiblížit se k Bohu a nebo snaha Boží existenci popřít. Dříve lidé  museli popřemýšlet a hledat nějaké svým rozumem zdůvodnitelné přesvědčení, než učinili rozhodnutí, na jakou z těchto…
  Tags: a, se, v, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
 • 65
  Na různých křesťanských konferencích a akcích se lidem neustále a zpravidla hlučně vtlouká do hlavy, že jsou povoláni, aby na tomto světě vítězili, aby vyrvali svět Satanovi, zničili jeho moc apod. Běžně to vypadá tak, že hlavní "hvězda" akce řve na celé kolo do mikrofonu, jak šlapeme po Satanovi, jsme vítězové, jdeme vzít zpět,…
  Tags: a, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
 • 62
  addict 2713526 1920 150x150 - Onesness, JednotaPřirozený pud a drogovou závislost srovnávají jen manipulátoři Není možné srovnávat lidskou touhu po partnerovi opačného pohlaví s drogovou či alkoholovou závislostí. Jelikož pohlavní touha JE každému zdravému člověku dána jako přirozená potřeba. Potřeba brát drogy nebo žít v alkoholovém opojení NENÍ člověku dána jako přirozená potřeba. Proto tento blud umožňuje…
  Tags: a, se, v, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník

Komentáře

Translate »