Sdílej:
j grey - Onesness, Jednota Přečteno 12072 krát.

Nauky Jednoty budou a jsou výstavní, na oko krásné a okázalé

Součástí Satanovy taktiky na oklamání celého světa je prosazení nauky na ovládání sama sebe bez Božího slova, takzvané humanity. Nauky, která je sice logická, ale nedá se podle ní žít jinak, než ve lži. Jedná se o takzvané “sjednocení ve lži”.

Tuto nauku Boží Odpůrce prezentuje velmi podrobně například v channelingovém díle N.D. Walshe “Hovory s bohem”.

Veškeré světové myšlení 21. století upustí od materialistické Vědy a přilne k duchovním naukám Druhé Vědy, což bude vysvětlováno jako převibrování na vyšší úroveň existence lidí. Ve skutečnosti se ale jedná o naplnění Božího plánu soudu nad tímto světem, kde Bůh zaslibuje zaslání mocného díla klamu tak, aby se všichni, kdo nemilují Pravdu, zamilovali do lží a nepravostí.

Sjednocení ve lži se nejčastěji na internetu nazývá Onesness, Jednota

Při vyhledávání slova Onesness tedy nalezneme převážně zdroje démonských učení, tedy různé channelingy démonských bytostí, zasvěcování do esoterických učení a nauky filozofie humanismu. Nauky Jednoty budou a jsou výstavní, na oko krásné a okázalé. Však Satan byl nejkrásnější stvořenou bytostí a také mu patří království světa.

Jednota musí přijít a jistě uspěje. Jedná se o sjednocení lidí ke lži, k nepravosti, skrze pýchu, přetvářku a emocionální terapie duše pomocí démonického zasvěcování či sebeposednutím skrze meditace. Jejím králem je falešný kristus a falešný bůh Satan, ovládající principy života těla.

Dalším z příkladů učení démonů (vydávajících se za naše vyspělejší bezhříšné kosmické bratry), vyučujících důvěřivé lidi naukám humanity jsou již nyní mimozemské Bible. Ty se stanou pro lidstvo závazné ihned po tom, co lidé přijmou dogma o existenci mimozemských civilizací. To je ostatně v myšlení lidí již v roce 2011 téměř výhradně PŘIJATO.

Shlédnutí: 2601

Sdílej:

Related Posts

 • 85
  Den deklarace je klamný příběh pro lidi, aby věřili tomu, že jakási jasně viditelné mimozemská moc převezme vládu nad zemí. Nebude to žádná mimomezmská moc, ale Druhá Morálka a Genderová ideologie, která jako otřesná ohavnost zachvátí celý svět. Toto je příklad prohlášení satanské doktríny a odstoupení od Boha: Smyslem iniciativy…
  Tags: a, se, v, o, odkryté, lži, proroctví, rozsuzujte, slovník
 • 80
  fig 13 03 2019 14 50 52 150x150 - Onesness, JednotaCírkevní organizace Svědkové Jehovovi patří k řadě Církevních Organizací sloužících k izolování a polapení lidí tíhnoucích k Bohu a nebo se silnou potřebou patřit do nějaké duchovní společnosti. Nenechte se ale rouškou křesťanství mýlit, Svědkové Jehovovi vyloučí každého, kdo se odváží vzývat pravého Ježíše. Ježíš Kristus je podle tohoto učení…
  Tags: a, se, v, o, učení, lidí, j, odkryté, lži, rozsuzujte
 • 80
  laptop 2562361 1920 150x150 - Onesness, JednotaProtože Věda sama o sobě prohlašuje, že existuje pro popření Boha Věda existuje proto, aby popírala Boha. Ve snaze přesvědčit nevěřící nebo upevnit svou vlastní víru se někteří křesťané (kreacionizmus) spoléhají na to, že Věda jim poskytne důkazy pravdivosti Bible a existence Boha, což je logická chyba. Písmo Svaté nás…
  Tags: a, o, se, v, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
 • 75
  square 1545822 1280 150x150 - Onesness, JednotaProrok není věštec, který předpovídá budoucnost na požádání, prorok oznamuje Boží věci lidem, podle Boží vůle. Protože skuteční Boží proroci stojí proti dílu Bezbožnosti, překroutil trvalý vliv Božího Odpůrce význam slova "prorok" tak, aby ho většina lidí vnímala jako synonymum pro "věštce", tedy pro člověka, který okultními metodami napodobuje předpovídání budoucnosti.…
  Tags: a, v, se, odkryté, lži, proroctví, rozsuzujte, slovník
 • 75
  fig 07 12 2018 14 16 01 - Onesness, JednotaLucidní snění se dostává do popředí zájmu mnoha lidí, k čemuž přispívá i zpopularizování tohoto fenoménu Vědou. Toto není náhoda, ale součást do detailu promyšleného plánu. Pojem lucidní snění označuje (údajně) sen, při němž si člověk nejen uvědomuje, že sní, ale je také schopen svůj sen ovládat. Vědci, kteří donedávna tento jev…
  Tags: se, a, v, o, odkryté, lži, proroctví, rozsuzujte, slovník
Translate »