j grey - Nemodlete se za to, aby Bůh NEKONAL svůj záměr Přečteno 8396 krát.

Řada církevních organizací začíná vyučovat své členy, že se mají a mohou modlit, aby se neuskutečnilo to, co Bůh v Písmu ohlásil jako svůj záměr.

Poměrně často se setkáváme se zcela vážně míněnými modlitbami, aby Bůh nesoudil, nezničil tento svět. V Písmu ale Bůh hovoří jasně o tom, že Země se všemi obyvateli bude postavena před soud a že svět i Vesmír, jak jej známe, bude zničen. Bůh stvoří něco jiného, co nebude mít podstatu existence v Času.

Příliš by mě nepřekvapilo, kdyby se časem začali křesťané modlit za spasení pro démony a satana a prosit Boha, aby je nesoudil. Ve chvíli, kdy se prolne učení superlásky a supertolerance New Age s učením Církevních Organizací, nebude takovým modlitbám nic na překážku. Příchod Bezbožníka bude pro takové modlitebníky signálem, že jejich snažení mělo úspěch. Falešný kristus je bude ujišťovat, že se na základě jejich modliteb rozhodl změnit svá rozhodnutí, nikoho nesoudit a dát lidem život na tomto světě v míru a dostatku. Však i toto je často obsahem satanovo Mariánských zjevení.

Bible nás ale naproti tomu učí, že co Bůh oznámil, také uskuteční:

Iz 46,10 Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí, a co se mi líbí, uskutečním.

2.Petrův 3,10 Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.

Komentáře

Translate »