Mimozemšťané

Přečteno 1475 krát.

Pravda o mimozemšťanech je nečekaně jednoduchá, nicméně lidé milují většinou bezbožné vysvětlení a klam

Kdo jsou „mimozemšťané“? Existují? Je nesmyslné pokládat si tyto otázky, pokud opravdu nechceme znát pravdu, ale jen předem zamilovanou lež!
Slovo „Mimozemšťané“ je pojmem, za který se skrývají andělé ve vzpouře proti Bohu a v boji o oklamání lidí.

Hlavní součástí  klamu a finálního podvodu na lidské pokolení je vytvoření lidského SEBEPŘESVĚDČENÍ pomocí Vědy (klamná učení světa), že v „tak obrovském Vesmíru“ MUSÍ existovat „mimozemšťané“, kteří se samovolně vyvinuli takzvanou evolucí. Tím Satanovo démoni můžou nerušeně působit, jako „někdo třetí“, někdo vyspělejší a znalejší.

Ironií je, že sami démoni nás pak vyučují, co si o nich máme myslet a čemu máme věřit. Hlavní velitel těchto „mimozemšťanů“ Satan se poté, ve správný čas, prohlásí za boha, našeho stvořitele a otce. Argumenty jsou a budou „vědecky logické“, nicméně falešné a NEPRAVDIVÉ (jedná se o skutečnou Nepravost), ale kdo se o to bude zajímat…

Lidé se SEBEPŘESVĚDČÍ smyšlenými, ale zaručeně logickými argumenty. Lidé nejsou schopni tento klam prohlédnout, neboť většina lidí nenávidí Boha a víra v „mimozemské bohy“ je základem jejich odporu proti Bohu.

Satan moc dobře ví, že člověk udržovaný v sebeklamu všemožnými „divy a zázraky“ působícími na jeho pýchu /pýchu na vlastní dokonalost, jedinečnost, chytrost/ se už nedokáže z tohoto osvobodit.

Satan připravil past logiky, která z něj logickou dedukcí udělá falešného boha

Veškerá Věda, učení a filozofie je směřována tak, aby se lidé sebepřesvědčili o nutnosti existence „mimozemšťanů“ a poté v dalším logickém kroku přivítali jejich učení skrze channeling. Poté udělají lidé z vládce démonů (tedy z vládce jejich „mimozemšťanů“) skutečného otce lidstva a zakladatele života.

Tím se Satan postaví za všechno, co se uctívalo a čemu se říká bůh. Vydá sám sebe za boha – a to je ta největší Ohavnost Bezbožnosti.

příbuzné články:

Myšlenka, že Bible vynechala zmínku o mimozemských civilizacích je klíč k příchodu Satana

PAST FIKCE dosahuje ohromných rozměrů

Jakmile se začne mluvit o bohu, který je svazován Časem, mluví se už o Satanovi

Mimozemšťané – myšlenkový základ odporu proti Bohu

Napsat komentář