j grey - Ježíš Kristus vede svou Církev Přečteno 3060 krát.

Církev Spravedlivých je tvořena lidmi následujícími Boha

Každý kristovec pokládá za potřebné být součástí křesťanského společenství. Po svém obrácení zjišťuje potřebu setkávat se s ostatními křesťany a to je naprosto v pořádku.

Bůh své služebníky skrze dary svého Ducha vyzbrojí a připraví, aby mohli konat Jeho vůli a aby mohli fungovat jako zdravá Církev vybavená vším potřebným, jak o tom hovoří Písmo. Bible popisuje Církev jako živý organismus, ve kterém každá část vykonává správně svou funkci a celé tělo prospívá. Hlavou tohoto těla je Ježíš Kristus.

Ti, kdo jsou součástí Církve, jsou tedy přímo zodpovědní Bohu z toho, jak žijí a jednají.

Efezským 5,23-24 protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.  Koloským 1,18 on jest hlavou těla – totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých – takže je to on, jenž má prvenství ve všem.

příbuzný článek:

http://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/druhy-prichod-jezise-krista-na-zemi/

http://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/jezis-kristus-je-kompetentni-k-vedeni-sve-cirkve/

http://odkrytepravdy.cz/slovnik/proc-prisel-jezis-kristus/

http://odkrytepravdy.cz/slovnik/jezis-kristus-ten-pravy/

http://odkrytepravdy.cz/slovnik/cirkev-telo-kristovo-obecna-cirkev/

Sdílej:
Translate »