Odkrytepravdy nečerpají ani nesouhlasí s interpretacemi Bible na webu gotquestions.org. Tyto interpretace jsou připraveny tak, aby napomáhaly udržovat v chodu převážně americké Církevní Organizace.j red - gotquestions.org Přečteno 1924 krát.
Translate »